Louise

  Hej! Har en elev rätt att bo på internat (gymnasieskola) om skolan/internatet är beläget inom samverkansområdet som eleven tillhör? Exempelvis, kan en elev som är folkbokförd i Malmö flytta till ett internat i Höör om hen blir antagen till deras gymnasium och ändå ha rätt till ekonomiskt bistånd (inackorderingsbidrag)? Eller gäller det endast för eleverna utanför samverkansområdet?

  • Julia :

   Om din fråga gäller den här gymnasieskolan: Karolinaskolan - fråga gärna skolpersonal (de borde ha erfarenhet av elever som är folkbokförda i Malmö). Kontaktuppgifter till personal på den skolan: fogdarod.se/kontakt

  • Julia : Ännu ett tips är att ringa 040-34 30 34 - enl.våra uppgifter är det tel.nr till ansvarig för Inackorderingsbidrag i Malmö. Tel.tid kl.8-12 på vardagar.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Mycket svårt att ge ett generellt svar.

  Många aspekter kan spela roll:
  - om det är gymnasieskola eller gySär; om eleven har särskilda behov; om gymnasieskola är kommunal eller fristående; om det finns plats på internatet för just den eleven.

  Även om internat finns, så får kanske inte alla elever plats där. Kan i så fall elever som ej kan pendla pga alldeles för långt, bli prioriterade. Så, att få plats att bo på internatet är första fråga. Även om plats finns och eleven själv vill bo på internatet, så kan hen ej göra det i fall vårdnadshavare är emot. Vårdnadshavare bestämmer var eleven bor.
  Oavsett, så kan elevens hemkommun frivilligt bistå med mer ekonomisk hjälp än det som är lagstadgat. Men det händer tyvärr sällan att kommuner gör det.
  Då gäller det precis som du gör nu ta reda på vad elever har Rätt till.
  *****
  För att ge mer konkret svar måste man veta mer:
  - bl a om utbildning eleven ska läsa är riksrekryterande;
  - om gymnasieskola där eleven ska läsa är kommunal eller fristående;
  - hur lång tid skulle det ta för eleven att ta sig till skolan med kommunala medel (buss-tåg) enkel väg?
  Kommer man på en riksrekryterande gymnasial utbildning och om det samtidigt är alldeles för långt (omöjigt) att pendla, då prioriteras den eleven i första hand vad gäller elevboende/internat (om skola kan ge sådan möjlighet, över huvudet taget).

  Min erfarenhet är att elevens familjer får bidra med ett par tusen i månden (som lägst) även när eleven får alla bidrag som hen har rätt till, när eleven bor på internatet under sina gymnasiala studier. Detta pga hänsyn tas ej till hur stor avgift internatiboende har, utan det som spelar roll är avstånd i km från folkbokföringsadress till skolan. Sedan vill ju eleven och föräldrarna ses ofta och då blir det resor för eleven och för vårdnadshavare + uppstår extrakostnader för att köpa saker som eleven ska använda när hen bor på internatet. Alla de vårdnadshavare jag haft kontakt med som hade sina barn boende på internat vittnar om att det inte går att komma undan med mindre än ett par tusen "extra"-utgift i månaden.

  Vidare är min erfarenhet sådan att i fall det är möjligt att dagligen pendla, då får ej eleven bidrag för att betala för internatet, utan endast får åkkortet (antingen pengar för att köpa kortet, ibland endast en del av de pengarna; eller kortet "i handen"). Men i fall eleven har särskilda behov och pga det ej kan pendla eller om det är till gagn för eleven att bo på skolan - så kan individuella bedömningar göras och undantag göras ( i så fall är det bra att "gå via" skolkuratorn ).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga