Elev
  Hej,
  Fråga avseende komvux:

  1. Komvux skyldig erbjuda grund kurser för
  högskolebehörighet. Vad gäller Särskild-
  behörighet, om jag exempelvis vill utbilda mig
  till Socionom är min kommun skyldig då att
  erbjuda mig de kurser som behövs för bli
  Särskild behörig?

  2. Om kommunen inte har de kurser för särskild
  behörighet. Är det möjligt att läsa dessa genom
  fristående skola eller komvux utanför min
  kommun på hemortens bekostnad eller
  bekostas jag av det?

  3. Får jag läsa en kurs som inte är viktigt för att
  uppnå Gymnasieexamen men som kan vara
  allmännyttig, ifall den finns i kursutbudet?

  4. Kursutbuden skiljer sig rejält mellan
  kommunerna! Exempel Stockholm har generös
  utbud på drygt 900 kurser medans små
  kommuner som Värnamo har mindre än 50.
  Är det kommunerna själva som bestämmer vad
  som ska ingå, och är syftet baserat på de
  aktuella behoven?

  5. Var kan man säga "går gränsen" för kommunens
  skyldighet att erbjuda kurs för elev?
  (undantag: betyg utfärdat, inte antagen)

  Tack för ni åtar er tid besvara fråga?

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hejsan! Läs gärna informationen på Skolverkets hemsida. Om du där inte hittar svar på dina frågor om vilka kurser komvux är skyldig att erbjuda, var god vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. 
  Hänvisning: skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-niva

  Förklaring till mitt svar, ovan:
  du ställer en skola-Juridisk fråga och studie- och yrkesvägledare är inte jurist. Ofta är svar på den typen av frågor som du ställer en "tolkningsfråga" och vem har då Tolkningsföreträde? Det är hur som helst inte studie- och yrkesvägledare som har tolkningsföreträde. 
  Vidare gäller: att komvux i sitt utbud har en viss kurs betyder inte per automatik att just en viss person kommer att bli antagen till den. Kortutbildade har företräde, alltså personer med "kort tidigare utbildningsbakgrund" har företräde till platserna på komvux. Jag tycker att även en "tids-aspekten" är av intresse: exempel- grundskola är "rättighet för folket i Sverige" och när en vuxen person som saknar grundskolekompetens söker läsa t.ex SAS grund eller matematik grund, så ska hen "beredas plats" men det står inte någonstans (i alla fall så vitt jag vet) hur snabbt - alltså inom vilken tidsperiod; i så fall bryter man inte mot reglerna om man låter personen vänta i många år - för att avsikten är att anta till studierna, men senare... jag undrar då: senare, när? Och det är nog "inte reglerat", vilket i praktiken blir "hur som helst", "när som helst" eller "endast om man har tur".
  Om syftet med din fråga är att påvisa att komvux i din kommun inte uppfyller sina skyldigheter, förberedd dig på en lång process i så fall. Det kan ta många år och utgången är oviss. 
  Den snabbare (praktiska) lösningen kan, för dig, vara att se om du kan läsa de kurser du vill läsa på en av folkhögskolorna eller om du kan skaffa dig kunskaper genom självstudier och anmäla dig till prövningar. Även att flytta till en annan kommun kan vara en mer snabb och praktisk lösning för dig. 
  Hälsningar
  Mikael

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga