Madeleine

  Om jag minns rätt så är det väl Sv A+B, Ma A och En A + minst 90% av övriga kurser ska vara godkända? Stämmer detta?

  • Jelena https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Slutbetyg-fore-2010-/ vad som måste uppfyllas för att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet om det är från gymnasiet och från år 2008.
  • Madeleine Men för att får slutbetyget så behövdes det endast 90% godkända kurser? Svenska, matte och engelska varväl obligatoriskt att ha godkänt i?
  • Anna Ta fram Slutbetyget och se vilka kurser som finns i det - med godkända betyg. Slutbetyget som inte redan är utfärtat kommer nu utfärdas (på komvux) enl de reglerna som finns för Slutbetyg från komvux från 2010 och senare. Beskriv situationen mer ingående - för att vi ska kunna ge ett relevant svar?
  • Madeleine En tidigare elev som fick ett utfärdat slutbetyg 2008 hörde av sig. Hon sa att en syv hon varit i kontakt med sagt till henne att hon saknar kursen naturkunskap A. Att hon var tvungen att ha den kursen för att hon skulle kunna fått ett slutbetyg utfärdat 2008. Att skolan gjort fel.
  • Anna

   Är det slutbetyg från 2008 från Gymnasiet eller från Komvux? Finns Naturkunskap A med i slutbetyget med IG eller fins inte den kursen alls i Slutbetyget? Finns Naturkunskap B med i slutbetyget? Finns ngn kurs i Naturkunskap med i slutbetyget? Är det ett slutbetyg från reducerat eller specialutformat program?

  • Anna En fråga - har personen de facto Läst NkA på gymnasiet och fått godkänt (eller IG) betyg men det "glömdes" att ta med det in i Slutbetyget? eller har inte personen läst NkA på gymnasiet?
  • Ludmila

   Jag fick nu svar från Antagningshandläggare vid Avdelningen för antagning och studentstöd på Universtitets- & högskolerådet (UHR) som lyder:
   "Nej jag tror inte det finns krav på att ha NkA i slutbetyget. Det var ju t ex OK att ha reducerat program och då kunde man ju t ex ha reducerat bort naturkunskapen. T o m svenskan eller engelskan kunde reduceras bort.  ... Om det är ett ogiltigt slutbetyg får man kontakta skolan och be dem ta tillbaka det så att eleven kan få ut ett nytt slutbetyg från komvux, men jag tror inte det gäller i detta fallet."

  • Ludmila

   Jag fick ännu ett till svar från Antagningshandläggare på Avdelningen för antagning & studentstöd på UHR. Det svaret lyder:           "Specialutformat program kan också vara reducerat. Om en person söker med ogiltigt slutbetyg blir personen inte behörig förrän antagning.se får in ett giltigt dokument som uppfyller behörighetskraven. Sökande kan kontakta sökta lärosäten och be dem om undantag. Det händer att lärosäten ger undantag men detta bedöms från fall till fall. Om personen ska söka till HT2020 bör hen ladda upp sina betyg så fort som möjligt så att antagning.se kan bedöma det."

  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Viktigt att veta bl.a följande:
  Är det slutbetyg från 2008 från Gymnasiet eller från Komvux? Finns Naturkunskap A med i slutbetyget med IG eller fins inte den kursen alls i Slutbetyget? Finns ngn kurs i Naturkunskap med i slutbetyget (NkB)? Är det ett slutbetyg från reducerat eller specialutformat program?

  ***
   Reglerna kring slutbetygen har ändrats i omgångar. Det kan också vara Olika för vad som gällde för Slutbetyg från Komvux (Vuxenutbildningen) och från "ungdomsgymnasiet".
  Man måste veta Exakt hur slutbetyget ser ut (se mina frågor ovan).
  Sedan kan det också vara viktigt att veta: vad ska personen med det slutbetyget "till"? Vill hen söka till högskola-universitet? Har hen sökt och fick svar oBEHÖRIG från antagning.se?
  Utan att veta alla detaljer kring det fallet, kan inte vi här på FRåGA SYV bara "ta och säga" att Slutbetyget är ogiltigt. Eller Nej, det är OK...
  Jag skulle vända mig till betygsexperter - kontakta Skolverket och/eller betygshandläggare via Antagning.se - och när man gör det, får man många frågor och kanske behöver man (helst) skicka in en kopia på det slutbetyget för att reda ut alla "detaljer".
  Om det konstateras att ett utbildningsdokument är felaktigt utfärdat, så är "processen" följande: rektor på den skolan som utfärdade dokumentet bör Upphäva det med sitt beslut; och sedan utfärdas det ett nytt dokument. Sådant brukar ske kort tid efter det felaktiga utfärdandet. Nu (i detta fallet) har det gått 12 år... så frågan är hur man skulle göra om inte ens skolan som utfärdade slutbetyget finns kvar? Sedan (ska det stå året 2008 eller 2020 på dokumentet?) och personen behöver i så fall få godkänt betyg i Naturkunskap 1b (eller 1a1 och 1a2) ...? Det är alltså en svår fråga. Men första "delen" är givetvis att få fram - är det ett giltigt slutbetyg hen fick eller ogiltigt?
  Har personen tidigare sökt till svenska högskole- /universitetsutbildningar? Kom hen in eller fick hen svar Obehörig eller "ogiltigt utb.dokument"?
  Ber om ursäkt att vi inte kan ge ett kort och konkret svar. :)

  Idag, 15 april 2020 är sista dag att göra ansökan till högskola-universitet (utb. som startar HT20) och jag tänker så här: personen bör göra ansökan senast idag. Sedan är sista Kompletteringsdatum (för komplettering med betyg) - den 18 juni 2020. Innan dess kommer personen få svar från Antagning.se om de upptäcker att Slutbetyget inte är giltigt. Personen borde rimligtvis ges då möjlighet att komplettera med betyget i Nk1b. Om Antagning.se "sväljer" slutbetyget och inte reagerar, så är det antingen så att dokumentet är OK (giltigt) eller så har de inte märkt att det är ogiltigt... så personen kanske blir antagen till en högekoleutbildning i alla fall.
  En fråga - har personen de facto Läst NkA på gymnasiet och fått godkänt (eller IG) betyg men det "glömdes" att ta med det in i Slutbetyget? eller har inte personen läst NkA på gymnasiet?

  • Madeleine Slutbetyget är utfärdat före 2010 för gymnasiet, specialutformati program. Naturkunskap A eller B finns inte med. Min fråga är, var Naturkunskap A ett kärnämne som dem måste få minst godkänt för att få ett giltigt slutbetyg. Eleven har inte den kursen på betyget men har ett utfärdat slutbetyg. Är det korrekt?
  • Anna Finns det ngn anteckning ang. "Specialutformning" av programmet? Eftersom det är SPECIALUTFORMAT program så är det kanske möjligt att att Nk-kursen är inte med och det är OK. Hur många poäng (omfattning/volym) är betyget på - totalt? Är det slutbetyg utfärdat av en kommunal eller av en fristående gymnasieskola?
  • Ludmila Se gärna min kommentar till Frågan. Jag fick svar från UHR och kort lyder det - troligtvis är det OK med slutbetyg från 2008 utan NkA.
  • Madeleine Eleven har betyg i följande kurser
  • Madeleine Arbetssätt och lärande Praktisk marknadsföring A Engelska B Projektarbete Religionskunskap A Historia A Näthandel A Specialidrott B Idrott och hälsa A Idrott och hälsa B Idrottspsykolog A/LK Idrottspsykolog B/LK Svenska B Samhällskunskap A Specialidrott C/LK Matematik B Samhällskunskap B Specialidrott A Specialidrott D/LK Svenska A Engelska A Datorkunskap Matematik A Estetisk verksamhet Moderna språk, steg 3 Människa, idrott o hälsa/LK
  • Madeleine Min fråga är om detta slutbetyg är korrekt utfört? Efterson hon fått besked av annan syv att naturkuskap A saknas och att den kursern var ett kärnämne då och krävdes för giltigt slutbetyg
  • Anna

   Var god och Läs gärna även Mikaels svar.
   Du uppger att slutbetyget är från SPECIALUTFORMAT PROGRAM och i så fall får det avvika från de "vanliga reglerna".
   Enligt svar från UHR som Ludmila fick så är det OK att ha ett slutbetyg från 2008 utan betyget i NK A.
   Vi på FRåGA SYV är inte experter på "gamla betyg" eller betyg från specialutformade program. Vi råder söka till högskola och invänta svar från Antagning.se - det är mycket möjligt att det är ingen fara alls och slutbetyget är giltigt (så svarar UHR i alla fall). Skulle personen få respons om att betyget är ogiltigt (från Antagning.se) kan även då finnas möjlighet att få dispens från antagningsgruppen på lärosätet dit hen söker läsa på.
   Du/ni kan scanna in hela Slutbetyget och skicka till UHR/Antagning.se och/eller till Antagningsgruppen på de lärosäten dit personen vill söka till - det är vad jag fick för svar per telefon (pratade med en sakkunnig som också hen sa att hen är osäker på vad som gäller men att det är lättare att bestämma om man ser hela dokumentet med alla de eventuella finstilta kommentarer ang. specialutformning av programmet.

  Läs alla kommentarer
  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, vad jag skulle göra - söka idag (15 april 2020) om jag vill börja läsa på högskolenivå från hösten 2020. Invänta svar från Antagning.se, som kommer göra behörighetskontroll. I fall jag skulle få svar OBEHÖRIG, skulle jag kontakta Antagning.se och även antagningsgruppen på det lärosäte dit jag söker och bett om att Undantag görs (motiverat med att "det är ju inte jag själv som har utfärdat Slutbetyget" = inte Mitt fel alltså...). Det är inte omöjligt att få igenom ett undantag, dock kan inte på förhand garanteras heller (att undantaget kommer att beviljas).
  Samtidigt är det inte fel att söka på komvux läsa Naturkunskap 1b (lägga in ansökan till första bästa start på den kursen).
  ****
  "Dead-line" från Slutbetyg
  Nu är det 1 juli 2020 som är "dead-line" för att utfärda slutbetyg på komvux och även för komplettera gamla slutbetygen så att de ger grundläggande behörighet.
  Dock blir jag inte förvånad om datumet flyttas fram pga Corona-situationen. Ännu finns inga beslut om det men jag hoppas det kommer.
  Men jag vill råda den personen som har slutbetyg uta NkA i det, att försöka få godkänt betyg i Nk1b innan 1 juli 2020 (för säkerhets skull, så att säga); som bekant, kan man läsa Nk1b på fem veckor om man läser på heltid (eller på 10 veckor om man läser på halvtid).

  ***
  Ang. vad man gör om ett ogiltigt Slutbetyg "dyker upp"
  Så vitt jag vet finns ingen instruktion som skulle omfatta alla de Olika möjliga situationer- om vad som bör göras, utan allmänt gäller det att dokumentet som är felaktigt utfärdat bör upphävas (dras tillbaka) och om personen uppfyller kraven, utfärdas ett nytt dokument.
  När dead-line för slutbetygen finns och om datumet inte flyttas fram (efter 1 juli 2020) då blir det "problematiskt". Då ska personen uppfylla kraven för examensbevis vilket kan innebära studier i flera terminer på heltid.
  Jag hoppas det går att få igenom ett Undantag (och speciell i de fallen då personen i fråga ej gjort ngt. fel). Antagningsgruppen på lärosätet kan bevilja undantag och bedöma som Behörig även om personen ej uppfyller, formellt sett, kraven.

  Hälsningar
  Mikael

  Frågor och svar taggade med 'basår' (205 st.)

  • Ellen 24 år

   Regler om urvalsgrupper?

   Hej! Läste på lite om urvalsgrupper på antagning och folkhögskola.nu och såg att det har kommit till nya regler 2022, men vart osäker då det står inte samlat någonstans.. kan du svara på om detta är folkhögskolans regler eller om det faktiskt är nya skolregler från Skolverket? 1. Jag...

   Anna SYV: Hej Ellen,vi har ännu (tyvärr) inte fått svar från de sakkunniga (på grund av semestrar som ännu inte är slut), men jag vill nu "svara" dig ändå så att du vet att vi... Läs hela svaret
  • Tina 18 år

   Basår på folkhögskola, att söka till universitet med de intygen?

   Jag skrev visserligen en fråga igår, men jag har gjort funderingar sedan dess baserat på svaret jag fick. Eftersom jag själv läser på en folkhögskola som ett alternativ till gymnasiet, ett läsår kvar på Allmän kurs-Gymnasienivå och för att det har hjälpt mig väldigt mycket att läsa på just...

   Anna SYV: Hej Tina,det går bra att bekräfta särskild behörighet genom omdömen från en folkhögskola. Om "din" högskole/universitetsutbildningen... Läs hela svaret
  • Fanny 22 år

   Basår + komvux hur påverkas meritvärdet?

   Hej! Jag har läst tekniskt basår, men en av kurserna på basåret blev inte godkänd. Jag kan givetvis tenta av berörd kurs efter sommaren, men har fått möjligheten att kunna läsa kursen på komvux och bli klar i tid inför sista...

   Milla SYV: Hej Fanny!om du får betyget i fysik2 på komvux eller genom en prövning, och fysik2 krävs för särskild behörighet till det programmet du söker till, då räknas betyget... Läs hela svaret
  • Alaa 21 år

   Teknisk basår - behörighet till matematik 4?

   Hej! När man läser teknisk basår är matte kurserna uppdelade i två grupper Matte 1 och Matte 2. Matte 1 består utav matematik 1c,2c och 3c och Matte 2 består utav matematik 4. Har man behörighet till program där det krävs matematik 4 om...

   Anna SYV: Hej Alaa!om en viss utbildning kräver för särskild behörighet matematik 4, då är det just den kursen (godkänt betyg) som man måste ha. Om man har eller inte har... Läs hela svaret
  • Elin 19 år

   Kan man plugga upp ett betyg i en kurs som bara finns på en skola?

   Hej på mitt gymnasium så går jag en kurs som är skapad av min skola så de finns ingen direkt läroplan för den och jag tror att jag kommer vilja plugga upp betyget i den kursen efter studenten. Kan man göra omprövning i den kursen eller kan man...

   Daniel Larsson: Hej Elin! i examensbeviset kan ingenting ändras. Kurser du läser efter gymnasiet (eller gör prövningar i) måste läsas på komvux och inte på... Läs hela svaret
  • studerande 25 år

   Går det att bli Godkänd ma4 men underkänd ma3c?

   Jag går ett naturvetenskapligt basår. Om jag blir underkänd i ma3c men godkänt i ma4 kan jag bli antagen till utbildningen som endast har ma4 som behörighetskrav? Eller måste då både ma3c och ma4 vara godkända?

   Julia SYV: Hej!Första "moment" som jag undrar över - hur kan man bli godkänd i en kurs som bygger direkt på en annan (underkänd) kurs? inom ämnet matematik bygger kurserna direkt... Läs hela svaret
  • H 23 år

   Naturvetenskapligt basår?

   Jag undrar om jag har läst naturvetenskapligt basår för biologi 1 och 2 och kemi 2 och fick godkänt på dem. Kan jag ansöka sen till att läsa tandläkare program i ett annat universitet som jag har läst basåret med?

   Julia SYV: Hej H!Det bästa är om du kan kontakta antagningsgruppen på det lärosäte dit du vill söka till, jag menar där du vill läsa tandläkarprogrammet; detta för att innehåll i... Läs hela svaret
  • Tyra 21 år

   Räknas komvux med i meriten, IB betyg?

   Hej! Jag läste IB under gymnasiet. Jag får endast 1,5 i extra merit då jag läste svenska A istället för ett b-språk (studerade utomlands). För att få 2,5 i merit måste jag läsa matte 4 eller 5, då jag vill komma in på...

   Julia SYV: Hej Tyra,om du avslutade IB året 2020, se info antagning.se/sv/dina-betyg/international-baccalaureate/ib-examen-2014-och-framatoch om du avslutade IB året 2021 - se info på... Läs hela svaret
  • Adam 20 år

   Kan jag gå ett basår eller måste jag gå komvux?

   Jag har redan tagit studenten men valde att ta ett år för att göra annat, nu börjar jag tänka på vilken utbildning jag ska gå när jag väl ska tillbaka till skolan. Jag blev intresserad av högskoleingenjörsutbildningen eftersom jag tidigare tänkt gå en utbildning som riktar in sig på...

   Julia SYV: Hej Adam,du kan läsa på komvux, på en folkhögskola eller på basåret på högskolenivå. Ännu en möjlighet är att du skaffar dig kunskaper på... Läs hela svaret
  • Mayas 20 år

   en fråga ? om basåren?

   Hej! Jag har klarat tre år i samhälleporgram och jag har 17 pöing, och vill förtsätta med att plugga tills jag kommer fram till apotekare. Jag vill stdera naturbasår, för att få behöriga ämne som t,ex kemi, biologi. Den första...

   SYV-besökare Syv: Du får gärna läsa en sammanfattning på https://www.fragasyv.se/info/komvux-eller-naturvetenskapligt-basarBasår finns inom komvux, folkhögskola och universitet. Man konkurrerar om plats på... Läs hela svaret
  • Ludvig 27 år

   Basår eller komvux?

   Hej jag har antingen tänkt börja tekniskt basår eller läsa upp behörigheten på vuxenutbildningen, jag undrar om man är tvungen att bli fast i sin hemstad för att läsa om man väljer att gå basår på universitet? Eller...

   Anna SYV: Hej Ludvig!Basåren (och basterminer) på de svenska universitet kallas för "förutbildningar" och är i första hand tänkta att förbereda inför utbildningar på samma... Läs hela svaret
  • studerande 25 år

   Naturvetenskapligt basår?

   Jag ska läsa ett naturvetenskapligt basår För att komma in på läkarlinjen och min fråga är vilket är bäst, är det att läsa det på folkhögskola eller på universitet? vad är skillnaden? Räknas det i båda...

   Anna SYV: Hejsan,det stämmer att varken sig omdöme från en folkhögskola eller betyg man får i studier på högskolenivå räknas ihop med betyg i examensbeviset från gymnasiet eller... Läs hela svaret
  • Bayan 19 år

   En garanterad plats i läkareprogrammet eftert naturvetenskap basår?

   Hej Jag ska precis börja sista året i gymnasiet i naturvetenskapsprogrammet. Om jag tar studenten och är BEHÖRIG till läkareprogrammet (alltså är godkänd i alla ämnen som läkareprogrammet behöver) men har inte tillräckligt...

   Anna SYV: Hej,det brukar inte ges platsgaranti på läkarprogrammet i Sverige, oavsett om man läst basår eller inte.Angående begränsningar i hur många gånger... Läs hela svaret
  • Mirjam 18 år

   Tandläkare efter estet?

   Hej! Jag går estet-musik på gymnasiet och om en vecka börjar jag 2:an. Jag har ganska länge tänkt att jag ska ta ett naturvetenskapligt basår eller liknande då jag tycker om natur-ämnena och tror att ett yrke inom medicin eller liknande skulle passa mig (men valde estet för att ha 3 roliga...

   Anna SYV: Hej Mirjam!Jag ska försöka svara på dina frågor här nedan. Du frågar:- Är det bäst att gå basår direkt efter gymnasiet för att ej glömma bort?Mitt svar: Ja, det är... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga