SYV

  Jag arbetar på en skola med elever som läser individuella programmet. Jag har fått frågan vad de har för möjligheter att läsa program eller kurser efter gymnasiesärskolan och känner att det är svårt. Det jag får fram är att det är individuell intagning men jag har svårt att hitta kriterier mm. Jag arbetar på en liten skola med 16 elever i åldrarna 8-19 år. Eleverna har förutom IF också andra funktionsvariationer. Var kan jag hitta mer info?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Jenny,
  nu är det så att vi tyvärr inte har någon egen expert på Särskolefrågor hos oss på FRåGA SYV. Spontant tänker jag att vidareutbildning efter gymnasiesärskola borde finnas på komvux, se t.ex information på utbildningsguiden.skolverket.se/utbildning-for-vuxna/olika-utbildningsformer-for-vuxna/komvux-som-sarskild-utbildning och på skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/sarvux-grundlaggande och på vissa folkhögskolor. Sedan kan det ju finnas olika lokala projekt eller satsningar i olika delar av Sverige.
  Precis som du skriver i din fråga så är det många gånger "individuella bedömningar" som gäller: vad en viss person själv vill och vad som är lämpligt/möjligt för just honom/henne.
  Information om studieformen Folkhögskola finns på framtid.se/studier/folkhogskola Det finns möjlighet att kontakta Folkhögskolornas gemensam infotjänst som förhoppningsvis kan ge mer information om möjlighet att läsa på folkhögskolorna efter studier på gymnasiesärskola. Kontaktuppgifter till folkhögskolornas infotjänst är E-post: [email protected] och Telefon: 08-796 00 50.
  Jag vill råda dig också att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på komvux i de kommuner där era studerande är folkbokförda och på så sätt ta reda på vad komvux i de kommuner kan erbjuda vad gäller särskild utbildning för vuxna.
  Kontakta även arbetsförmedlingen för att få svar om AF kan erbjuda arbetsmarknadsutbildningar för era f d elever.
  Du kan kanske också samråda med studievägledare som jobbar på andra gymnasiesärskolor - kanske i första hand med de SYV-ar som jobbar just på Individuella program inom Gysär. Lista på skolorna där individuella program (Gysär) erbjuds i hela Sverige - var god se gymnasieguiden.se/gymnasium?GSI

  GSI i Stockholms län erbjuds på de här gymnasieskolorna: gymnasieguiden.se/gymnasium?GSI=Stockholm-län

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga