Miriam
  Hej!

  Jag är helt förvirrad, därför tänker jag ställa många frågor och hoppas på att Ert/Era svar förklarar allt! :D

  Jag är snart klar med sista kursen som jag ville göra på komvux. Därefter vill jag boka en tid hos SYV i kommunen och sätta ihop ett gymnasiebevis med henne. Dock vill jag vara välförbered och veta hur det går till.

  Från gymnasieskolan och olika komvuxskolor (jag tog en lärarledd linje och en separat lärarledd kurs, några kurser på distans i olika perioder och skolor, för att jag flyttade under tiden) har jag många papper. Alla heter "Utdrag ur Betygskatalogen". Alltså jag inte har något gymnasiebevis alls, men istället har jag väldigt många poäng - nästan 4500, utav 2300 från gymnasiet (inte komvux).

  Mina 4500 poäng inkluderar:
  - kärnämnena (? - inte säker på benämningen), alltså kurser som Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, etc. Från gymnasieskolan.

  - yrkeskurser från gymnasiet, såsom Service och bemötande, Konferens och evenemang, Reception, etc.

  - ett F i Samhällskunskap 1a1 från gymnasiet, men också ett A i Samhällskunskap 1b från komvux.

  - 3 x A i modersmål (gjorde dem under tid i gymnasiet och på komvux, men i en annan skola där det anordnades)

  - C i Spanska 1 och C i Spanska 2 från gymnasiet

  - A i Spanska 3 från komvux (förhoppningsvis får jag ett A till i Spanska 4 också)

  - Några dåliga betyg (mellan E och C) från ett komvux program (fordon)

  - A i Engelska 7 från komvux
  - B i Engelska 5 från gymnasiet
  - C i Engelska 6 från gymnasiet

  - D i Matte3b från komvux

  - E i Gymnasiearbete från komvux

  Och så vidare.

  Och nu till mina frågor :)

  Såsom jag har förstått, måste jag ha minst 2250 poäng (inkl. gymnasiearbete som inte räknas med i meritvärde/jämförelsetal).

  1. Vilka ämnen MÅSTE jag inkludera i gymnasiebeviset?

  2. Måste jag inkl. Engelska 6 med bara ett C om jag har Eng7 med ett A?

  3. Måste ett F i Samhällskunskap 1a1 från gymnasiet finnas med (och sänka mina värden) om jag har ett A i Samhälle 1b från komvux?

  4. Vilken/vilka av de här mattekurser måste vara med? Förutom Matte3b som krävs till vissa program på universitet eller ger meritpoäng i andra.
  Matematik 1a 100 A
  Matematik A 100 VG
  Matematik B 50 VG
  Matematik 3b 100 D

  5. Får jag "skippa" Religionskunskap 1 där jag fick ett C i gymnasiet och "ersätta" den med Religionskunskap 2 där jag fick ett A på komvux?

  6. Vilken/vilka av Svenska som andraspråk MÅSTE vara med om jag har:
  Svenska som andraspråk 1 100 C
  Svenska som andraspråk 2 100 C
  Svenska som andraspråk 3 100 B
  Får jag "skippa" steg 1 och 2 om jag har ett B i steg 3?

  7. Får jag ha med poäng från alla 3 steg i Modersmål där jag fick var sitt A? Ska det räknas med i meritvärde?

  8. Får jag "hoppa över" vissa karaktärsämnena och "behålla" dem jag är nöjd med? Alla gjorde jag på min tid i gymnasieskolan. Finns det ett bestämt antal yrkesämnen man måste ha med om man gick ett yrkesprogram?


  Självklart strävar jag efter så hög meritvärde som möjligt och jag vet att jag inte ska ha med ALLA mina betyg (4500 poäng). Men frågan är vilka MÅSTE jag behålla "i papperna", vilka är frivilliga och vilka är helt onödiga. Mycket beror på det hära för att enligt mina beräkningar, kan jag uppnå även över 20 i meritvärdet, men ett F här och ett E där sänker det rätt mycket. Jag skulle så klart vilja "ta bort" alla dåliga betyg från mina papper, men jag vet att vissa måste stanna där.

  Hoppas verkligen på ett utförligt svar, så att det inte blir något missförstånd eller fel hos SYV som jag tänker besöka i snar framtid.

  Trevlig helg!

  /Miriam
  • Milla : Boka helst tid med syv på komvux snarast. Som regel gör man planering Innan man börjar på komvux!
  • : Det har jag, men ingen ville förklara hur räknar man meritvärdet i mitt fall. :D Jag visste alltså vilka kurser jag behövde för att bli behörig och studera på universitet, eller för att få mer meritpoäng. Men vad är mitt meritvärde vet jag fortfarande inte och det vill jag gärna kunna räkna själv - även för att kunna välja rätt program på högskolan (där jag har chans att bli antagen) eller åtminstone för att kunna rankordna olika program på antagning.se när det blir dags.
  • Milla : Frågan är om du ska ta ut Slutbetyg eller Examensbevis- och det är olika regler för olika typer av utb.dokument. Läser du enligt planering mot Examensbevis eller mot ett Slutbetyg?
  • : Det står inget om det. Vad är skillnaden mellan dem 2?
  • Mikael : Det är stora skillnader på flera punkter mellan Slutbetyg och Examensbevis. Jag ska nu skriva ett nytt svar till dig.
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Miriam,
  elever på gymnasiet hade som mål att få ut ett SLUTBETYG t o m läsåret som slutade i juni 2013 och från avgång från gymnasiet i juni 2014 är det Examensbevis som är mål med gymnasiestudier. 
  Om du på din tid på gymnasiet läste mot ett slutbetyg (alltså att du skulle gå ut år 2013 eller tidigare från år3 på gymnasiet) och du har minst ett godkänt betyg i en "gammal kurs" som ej kan omvandlas eller vars omvandling blir till nackdel för dig, kanske kan du fortfarande ha som mål att på komvux få ut ett Slutbetyg (rektor på komvux får bevilja undantag och låta dig läsa mot ett slutbetyg; slutbetyget måste du få ut senast 1 juli 2020, efter det blir det endast examensbevis - för alla). 
  ***
  Fördelar med att få ut ett Slutbetyg
  - färre poäng krävs; 2350p för ett slutbetyg från komvux och 2400p för examensbevis från komvux;
  - färre obligatoriska kurser; fler valbara kurser i slutbetyget. 
  Så, om du kan få rektors beslut om att få läsa mot ett slutbetyg, är det fördelaktigt för dig

  **********
  Om du inte kan få ut slutbetyg, utan ska ha som mål att få ut examensbevis - då spelar det stor roll vad det för "inriktning" på ditt examensbevis; för det första så finns det Yrkesexamen och högskoleförberedande examen. Även yrkesexamen kan ge behörighet till högskolestudier. I examensbeviset är matte 1, svenska 1, religionskunskap 1 och engelska 5 samt gymnasiearbete obligatoriska kurser för alla, oavsett om det är yrkes- eller högskoleförberedande examen. Vidare ska man också ha minst en kurs i samhällskunskap och naturkunskap (men i stället för naturkunskap kan man ha fysik, kemi och biologi). 
  Reglerna är mycket komplicerade; i vissa fall kan rektor på komvux bevilja undantag. 
  ****
  Under alla omständigheter så vinner du nästan alltid på att inkludera kurser som du behöver för särskild behörighet till just "din högskoleutbildning" in i slutbetyg eller examensbevis; för övrigt ska du försöka få in de kurserna i vilka du har högre betyg och "utelämna" de kurserna i vilka du har lägre betyg, men obligatoriska kurser kan du ej utelämna. 
  Vilka kurser som blir obligatoriska för dig, beror på om du ska ta ut Slutbetyg eller Examensbevis.

  För att kunna BÖRJA SVARA PÅ DINA FRÅGOR - måste man veta om det är Slutbetyg eller Examensbevis som du vill/kan/får ta ut. 

  Du frågar bl.a "Måste ett F i Samhällskunskap 1a1 från gymnasiet finnas med (och sänka mina värden) om jag har ett A i Samhälle 1b från komvux?" - jag hoppas du kan ta in Samhällskunskap 1b in i det dokumentet som du ska ta ut... givetvis är det fördelaktigt att du får in samhälle1b in pga högre betyget, men för att kunna svara måste man veta Vilket dokument du ska ta ut - Slutbetyg eller Examensbevis. 

  Vidare frågar du om mattekurserna - Matematik A och 1a är "motsvarande kurser"; bara en av de får vara med. Givetvis är det fördelaktigt för dig att ta in kursen med högre betyget. 
  Motsvarande kurser är också Matematik B och Matematik 2
  och Matematik 3b har motsvarande gammal kurs Matematik C. 
  Tar du ut ett Slutbetyg, är då endast matte A eller 1a som du absolut måste ha med.
  Tar du ut Examensbevis, här beror det på vad för typ av examensbevis- och då kan då behöva ha både Matte B och 3b in i ditt examensbevis som obligatoriska (för dig) kurser.

  Engelska
  i Slutbetyget är det endast Engelska A (eller eng 5) som är en obligatorisk kurs. i högskoleförberedande exam.beviset är även eng 6 en obligatorisk kurs. Eng 7 ger meritpoäng; så det är nog bra att ta in alla 3 eng kurser in i slutbetyget eller i exam.beviset.

  Gymnasiearbete är en obligatorisk kurs i exam.beviset
  men den får ej ingå i ett slutbetyg.
  ***

  Hälsningar
  Mikael

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga