Christos 18 år

  Hej! Jag undrar vilka gränser finns det för att en gymnasiekurs ska bildas, antalsmässigt?

  • Liselotte Vilket ämne (vilken kurs) gäller din fråga?
  • Christos Psykologi
  • Christos

   Det är bara ett individuellt val för mitt program

  • SYV-besökare

   Om kursen i Psykologi inte är obligatorisk (på ditt program), är det helt upp till gymnasieskolan att erbjuda (eller inte erbjuda) kursen. Inom individuellt val är det 200p. som eleverna ska ha, men vilka kurser - upp till skolan. Dock säger skolverket att minst en estetisk kurs och minst en idrottskurs måste erbjudas att välja... men då psykologi inte är estetisk eller idrottskurs, blir det helt fritt för din gymnasieskola att erbjuda läsa psykologi eller inte. Om behörig lärare finns + många elever vill läsa en kurs, då kan ni prata med rektor och jag är säker att hen i så fall ska försöka ordna så att ni får läsa kursen. Om behörig lärare inte finns, kan inte rektorn trolla fram läraren, det är ju lärarbrist. :( ang. "många elever" - jag tänker minst 20 elever... typ, så.

  • Christos Gymnasiet har sagt att det inte var tillräckliga för att skapa denna kurs, hur många ska det vara ungefär för att skapa kursen?
  • SYV-besökare

   Har du läst Liselottes svar, nedan? läs det.
   Om ni är minst 20 elever som vill läsa kursen och läraren finns som kan undervisa, då finns det nog ingen anledning att inte erbjuda kursen... tänker jag, men det är rektorn som bestämmer.
   Att på gymnasiet läsa psykologi är inte obligatoriskt för att kunna läsa psykologi på högskolenivå, sen. Är du intresserad av psykologi, välj tema för gymnasiearbete som har ngt med psykologi att göra - då har du 200 timmar på dig att förkovra dig inom ämnet (att göra gymnasiearbete är obligatoriskt ju...).

  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Christos!
  Det finns inte ett svar - utan olika svar, beroende på vilket ämne din fråga gäller. 
  För kurser inom ämnen Modersmål och Minoritetsspråken, samt för tyska, franska och spanska som moderna språk - finns särskilda bestämmelser. 
  För övriga kurser inom gymnasiet - så gäller, så vitt jag vet, följande: Obligatoriska för programmet kurser måste erbjudas. De kurser som inte är obligatoriska är frivilligt för gymnasieskolorna att erbjuda (och varje gymnasieskola får själv bestämma om de kan eller inte kan erbjuda en viss kurs, t.ex går det inte om inte lärare finns som kan undervisa. Ang. antal elever i kurserna - så får skolan/rektorn avgöra om det blir ekonomiskt försvarsbart att starta en kurs... t.ex om få elever vill läsa en viss kurs, då blir det liten arbetsbelastning på den läraren, men inte tidsmässigt (pga lektionerna är ju ändå lika långa även om det är få elever i gruppen), och då blir det i stället mycket stor belastning på andra lärare. Rektor är ytterst ansvarig. 
  Jag tror inte det finns ngt skrivet att "om si och så många elever vill läsa en viss kurs, då måste den starta"... men du får annars fråga skolverket (tel.nr till upplysningstjänsten 08-527 332 00 och tel.tid på vardagar kl.9-11 samt på tisdagar och tors även kl.13-15).
  Om du får ett annat svar, än den jag ger dig nu - får du jättegärna höra av dig! Även vi på FRåGA SYV kan ha fel (ibland, kanske...) :) och vill alltid lära oss mer!

  L.

  • SYV-besökare Det är inte elevens rättighet att läsa kurser som inte är obligatoriska, utan gymnasieskola kan - för att uppnå rätt volym av studier - erbjuda andra kurser. Jag tror inte du eller ngn annan kommer ngt-vart med att kräva läsa psykologi på de programmen där det inte är obligatoriskt. Givetvis kan du samla "underskrifter" från eleverna som vill läsa kursen och visar sig det vara minst 20 stycken - och om även behörig lärare finns på skolan, då finns det nog ingen anledning för rektor att neka, men det kan hen i alla fall göra (för att det som inte är elevens rättighet behöver inte skola bevilja). :(

  Frågor och svar

  • Camilla 27 år

   Processoperatör livsmedel arbetsuppgifter?

   Hej, Jag har funderat på att gå utbildning till processoperatör inom livsmedel men får ingen bra information om vad man egentligen kan jobba med specifikt? Om det bara är skift som gäller, vad man gör på jobbet osv. Vet ni?

   Anna SYV: Hej Camilla, en del info finns på framtid.se/yrke/processoperator-livsmedelsindustrin och på utbildning/teknikhogskolan/processoperator-livsmedel-teknikhogskolan-orebroang. "endast skift" så skulle... Läs hela svaret
  • Julia 19 år

   Urvalsgrupp komplettering?

   Hej, jag kommer gå ut gymnasiet med F i kemi 2, har i övrigt godkänt eller högre i alla andra kurser. Ifall jag skulle läsa upp kemi 2 på komvux vilken urvalsgrupp för högskolan skulle jag isåfall hamna i BI eller BII? Alltså den vanliga...

   Peter SYV: Hej Julia!Om du får ut Examensbevis med kemi2 betyget F och söker till högskoleutb.*, när du har höjt betyget i kemi2, då kommer du prövas:- med det lägre meritvärde (som du hade innan... Läs hela svaret
  • Seid 21 år

   Välja bort betyg av ett ämne?

   Hej! Jag går naturprogram årskurs 3 och gjort en prövning i tyska 4. Jag har fått ett lågt betyg i detta ämne som mycket sänker mitt meritvärde för jag har höga betyg i andra ämnena, totalt har jag 2800 poäng. Jag undrar om jag...

   Vägledare Anonym: Hej, för dig som ska få ut examensbevis, gäller: betyg i kurser som ger dig meritpoäng räknas även in i ditt jämförelsetal. Reglerna ser ut på det viset. Du kan inte bestämma... Läs hela svaret
  • sara 5 år

   Har E i alla ämnen vill komma in i psykolog programmet?

   Hej Syv jag är en tjej på 18 år och går i 1 an på gymnasiet och pluggar till Vård och Omsorg programmet. Jag vill nämligen plugga till psykolog programmet eftersom jag är jätte intresserad i psykologi och mina vänner tycker verkligen att...

   Vägledare Anonym: Hej Sara,ja, man kan komma in på psykologprogrammet i HP-urvalet (resultat av högskoleprovet). Fortsätt göra ditt bästa i alla kurser du läser. Säg på skolan... Läs hela svaret
  • Maryam 17 år

   Byta gymnasiet?

   Hej Jag går på teknikprogrammet i cyber men jag trivs inte där, har funderat på att börja på NTI men vet inte hur man söker dit eller vad man ska göra. Jag ska börja andra ring nästa termin så hur ska jag göra? Hur går det...

   Anna SYV: Hejsan,i de flesta delar av Sverige är Omval till gymnasiet redan slut, men i Västra Götaland kan man ändra sitt val eller göra val t o m 1 juni 2020; därför frågade jag i vilken stad du går... Läs hela svaret
  • Anonymes 18 år

   Vad ska jag läsa på universitetet?

   Jag går det naturvetenskapliga programmet och har ett stort intresse för matematik och dess tillämpningar inom fysik. Jag älskar dessutom biologi och programmering och hade velat söka mig en utbildning där jag på något sätt kan väva samman...

   Anna SYV: Hejsan, i Sverige är Läkarprogrammet och Psykologiprogrammet "detsamma" oavsett på vilket lärosäte man läser (med undantag av att psykologiprogrammet finns med inriktning mot... Läs hela svaret
  • Henric 21 år

   Avbrott av komvux-studier på grund av sjukdom?

   Hej! Jag studerar just nu spanska 4 på komvux på 25%, distans. Kurstiden slutar 2020-07-05 och den sista dagen jag kan göra min examinering är 2020-07-10. Saken är den att jag inte har mått så bra under den senaste tiden och att jag möjligen lider...

   Anna SYV: Hej Henric,komvux agerar enligt flera olika principer samtidigt. I grunden finns inte ngn absolut rätt att få plats på gymnasiala kurser (detta p g a endast grundskola är i Sverige... Läs hela svaret
  • David 19 år

   350 poäng F på 2850 poäng totala kurser?

   Hej! Jag bytte linje i 2an vilket resulterade i att jag nu har läst fler kurspoäng än de obligatoriska 2500 poängen (Jag har läst 2850 poäng totalt). Nu undrar jag om man teoretiskt sett kan ta examen med låt säga 350 poäng F om man har läst...

   Anna SYV: Hej David, det finns rätt så många olika krav för att få ut examensbevis, inte endast totalt antal godkända poäng.Kraven är många och ibland svåra att... Läs hela svaret
  • Susanna 18 år

   Kan man studera en kurs som inte tillhör programmet jag läser?

   Hej! Jag studerar samhälletenskap programet och kommer att studera i 3:an nu efter sommaren. Jag undrar om det är möjligt att studera en extra krus för att senare bli behörig i progamet jag vill läsa i högskolan. Kursen jag vill studera extra är fysik 1...

   Anna SYV: Hej! Om du vill bli behörig till den här utbildningen: IT-forensik & informationssäkerhet, så behöver du inte ha godkänt betyg i fysik. Info från 26 maj... Läs hela svaret
  • Emelie 20 år

   CSN för enskilda kurser?

   Hej! Jag har sökt in till en yrkesutbildning på drygt 20 veckor och ska efter det söka in till 2 kurser till, men kan inte göra det i nuläget då jag måste avvakta till årsskiftet med dem utbildningarna så jag hinner bli klar med denna utbildning. Jag har en fråga angående CSN, jag ska ansöka om...

   Anna SYV: Hej Emelie,ansöka kan du göra men beslut får du efter det att du har påbörjat den "aktuella utbildningen". Det är skillnad på separata (enstaka) kurser och på program/kurspaket.... Läs hela svaret
  • Malik 27 år

   Fortsätta kurs på Komvux trots folkbokföring utanför kommun?

   Har en elev rätt som sökt och kommit in på en kurs inom komvux rätten att slutföra kursen trots att folkbokföringsadressen sedan därefter flyttats till en annan kommun?

   Daniel Larsson: Hej Malik,det brukar vara så att om man fick besked antagen, så har man rätt att läsa just den kursen till vilken man är antagen. det kallas för "rätten att slutföra utbildning".
  • Malik 27 år

   Kan nya kommun utfärda gymnasieexamen när den gamla utfärdat betygen?

   Hej, Om en elev skulle läsa upp flera kurser ink gymnasiearbetet i kommunen Kungälv ända tills att gymnasieexamen får utfärdas, men sedan folkbokför och registrerar sig i komvux i Stockholm. Är komvux i Stockholm skyldig till att utfärda gymnasieexamen, om eleven intygat de utfärdade betygen...

   Daniel Larsson: Inte helt lätt att svara på din fråga. "Någon komvux" kommer utfärda examensbevis för dig och troligtvis blir det så att i fall du har... Läs hela svaret
  • Malik 27 år

   Hur Tillägga av kurs inför gymnasieexamen, i konkurrerande syfte?

   Fick ingen gymnasieexamen/slutbetyg på Gymnasiet och de kurser där jag fick betyg på var usla. Jag har tänkt ta examen genom upplägg av ekonomi-programmet, där syftet med examen är att konkurrera med mina betyg inför antagning till högskola och slippa högskoleprovet Valfria kurser (max...

   Daniel Larsson: Hej Malik,det är inte du eller vi här på FRåGA SYV utan personal på komvux som sätter ihop kurser till examensbevis. Ytterst är det upp till Rektorn... Läs hela svaret
  • Marina 20 år

   Räknas kurserna in i kriminologi utbildningen ?

   Hej :) jag har sökt till kriminologi och nu som vissa vet så har kriminologi utbildningen bestått fristående kurser så man läser lite hur som helst. Men nu har man fixat ett kandidatprogram (180hp) vilket är jätte bra, vet tyvärr inte vad antagningen ligger på då den är helt ny. Okej ska komma...

   Daniel Larsson: Hej Marina!om man är antagen till högskoleprogrammet och har sedan innan godkända högskolepoäng, ansöker man om Tillgodoräknande av tidigare utbildning och får svar om... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga