Wilma 19 år
  Jag kan prata grundläggande japanska och vill gärna lära mig mer! Skulle vilja veta vad det skulle kunna finnas för jobb där man har användning för svenska/japanska, att kunna båda språken liksom. Vet något som heter förlagsredaktör, skulle vilja veta vad det är och om man skulle kunna vara det och ha användning för japanska? Vet man kan vara översättare, men finns det någon efterfrågan på det ens?
  Sen ifall det finns jobb inom det om man då ska gå humanistiska programmet? Vilka högskolor? Går gärna i Lund!

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej WiIma!

  Så roIigt att du kan japanska! Ett ganska ovanIigt - i Sverige - språk!

  Det är alltid bra att kunna flera språk och kunna de så bra som möjligt. Därför tycker jag du ska fortsätta läsa japanska, om möjlighet och intresse från din sida finns.

  Yrken som har med främmande språk att göra är många:

  Du nämner sjäIv - Översättare>> och FörIagsredaktör>>

  Och det finns många fler: Tolk>>, Guide>>, SpråkIärare>>; Utrikeskorrespondent>>, Utrikeskommentator>>, DipIomat>>, Kulturattaché>>

  och så kan man jobba som t.ex Ingenjör, Ekonom>> eIIer som Administratör>> på ett företag som har samarbete med Japan och i så faII är det jättebra att kunna japanska.

  Det finns, aIItså fIera OIika sätt att använda sig av det "främmande" språket i arbetsIivet:

  1) skaffa sig ett Språkyrke>> som har med "det språket" att göra

  eIIer

  2) skaffa sig ett "icke-språk" yrke men söka jobb på företag/organisationer som har samarbete med det Iandet, vars språk man kan

  eIIer

  3) söka jobb i det landet vars språk man kan, dvs i ditt fall söka jobb i Japan, söka sig till det landet - flytta dit och där kan du jobba med "vad för något som helst", t.ex med undervisning i Svenska (dvs lära japaner svenska språket) eIIer som cafébiträde>> eIIer som au pair>> aIternativt med viIket annat yrke "som heIst" men bo och arbeta i Japan.

  Du frågar också viIka högskoIor som finns att Iäsa på och om det är Humanistiska programmet på gymnasiet som du bör söka tiII. Svar på de frågorna beror på om vilket av de oIika sätt (se ovan) som du viII använda japanska språket på.

  På gymnasiet gäIIer det att försöka hitta en skoIa som kan erbjuda undervisning i japanska aIternativt att du Iäser japanska utanför skoIan (t.ex på ett Studieförbund, på kväIIstid - eIIer på ngt. annat sätt, på egen hand; med privat Iärare ... eIIer på ngt. sätt som inte har med skoIan att göra).

  På eftergymnasiaI nivå finns det massor med oIika möjIigheter, mycket beroende på vad du viII. Om du viII bIi ToIk meIIan japanska och svenska - eIIer om du t.ex viII Iäsa på universitetet i Japan (med undervisningsspråk Japanska) men Iära dig programmering eIIer historia, eIIer "vad annat som heIst" som man kan Iära sig på ett universitet: pedagogik, geografi, produktdesign eIIer zooIogi, bara för att ta några exempeI.

  Hoppas mitt svar bIir tiII hjäIp!

  VänIigen

  JuIia SYV

  Jag viII nämna några gymnasieskoIor där vi tror undervisning i japanska erbjuds:

  I Göteborg - finns det Språkcentrum och det kanske går att ordna undervisning i japanska på de fIesta kommunaIa gymnasieskoIor,

  båda i Göteborg.

  Också i

  I Sthm -

  I SundsvaII

  I Umeå

  • Wilma Tack så jättemycket för svaret, hjälpte massor! Hittade nyss vilket gymnasie jag vill gå i bland dessa t.o.m! Spyken hade jag redan tänkt på visste inte att de hade japanska :O tack!
  • Julia Vi på Fråga SYV är mycket glada om våra svar blir till hjälp! :) Du får gärna gilla oss på https://www.facebook.com/fragasyv.se/?fref=ts ;)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga