1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Du nämner följande yrken:
  - Jurist
  - Socionom
  - Psykolog
  - Studie & yrkesvägledare
  - Läkare

  och frågar om man kan få examen genom kurser eller Delkurser på universitetet och svaret är tyvärr Nej.
  I Sverige kan man ta läkarexamen endast genom studier på läkarprogrammet; SYV-examen - endast genom studier på studie- och yrkesvägledarprogrammet; psykologexamen - endast genom studier på psykologprogrammet; socionomexamen - endast genom studier på socionomprogrammet
  och
  juristexamen - i praktiken endast genom studier på juristprogrammet (dock har det tidigare funnits möjlighet att ta ut kandidatexamen med huvudämne juridik och kandidatkurs i juridik och få ut jur.kand examen... men sedan några år finns inte något lärosäte som erbjuder den möjligheten... de svaren vi fick är att det är inte förbjudet på något sätt för lärosätena att erbjuda den möjligheten, men att inget lärosäte gör det... så det går därför inte; fördelen skulle i så fall bli att man läser i 3 år, kandidatexamen, i stället för 4,5 år som studier på juristprogrammet tar -- detta skriver jag för att det finns folk som fick ut jur.kand, förut, och den möjligheten kanske ska kunna finnas i framtiden... men inga konkreta planer kring det, alltså känner vi inte till att ngt lärosäte skulle återigen börja erbjuda läsa mot jur.kand på 3 år).

  För övrigt gäller följande: skillnad på "legitimations-yrken" som t.ex läkare & psykolog där legitimation från Socialstyrelsen krävs och i grunden måste rätt examen finnas --- och icke-legitimationsyrken som t.ex SYV, där det inte är förbjudet att anställa med vilken utbildning som helst som arbetsgivaren bedömer passar.
  ang. Socionom--- yrkesexamen som socionom kan endast fås genom socionomprogrammet, men de jobben som socionomer har, kan många ggr fås med andra utbildningar. Endast Kurator inom Hälso- och sjukvården är ett legitimationsyrke. Andra varianter av socionom/kurator, som t.ex Skolkurator, kräver inte legitimation, men i praktiken anställs inte andra än personer med socionomexamen i grunden (den förklaringen som jag fått från arbetsgivare, är att det är viktigt att ha god kännedom om Socialtjänstlagen och det är det som just socionomer har, genom studier på socionomprogrammet och ingen annan yrkeskategori läser så mycket om socialtjänstlagen än just socionomer + att en hel termins praktik ingår inom socionomprogrammet, där man måste få godkänt på praktiken, för att få ut socionomexamen -- på så sätt har arbetsgivare tillit till att hen med socionomexamen har de kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som Socialsekreterare, Skolkurator eller Ungdomscoach alt. arbetsförmedlare inom ungdomsgarantin på AF.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga