1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej! Du kan boka tid med kurator på din skola för att diskutera hur du känner, bl.a pga du upplever dig orättvist bedömd i några ämnen.
  Det är inte förbjudet att vända sig till utbildningsförvaltningen (både i den kommunen där du är folkbokförd och i den kommunen där din skola ligger - om det är olika kommuner), dock tror jag tyvärr att du får svar att du måste prata med personal på din skola - i första hand med lärarna som satt betygen, och sedan med rektorn.
  Att få ett högre betyg om betyget är redan "satt" är i princip omöjligt. Har funnits några mycket få fall när F blev ändrad till E, men känner inte några fall då E blev höjt (i andra fall när läraren har "blandat ihop" eleverna och satt fel betyg pga "mänsklig faktor" - t.ex kan fler än en elev heta Anna Johansson eller Erik Andersson, så kan läraren sätt "på dem" "varandras betyg"... hoppas du förstår vad jag menar).
  Det är lärarens kompetens och ansvar att sätta betyg. I många ämnen är det mycket svårt att sätta 100%-rättvisa betyg då bedömningar och "sammanvägningar" behöver göras.
  På en skola är det rektorn som är ytterst ansvarig, men rektorn kan inte beordra lärarna att höja betygen. I extrema fall har det hänt att rektorn satt "rektorns betyg" men det får endast bli E, ej högre. Rektorn kan alltså ändra från F till E, men får ej sätta högre betyg än E. Ändring upp till E (av rektorn) sker endast i mycket sällsynta och "extrema" fall när det är uppenbarligen så att eleven har godkända kunskaper men ändå fick F av läraren.

  Vem mer kan du kontakta?
  Jo, Skolverket*
  och Skolinspektionen. Men det ska väldigt mycket "till" för att de skulle ingripa. Det måste i så fall finnas bevis på att skolan misssköter sig grovt. Men även då är det inte alls säkert att redan satta godkända betyg kan höjas (tror faktiskt inte de kan höjas, känner inga sådana fall).

  * Skolverkets upplysningstjänst har tel.nr 08-52733200. Jag tror du får svar att du måste vända dig till personal på din skola, men - beroende på exakt vad som har hänt - kanske du kan få ett annat råd från skolverket.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga