Jacob

  Hej! Vilka ämnen kan jag ha i min lärarlegitimation och vad finns det för krav på studierna? Finns det någon lista över ämnen som går att lägga till i lärarlegitimation? Jag har t.ex. 60hp inom företagande och entreprenörskap. På gymnasiet finns det företagsekonomi, entreprenörskap och andra kurser. Vilken behörighet behöver jag för att undervisa i de kurserna? För att få använda tidigare studier inom ett område för att få fler behörigheter, vilka krav finns på studierna?

  • Anna : Har du sedan innan Lärarexamen?
  • : Nej inte än men jag kommer börja en KPU till hösten.
  • Anna : När du blir klar med KPU, vilket tar som kortast 3 terminer (ofta längre tid pga KPU ges ofta på deltid), då ansöker du om lärarlegitimaton och kan samtidigt både söka jobb och planera för att läsa fler högskolepoäng, om du planerar utöka din lärarlegitimation. Reglerna kan förändras. Vilka utbildningar som blir sökbara på 3-4 terminer eller längre fram, även det ingen idag vet med säkerhet.
  • Anna : Läs gärna info på https://www.fragasyv.se/info/vagen-till-lararexamen & även mitt svar, nedan. Om vi hittar mer info, kompletterar vi i så fall med fler svar eller kommentarer här i tråden.
  • Ludmila : Svar jag fick från en studievägledare på en av lärarhögskolorna: Entreprenörsskap är ett yrkesämne och UHR anger vad som krävs här: https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/handels-och-administrationsprogrammet/Entreprenorskap/ Om jag ser rätt så läser frågeställaren snart KPU mot en ämneslärarexamen och då kan han ansöka om utökad behörighet hos Skolverket som då gör bedömningen om han uppfyller kraven som ställs. Läs mer om utökad behörighet på Skolverkets hemsida här: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/regler-och-krav-for-lararlegitimation/larar--och-forskollararlegitimation-och-krav-for-att-fa-behorighet#h-Behorighetutoverdinexamen
  • Ludmila :

   Och en annan studievägledare på en annan lärarhögskola svarar så här: Ja det stämmer att då ska man läsa yrekslärarprgammet Se mer i denna länk Handels- och administrationsprogrammet - Universitets- och högskolerådet (UHR)

  • Ludmila :

   Om man har en lärarexamen (t.ex. en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan) kan man utöka sin behörighet i yrkesämnen. Svårigheten med just yrkesämnen är dock att det inte alltid finns ett enkelt svar att "läs si och läs så, så kommer du att uppfylla kraven". Det är alltid teoretiska OCH praktiska kvalificerade och relevanta kunskaper som bedöms. Skolverket skriver bl.a. så här: Du måste ha kunskaper som bygger på erfarenhet inom arbetslivet för att du ska få behörighet att undervisa i yrkesämnen. Yrkeskunskaperna ska vara kvalificerade och relevanta. Innehållet i dina yrkeskunskaper ska motsvaras av de kunskapskriterier som finns i våra föreskrifter om vilka relevanta yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne (SKOLFS 2012:4). De i sin tur utgår från ämnesplanerna i gymnasieskolan." Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne Du behöver också behärska hela yrkesbredden för det ämne du vill undervisa i. Bara studier räcker oftast inte för att få de relevanta yrkeskunskaperna. Normalt räknas heller inte yrkeskunskaper som grundar sig på att du undervisat i ämnet. Men ämneslärare kan få utökad behörighet i yrkesämnen, det krävs ingen ny lärarexamen. Du kommer då inte få en yrkeslärarexamen men behörigheten kommer att finnas i din lärarlegitimation, om den beviljas.

  • Ludmila :

   En studievägledare på Umeå universitet svarar så här: Du måste ha minst två års arbetslivserfarenhet från entreprenörskap sedan testas dina kunskaper mot branschen detta gör vi på Umeå universitet via ValiWeb.
   Så om du kan uppvisa att du har minst 2 års arbetslivserfarenhet från entreprenörskap, så kan du söka utökad behörighet i ämnet. Rekommenderar att du kontaktar skolverket i frågan innan du ansöker om utökad behörighet i ämnet som i sig är ett yrkesämne. Ansökan kostar ca 500kr. Så här beskrivs det du måste kunna inom Entreprenörskap: Du måste ha Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om metoder, förutsättningar och villkor för att starta och driva företag och om att leda projekt med koppling till arbetslivet samt om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter avseende eget företagande och projektledning med koppling till arbetslivet, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Jacob. I grunden för lärarlegitimation ligger Lärarexamen. Lärarleg.utfärdas av skolverket.
  De som är experter inom området är studievägledare på lärarhögskolorna och de som jobbar på skolverkets avdelning på lärarlegitimationer. Information om utökning av lärarleg. finns på Skolverkets hemsida.

  Hur blir man behörig lärare i Företagsekonomi?
  När det gäller ämneslärarexamen inom företagsekonomi brukar inte det ämnet kunna hittas som enskilt ämne på något av universiteten som utfärdar lärarexamen. Det borde betyda att företagsekonomi inte finns som enskilt ämne att läsa inom ramen för lärarutbildningen, enligt de uppgifter som lärosätenas gemensam webbplats www.studera.nu visar.

  Stockholms universitets sajt har information om  Företagsekonomididaktik. Det har tidigare varit möjligt att genom KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning, bli behörig lärare i bl.a företagsekonomi. Ta gärna kontakt med studievägledningen på Stockholms Universitet för mer information.

  Företagsekonomi verkar alltså inte gå att läsa genom det "vanliga" ämneslärarprogrammet, utan man läser högskolepoäng i Företagsekonomi och och söker sedan till KPU.

  Vi rekommenderar att i fall man är intresserad av att bli lärare i Företagsekonomi, kontakta Studievägledningen  eller någon som ansvarar för lärarutbildningen på Stockholms universitet och fråga hur det rent praktiskt skulle gå till att läsa till företagsekonomi och vad som krävs för att få undervisa i det ämnet.
   
  ang.Entreprenörskap
  Det finns idag (mars 2021) endast en kurs á 100p. inom ämnet entreprenörskap - se info på skolverkets hemsida.

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej igen, vi fick idag svar från Karlstads universitet. Var god läs nedan:
      

  För att kunna bli behörig lärare i ämnet "Entreprenörskap" på en svensk gymnasieskola behöver man dels ha eller driva ett eget företag, helst Handelsbolag eller Aktiebolag, kan eventuellt fungera med enskild firma med. Man behöver också ha drivit projekt som är kopplade till affärslivet på något sätt.

  Se behörighetskravet för ämnet här:

  Entreprenörskap - Entreprenörskap - Universitets- och högskolerådet (UHR)

  Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om metoder, förutsättningar och villkor för att starta och driva företag och om att leda projekt med koppling till arbetslivet samt om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.

  Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter avseende eget företagande och projektledning med koppling till arbetslivet, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

   

  Milla SYV på FrågaSYV

  För att undervisa i ämnet entreprenörskap ska man ha gått yrkeslärarprogrammet och validerats mot ämnet entreprenörskap.

  Du hittar information om yrkeslärarprogrammet och ansökningsprocessen här https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/yrkeslararprogrammet-l1yrl .

  I samband med att man söker till yrkeslärarprogrammet görs en validering av det yrkeskunnande den sökande har. Det kan vara tex yrkeskunnande inom vård- och omsorg, bageri, handel mm. En del av de som söker har haft eget företag och ansöker då om att valideras för ämnet entreprenörskap.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga