elev
  Som rubriken tyder! läste någonstans att man kan arbeta inom det adminstrativa till exempel? men finns det fler val. Om jag skulle vilja byta till bibliotekarie t.ex. skulle jag kunna arbeta på skolor eller hade jag behövt gå bibliotekarieutbildningen?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Sket!
  I Sverige brukar Bibliotekarie ha 3 eller 4-årig utbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap men det är inte förbjudet att anställa med andra utbildningar (arbetsgivarens bedömning gäller), yrket är icke-reglerat. Skolbibliotekarie kan vara en "vanlig bibliotekarie" som jobbar i ett skolbibliotek eller kan vara lärare eller en person med en annan utbildning, som arbetsgivare bedömer som lämplig.
  Med utbildning till förskollärare i grunden kan man bl.a sikta på att bli Förskolechef, eller Högskolelärare för blivande förskollärare alternativt forskare i frågor som rör barnsutveckling i förskoleåldern.

  • elev : Tack för ditt svar Anna! Men det var denna jag tänkte på https://www.fragasyv.se/fragor/var-kan-man-en-foerskollaerare-arbeta här skrev du adminstratör också?
  • elev : Jaha så jag kan söka till bibliotekarie med en förskollärarexamen men krävs inte erfarenhet?
  • Anna : I yrken som inte är reglerade får arbetsgivare anställa vem "som helst", enligt egen bedömning. Både bibliotekarie och administratör är 2 av de väldigt många icke-reglerade yrken. Bibliotekarie BRUKAR HA högskoleutbildning inom biblioteks- och infovetenskap, men det finns inget som säger att arbetsgivare inte får anställa med en annan (vilken som helst) utbildning. Vad gäller administratör, så är det ett "samlingsnamn" (finns många olika typer av administratörer) och många jobbar idag som administratör utan någon form av eftergymnasial utbildning och kanske t o m utan fullständig gymnasikompetens. Det är inget som säger att arbetsgivare inte får anställa även utan grundskolekompetens om hen vill. Problemet är dock att arbetsgivare tittar på exakt vad som passar bäst just i deras verksamhet - arbetsgivare kan till vissa admin-positioner kräva vissa språkkunskaper, vissa datakunskaper, viss tidigare bransch-erfarenhet och vad annars som helst.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga