Marie

  Hej! Jag undrar vilka ämnen man läser på Programinriktat val respektive Individuellt alternativ. Jag har förstått att det är väldigt individuellt. Men går det att säga om man kan läsa upp alla ämnen man är underkänd i, eller är det bara svenska, matte och engelska? Finns också möjlighet att läsa upp betyg där man har godkänt men vill få högre för att öka på meritpoängen för framtida sökning till ett nationellt program?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Marie;
  om eleven går Programinriktat val, läser hen i en klass på ett nationellt program men i det ämnet där hen är underkänt på grundskolan, ges eleven stöd i form av undervisning i en liten grupp eller individuellt; tanken är att eleven läser ikapp det som missades på grundskolan (man blir behörig "i efterhand") och så fortsätter eleven läsa på ett nationellt program, där man redan läser (formellt sett blir eleven "överskriven" från Programinrikt.val till det programmet på vilket hen de facto redan har från början har gått).
  **************
  Individuellt alternativ
  Här görs det individuell planering för varje elev. Elever får inte höja betygen i de kurser från grundskolan i vilka de har godkända betyg; endast F betygen får läsas upp/höjas.
  Ind.alt brukar inte vara sökbart i gymnasieantagningen, utan eleven kan få plats genom samarbete mellan kurator-speciallärare-rektorer.

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Hej! Tack, då vet jag att det endast är underkända ämnen man kan läsa upp. Tänker att man då blir begränsad i sitt meritvärde för vidare ansökan till nationellt program. Finns det något annat sätt att läsa upp låga betyg? Och en fråga till vad gäller Programinriktat val. Vad jag förstått så är de utbildningar som är ansökningsbara via gymnasieantagningen, de som är utformade för en grupp elever (till skillnad mot de som är utformade för enskild elev). Söker man då på sitt meritvärde?
  • Milla : Via gymnasieantagningen söker man på sitt meritvärde. ... Sedan kan "speciella fall" finnas då elever blir via kurator-speciallärare-rektorn mer eller mindre "placerade" på gymnasiet.
  • : Okej, då börjar jag förstå detta lite mer :-). Tack för hjälpen!
  • Milla : ang. vara "begränsad" i möjligheter att höja sitt meritvärde, så gäller det många elever; i princip alla elever som ej har A-betygen i 17 ämnen inkl. Moderna språk. - har man lägre än det högsta (340p)., kanske man inte kommer in på just den utbildning på gymnasiet som man vill komma in på... så det är inget speciellt på så sätt för just obehöriga till de nationella programmen (med begränsade möjligheter, menar jag). ... Tänker också på Prövningar. En svår fråga med Prövningar i grundskolekurser. Frågar man skolverket, får man svar att "det finns engligt regelverket möjlighet att göra prövningar i grundskolekurser" och "för mer info vänd dig till respektive skola". Frågar man på skolorna, så svarar de att "vi erbjuder inte prövningar".... Lyckas man göra prövning så gäller det Högre betyget: exempel - har man E i en kurs men får F på prövningen, så står E kvar. har man lägre betyg och får högre på prövningen, är det det prövningsbetyget som gäller. Alltså, vid flera betyg i samma kurs är det Högre betyget som gäller. Svårt att hitta möjlighet att göra prövningar i grundskolekurser. Det är endast om man har utländska betyg och behöver få betyg i svenska som vi känner till att prövningar erbjuds (i praktiken, alltså). I teorin skulle man kunna - genom prövningar - höja betygen i alla grundskolekurser. Fråga på utbildningsförvaltningen i den kommunen eleven är folkbokförd i.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga