Ellinor 21 år
  Vilka diagnoser ger extratid på de nationella proven? Har man även rätt till extratid på vanliga prov också, och hur ser detta ut? Tacksam för svar!

  1 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden
  Hej Ellinor,
  för att få extratid på proven, måste man gå via speciallärare /eller specialpedagog/ på skolan. Vanligtvis är det dyslexi och/eller dyskalkyli som berättigar till extra tid.
  Eleven eller föräldrarna kan själva ta kontakt med speciallärare eller specialpedagog på skolan eller så gör den undervisande läraren eller kurator på skolan det.
  Vänligen
  Peter SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga