Hanna 23 år
  Hej,

  Jag ska börja gymnasiet nu till hösten och funderar över vilket språkval jag ska ta. Jag har läst tyska sen jag gick i sexan och övervägar att välja att läsa Tyska 3 på gymnasiet. Men jag har under årets gång börjat lära mig italienska på egen hand, och tycker verkligen om det!

  Bortsett från tillvalskursen i moderna språk vet jag att jag vill läsa Engelska 7 och Matematik 3. Vad jag har förstått ger dessa kurser 1.5 meritpoäng. Alltså behöver jag 1 meritpoäng till för att få maximalt meritpoäng.

  Jag ska läsa 200 p Moderna språk på min Samhällsvetenskapliga utbildning. Om jag läser tyska istället för italienska kommer jag att läsa Tyska 3 och Tyska 4, den tillvalskurs därefter är ju Tyska 5, som då bara skulle ge mig 0,5 meritpoäng.

  På den skola jag ska börja på har man möjlighet att läsa italienska upp till nivå 4. En annan bra ska är att man kan tenta av kurser.

  Vore det då smartast att tenta av Italienska 1, och därefter läsa Italienska 2 och 3, för att sedan välja Italienska 4 som ger mig 1 meritpoäng? Får jag poäng från den avtentade kursen i italienska till de 2500 poäng jag ska ha när jag går ut?

  Med vänliga hälsningar,

  Hanna

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Hanna!
  Du har bra koll på Meritpoängen, men jag skickar i alla fall en länk http://www.gymnasieguiden.se/informeras/meritpoaeng-meritkurser-omradeskurser fast du verkar ju redan ha förstått reglerna mycket bra!

  Du skriver inte vilken utbildning på eftergymnasial nivå du vill söka. Det är enbart högskole/universitetsutbildningar i Sverige där Meritpoängen ger fördelar (dvs gäller inte utomlands eller på yrkeshögskola www.yhguiden.se eller på folkhögskola www.folkhogskola.nu, i alla fall inte formellt sett). Det är inte heller alla högskoleutbildningar i Sverige som accepterar Meritpoängen: t.ex. Handels i Stockholm gör inte det. Det är en privat högskola och de har rätt att sätta upp egna regler. Så om man söker till en privat högskola, är det bäst att noga undersöka vad som gäller.

  Och nu till frågan om språkval. Vad det gäller få Meritpoäng, så är det MODERNA SPRÅK från steg 3 och uppåt som ger meritpoäng. Om det är Spanska eller Tyska spelar ingen roll. Det är få utbildningar på eftergymnasial nivå som kräver Moderna språk 3 för behörighet. Om inte Moderna språk 3 krävs för särskild behörighet, då ger godkänt betyg i den kursen 0.5 i Merit.

  Ang. "tenta av kurser" eller läsa mer poäng än 2500 på gymnasiet - så är det en fråga till Rektor på din gymnasieutbildning. Gymnasieskola är skyldig att ge en elev möjlighet att läsa kurser för att kunna få Examensbevis från just det programmet till vilket hen är antagen & inget mer. Att ge möjlighet att läsa eller tenta av ngt. som överstiger 2500 poäng - är inte skolan skyldig till och det kostar pengar att ge mer undervisning, därför blir det ofta ett Nej på den frågan. En annan nackdel i att läsa mer än man måste (eller tenta av kurser som inte man måste läsa) är att tiden & krafter för dig som elev - sprids på flera ämnen eller kurser och det blir mindre kvar för varje kurs, vilket kan leda till lägre betyg eller till hälsoproblem. Man kan bli överansträngd och i värsta fall även "utbränd" p g a att man läser för mycket.

  Du skriver att Matte 3 ger dig meritpoäng och det stämmer i fall den kursen inte krävs för behörighet till just den utbildning som du vill söka på högskolan. Om inga krav ställd på just Matte på högskolan, då ger även Matte 2b (som du obligatorisk läser på Samhällsvetenskapsprogrammet) - 0.5 i Merit. I så fall får du ihop med Eng 7 - redan 2.0 i Merit och då behöver du bara Moderna språk 3 (godkänt betyg) - för att få full Merit.

  Jag vet ej vilken eftergymnasial utbildning du vill söka och vet ej vilken inriktning på SA du kommer att läsa. Men se här http://www.gymnasieguiden.se/files/uploads/150122/Programplan_SA.pdf
  och längst ner ser du hur utbildningen är uppbyggd.
  Jag råder dig att i första hand försöka rymma allt du vill läsa inom "de vanliga" 2500 poäng - då läser du på heltid och inte mer. Och i fall du inte fick ett löfte om att få läsa "utökade kurser" eller tenta av ngt. som inte ingår i programmet - så kanske du inte kommer att få göra det i alla fall (rektor bestämmer).

  Som du ser i programplanen (länk ovan) så får man läsa Moderna språk som programfördjupande kurser. Beroende på inriktning, väljer du 300 eller 400 poäng programfördjupande kurser + alla elever väljer 200 poäng Individuellt val. Du kan då t.ex läsa Moderna språk (tyska) 3 och Moderna språk (italienska ) 1 som 200 p obligatoriska på SA. Sedan kan du läsa Moderna språk (italienska) 2, 3 och 4 som Programfördjupande kurser - t.ex. eller
  Moderna språk (italienska) 2 och 3 samt Matte 3b - som Programfördjupande
  och Moderna språk (italienska) 4 och Engelska 7 - som Individuellt val.

  Oavsett om det är en programfördjupande, individ.val eller en obligatorisk kurs - så är det exakt samma kurser och de ger exakt samma rätt att få Meritpoäng.
  På skolorna finns det ofta en lista på vilka kurser som just på den skolan får väljas som Programfördjupande och inom Individuellt val. Detta för att kunna göra ett schema som "går ihop" och för att varje skola inte har behöriga lärare i alla ämnen som får läsas.

  Jag hoppas att du nu fick en förklaring och svar på dina frågor. Återkom annars så ska jag försöka förklara bättre.

  Bästa hälsningar & ha en trevlig sommar!
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga