2 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Tim;
  vi har tillfrågat flera sakkunniga och här nedan får du läsa svar från dem:
  ... "Det är vanligt att vissa arkitektkontor endast har arkitekter på sitt kontor. Men vissa lite större kontor kan ha arkitekter, receptionister, medhjälpare, praktikanter, byggingenjörer, visualiserare, chefer, projektledare, bokförare, kommunikatörer, antikvariskt sakkunniga, tillgänglighetssakkunniga, kontrollansvariga, forskare och andra personer med specifik kompetens inom särskilda områden som företagen vill ligga i framkant inom."

  ***
  ... "Olika yrken på arkiektkontor kan vara:

  Byggnadsingenjör,

  Kartritare, CAD projektör, illustratör, grafisk designer, 3D visualiserare, samhällsplanerare, stadsplanerare, landskapsarkitekt, VVS:are, ekolog, permakulturdesign:

  Det borde därmed (permakultur) också vara proffessioner som är kunniga i beredskap för människans grundläggande trygghet i form av säker mat (agronom) rent vatten, ren luft, ren energi och social samverkan."

  ***

  ... "På ett arkitektkontor jobbar arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, CAD-ritare, illustratörer, byggnadsingenjörer och ingenjörer som är specialiserade på hållfasthetsberäkningar,
  s k "Konstruktörer". Och det kan också finnas administratörer, och planerare, d v s samhällsplanerare.
  På vissa kontor kan en och samma person "göra" alla dessa yrkesroller själv, och ta ibland hjälp av ingenjörer för konstruktionsdelen av arbetet."

  Yrkesbeskrivningar på över 2.ooo yrken finns att ta del av på www.framtid.se
  exemeplvis kan man läsa om ARKITEKTYRKEN; om Byggnadsingenjör; om "Sakkunnig/Rådgivare/Förhandlare"; Chef, Kommunikatör; Projektledare

  Studie- och yrkesvägledare
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej, vi på FRåGA SYV fick nu svar från Sveriges Arkitekter, som lyder:

         På många kontor utöver arkitekterna (landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsarkitekter och planeringsarkitekter) jobbar nästan alltid någon med ekonomin (ekonom), administration (receptionist), personalfrågor (HR) och kommunikation (kommunikatör). Andra vanliga yrken och bakgrunder är byggnadsingenjörer, projektledare, visualiserare, hållbarhets/miljöspecialister, BIM specialister, digital designers, ljus designers bland annat.   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga