Emma 28 år
  Hejsan!

  Jag har läst på gymnasiet i 3 år, men tog studenten innan jag hade läst de antalet poäng som krävdes för ett slutgiltigt gymnasiebetyg. Jag läste sedan ikapp dessa poäng på Komvux. Vart kan jag få alla mina betyg utskrivna från både gymnasie skolan och Komvux? Går det att få allting samlat på ett och samma betygsdokument? Behöver uppgifterna till CSN som behöver dom för att bekräfta mina uppgifter.

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Emma,
  Jag undrar om du - innan du började läsa på Komvux - har gjort ett Studieplanering och mer exakt "planering av ett Slutbetyg" (eller Gymnasieexamen) med Studie- & yrkesvägledare på komvux?
  Om inte, så är det ganska bråttom nu då det efter 1 juli 2015 inte längre blir möjligt att få ett Slutbetyg. Redan nu kan man få Slutbetyg bara "på undantag" om rektor på komvux fattar beslut om det.
  Framöver är det Gymnasieexamen som ställer högre krav på obligatoriska kurser (till exempel är Engelska 6 (eller B) samt Svenska/svenska som andraspråk 3 (eller C) - ett krav).

  Det är fördelaktigt för dig att i fall du inte har godkända betyg i Engelska B och i Svenska/svenska som andraspråk C, ansöka om att få Slutbetyg (innan det blir för sent). Det är hög tid nu att boka träff med Studie- & yrkesvägledare på komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Till det mötet bör du ta med dig det utbildningsdokumentet som du fick när du slutade på gymnasiet + även utskrift från databasen från komvux (och speciellt i fall du läste komvux kurserna i en annan kommun).
  I fall du inte har de utbildningsdokumenten (Samlat Betygsdokument eller Studiebevis/Intyg) - vänder du dig till den skolan där du läste och ber om en kopia. Du kan maila/ringa eller besöka skolorna för att ansöka om att få ut dina betygskopior.
  Du skriver även följande: "Behöver uppgifterna till CSN som behöver dom för att bekräfta mina uppgifter." och det förstod inte jag riktigt hur du menar. Centra Studiestöds Nämnd administrerar Studiemedel och de är intresserade att veta andra saker än dina betyg, CSN vill veta mycket mer: de vill veta exakt datum du påbörjade studierna & datum då du avslutade studierna, studiernas omfattning /heltid, halvtid, 75% mm/ och även om du fick ett av de "godkända betygen... dvs minst godkänt" eller IG. Exakt vilket godkänt betyg du fick - om det är Mycket väl godkänt eller Välgodkänt spelar för CSN ingen som helst roll, däremot i fall man fick IG för någon kurs under tiden man hade Studiemedel, då tittar de närmare på det och utreder om man har rätt till fortsatt studiemedel. I fall man hoppade av studierna men fick studiemedel för en tid framöver, kan CSN besluta om att du är återbetalningsskyldig & kräva dig på pengar.
  Det är mycket möjligt att jag missförstod din fråga. Du får gärna förtydliga & jag skall försöka hjälpa dig på det bästa sättet som jag kan.
  I fall jag har rätt i min tolkning av din fråga och det handlar om Studiemedel, då vill CSN ha fler uppgifter än bara Betyg. Det brukar funka så att komvux registrerar via dator och CSN får de uppgifterna ofta /typ 2 ggr varje vecka/ skickade elektroniskt. Det är bara i undantagsfall som CSN behöver pappersuppgifter från dig - t.ex. om skolan har felaktigt registrerat kursslut eller satt Ickegodkänt på fel studerande (vilket också händer ibland). Detta kan man enklast korrigera genom att be din skola ändra i databasen och CSN får de nya (rätta) uppgifterna elektroniskt inom max 3 dagar och kan fatta ett nytt /rätt/ beslut om Studiemedel för din del.

  Önskar dig allt väl!
  Hör av dig om du har frågor! Lycka till!
  Anna SYV
  • Emma Hej igen. Angående det där med CSN så var det inte riktigt det jag behövde hjälp med. Jag har lämnat in olika uppgifter i mina ansökningar så då skickade jag in mina betyg för att stärka mina uppgifter. Angående det du pratar om med Slutbetyg. Jag har ju läst och fått godkänt i Svenska A, B och C och även Engelska A, B och C. Det är i Matte B som jag inte har godkänt. Jag har inte riktigt förstått vad ett Slutbetyg är för något. Om jag nu har läst alla poäng som krävdes för ett slutgiltig gymnasiebetyg, är jag inte klar med utbildningen då? Nu blev jag väldigt förvirrad då det lät på CSN som att jag har gått en treårig gymnasieutbildning eftersom jag läste ikapp alla poäng på Komvux i efterhand.
  • Milla Jag skriver ett nytt svar till dig nu. *L*
  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Emma,
  ett SLUTBETYG är ett utbildningsdokument (som till skillnad från ett Samlat betygsdokument) ger Grundläggande behörighet till högskolestudier. Om överskrift (Rubriken) på ditt utbildningsdokument är "Samlat betygsdokument" = kurser med tillhörande betyg, då behöver du innan du kan söka till högskola/universitet eller till en yrkeshögskola, få ut Slutbetyg från komvux.
  Rektor undertecknar SLUTBETYG och SYV förbereder det för rektors underskrift: det är mycket noga att alla obligatoriska kurser måste vara med, tillräckligt antal poäng samt att kurserna som ingår i ett Slutbetyg får inte vara mer än 8 år gamla.
  Efter 1 juli i år (2015) är det inte längre möjligt att sätta ihop kurser till ett Slutbetyg, utan det är enbart Gymnasieexamen som gäller. För gymnasieexamen krävs det minst 2400 poäng (för Slutbetyg räcker det med 2350 poäng).

  Om du inte har Slutbetyg eller Gymnasieexamen - som överskrift på dina utbildningsdokument & i fall du vill söka till högskola/universitet eller till en yrkeshögskola, behöver du träffa Studie- & yrkesvägledare på komvux för att göra planering av Slutbetyg eller Gymnasieexamen. Om du redan har alla obligatoriska kurser, tillräcklig antal poäng mm., dvs uppfyller alla kraven - då går det fort. Du kan få ditt nya utbildningsdokument inom ett par veckor.

  Ang. var man får tag på sina betyg: det är alltid den skolan, där du läste - som du vänder dig till för att be om kopior på dina betyg. I de fall skola inte finns kvar, vänder man sig till Regionarkivet, dit skolorna är skyldiga att lämna in alla betygsuppgifter innan de avvecklas.

  Jag hoppas att mitt svar blir till hjälp för dig!
  Bästa hälsningar och stort lycka till!
  Milla SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga