Christos

  Hej! Jag undrar vilka gränser finns det för att en gymnasiekurs ska bildas, antalsmässigt?

  • Liselotte : Vilket ämne (vilken kurs) gäller din fråga?
  • : Psykologi
  • :

   Det är bara ett individuellt val för mitt program

  • SYV-besökare :

   Om kursen i Psykologi inte är obligatorisk (på ditt program), är det helt upp till gymnasieskolan att erbjuda (eller inte erbjuda) kursen. Inom individuellt val är det 200p. som eleverna ska ha, men vilka kurser - upp till skolan. Dock säger skolverket att minst en estetisk kurs och minst en idrottskurs måste erbjudas att välja... men då psykologi inte är estetisk eller idrottskurs, blir det helt fritt för din gymnasieskola att erbjuda läsa psykologi eller inte. Om behörig lärare finns + många elever vill läsa en kurs, då kan ni prata med rektor och jag är säker att hen i så fall ska försöka ordna så att ni får läsa kursen. Om behörig lärare inte finns, kan inte rektorn trolla fram läraren, det är ju lärarbrist. :( ang. "många elever" - jag tänker minst 20 elever... typ, så.

  • : Gymnasiet har sagt att det inte var tillräckliga för att skapa denna kurs, hur många ska det vara ungefär för att skapa kursen?
  • SYV-besökare :

   Har du läst Liselottes svar, nedan? läs det.
   Om ni är minst 20 elever som vill läsa kursen och läraren finns som kan undervisa, då finns det nog ingen anledning att inte erbjuda kursen... tänker jag, men det är rektorn som bestämmer.
   Att på gymnasiet läsa psykologi är inte obligatoriskt för att kunna läsa psykologi på högskolenivå, sen. Är du intresserad av psykologi, välj tema för gymnasiearbete som har ngt med psykologi att göra - då har du 200 timmar på dig att förkovra dig inom ämnet (att göra gymnasiearbete är obligatoriskt ju...).

  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej Christos!
  Det finns inte ett svar - utan olika svar, beroende på vilket ämne din fråga gäller. 
  För kurser inom ämnen Modersmål och Minoritetsspråken, samt för tyska, franska och spanska som moderna språk - finns särskilda bestämmelser. 
  För övriga kurser inom gymnasiet - så gäller, så vitt jag vet, följande: Obligatoriska för programmet kurser måste erbjudas. De kurser som inte är obligatoriska är frivilligt för gymnasieskolorna att erbjuda (och varje gymnasieskola får själv bestämma om de kan eller inte kan erbjuda en viss kurs, t.ex går det inte om inte lärare finns som kan undervisa. Ang. antal elever i kurserna - så får skolan/rektorn avgöra om det blir ekonomiskt försvarsbart att starta en kurs... t.ex om få elever vill läsa en viss kurs, då blir det liten arbetsbelastning på den läraren, men inte tidsmässigt (pga lektionerna är ju ändå lika långa även om det är få elever i gruppen), och då blir det i stället mycket stor belastning på andra lärare. Rektor är ytterst ansvarig. 
  Jag tror inte det finns ngt skrivet att "om si och så många elever vill läsa en viss kurs, då måste den starta"... men du får annars fråga skolverket (tel.nr till upplysningstjänsten 08-527 332 00 och tel.tid på vardagar kl.9-11 samt på tisdagar och tors även kl.13-15).
  Om du får ett annat svar, än den jag ger dig nu - får du jättegärna höra av dig! Även vi på FRåGA SYV kan ha fel (ibland, kanske...) :) och vill alltid lära oss mer!

  L.

  Liselotte
  • SYV-besökare : Det är inte elevens rättighet att läsa kurser som inte är obligatoriska, utan gymnasieskola kan - för att uppnå rätt volym av studier - erbjuda andra kurser. Jag tror inte du eller ngn annan kommer ngt-vart med att kräva läsa psykologi på de programmen där det inte är obligatoriskt. Givetvis kan du samla "underskrifter" från eleverna som vill läsa kursen och visar sig det vara minst 20 stycken - och om även behörig lärare finns på skolan, då finns det nog ingen anledning för rektor att neka, men det kan hen i alla fall göra (för att det som inte är elevens rättighet behöver inte skola bevilja). :(

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga