elina

  Jag funderar på att läsa till grundskollärare med drömmen om att vidareutbilda mig till specialpedagog eller speciallärare. Om jag läser till lärare 4-6, har jag då möjlighet att utbilda mig till speciallärare/specialpedagog och jobba med och för elever i alla åldrar eller enbart för mellanstadiet?

  • Julia : Bäst du frågar studievägledare på speciallärarprogrammet och på specialpedagogprogrammet. Även avdelning för lärarlegitimationer på Skolverket borde kunna svara.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Elina
  som behörighetkraven är formulerade till Specialpedagogprogrammet (För tillträde till utbildningen krävs avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs minst tre års pedagogiskt arbete efter uttagen lärarexamen, omfattande heltid. Yrkeserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg i samband med ansökan), krävs det efter lärarexamen även minst 3-årig yrkeserfarenhet av att ha arbetat som lärare.
  Du ska alltså söka till speicalped.programmet om tidigast sju år... kanske ännu senare, om 8-9 år. På så lång tid kan mycket ändras.
  De svar du kan få gäller idag och kort tid framöver, inte på 7 års sikt.
  Jag skulle tänka mig att i första hand utbilda mig till lärare för de åldrarna med vilka jag sedan vill jobba som speicallärare eller specialpedagog. Att komma in på speciallärar- eller specialped.programmet kan inte, på förhand, garanteras. Vid konkurrens, kommer urval göras.
  Det är därför bra att tänka så här: utbilda sig till lärare för de åldrarna och inom de ämnen som man kan tänka sig jobba som Lärare inom. Detta i fall du inte kommer in på ngn vidareutbildning (eller om du inte ens kommer att söka ngn vidareutbildning).
  Vid brist på lärare av olika slag (även speciallärare och specialpedagoger kan det vara brist på) kan obeöriga anställas, alltså kan man få jobba med de åldrarna för vilka man egentligen inte är utbildad till. Det är inte en idealisk situation, när stor lärarbrist råder, men så är verkligheten, tyvärr.
  Givetvis är det bättre att försöka utbilda sig för "rätt lärar-yrke" men när reglerna ändras och undantag kan - ibland - göras, blir det svårt att ens hålla reda på reglerna.
  Julias förslag att du kontaktar studievägledare på lärarhögskolorna och även frågar skolverkets avd.för Lärarlegitimationer tycker jag är bra. Gör så och lycka till!
  ANNA
  PS: se om intressant för dig info finns på
  framtid.se/yrke/speciallarare
  och
  yrke/specialpedagog

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga