Magnus (Studiesökande)
  Hej!

  Jag ska påbörja en kort yrkesutbildning till Administratör nu i november och eftersom denna bara innehåller de grundläggande kunskaperna inom administration så undrar jag vilka olika områden jag skulle kunna specialisera mig inom efter att jag läst färdigt denna utbildning?

  Eget önskemål är att specialisera mig inom it-administration.

  För övrigt har jag ingen gymnasieexamen så yrkeshögskola/högskola är inget alternativ i nuläget.

  Tack för svar!

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Magnus!
  Som IT-administratör kan man ha ganska olika arbetsuppgifter, beroende på vilken arbetsplats man jobbar på; man kan t.ex få bistå personalen i IT-frågor genom att ta emot och registrera ärenden, göra felsökningar och beställningar. IT-administratörer kan också på vissa arbetsplatser jobba med webbtekniska projekt, dokumenthantering, arkivering och framtagande av kommunikationsmaterial. Yrket "IT-administratör" är inte reglerat och det blir därför upp till varje arbetsgivare att bestämma vilken kompetens som efterfrågas och vilken utbildning räcker. Och utbildning/introduktion kan på vissa arbetsplatser också ges efter anställning. Det är alltså omöjligt att ge exakt svar på vilken utbildning du behöver skaffa dig för att få jobb som IT-administratör eller som IT-tekniker-nätverkstekniker
  Skolverket tog dock fram förslag på ett Nationellt Yrkespaket nätverkstekniker, 800 gymnasialapoäng

  Nationellt yrkespaket nätverkstekniker är utformat för arbete med nätverksutrustning, it-systemlösningar, automatisering samt programvara för klienter.
  Följande kurser ingår i paketet:

  Datorteknik 1a, 100 poäng, kurskod DAODAT01a

  Digitalkommunikationsteknik, 100 poäng, kurskod DAODIG0

  Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 poäng, kurskod NAIADM0

  Nätverksteknik, 100 poäng, kurskod NAINAR0

  Nätverksadministration, 100 poäng, kurskod NAINAV0

  Nätverkssäkerhet, 100 poäng, kurskod NAINAE0

  Nätverksteknologier, 100 poäng, kurskod NAINAKO

  Support och hemservice, 100 poäng, kurskod SUPSUP0.

  800 gymnasiala poäng läser man på heltid på 40 veckor. Se om du kan läsa alla eller några av de kurser som nämns i skolverkets förslag (ovan).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga