Lisa e

  Hej om man anser att en lärare lagt fel slutbetyg i en kurs och vill klaga har man rättigheten till det? Även om det har gått en tid sedan betyget sattes. Hur ska jag gå tillväga. Och angående prövning i gymnasiet har alla elever i Sverige rätten att pröva betyg de inte fått f i alltså pröva för att höja sina betyg? Hört att det finns något sånt.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du får gärna kontakta skolverket - t.ex kan du ringa till skolverkets upplysningstjänst tel.nr 08-52733200. 
  Att ändra satt betyg (och speciella om det är ett godkänt betyg, E eller högre) är mycket-mycket svårt. Vad gäller prövningar som gymnasieelever har rätt till så är det i två fall: om man fick F i en kurs och det dessutom finns tid innan eleven går ut gymnasiet eller om undervisning i en kurs som är inskriven i elevens studieplan inte kunde erbjudas men det ändå finns lärare på skolan som har behörighet att genomföra prövningen. Så, de rättigheterna är extremt begränsade. Med det sagt, så är det inte förbjudet för skolan att frivilligt erbjuda eleverna prövningar (det är dyrt och besvärligt och görs därför sällan men du har rätt att fråga om det på din skola).
  Ang.fel betyg i en kurs så kan det givetvis inte uteslutas att eleven hade de facto högre kunskaper än vad betyget blev. Det är dock en svår fråga... t.ex om eleven uppvisar kunskaper som är nästan-nästan på C-nivå, då måste läraren sätta betyget D. Det är vad jag, som inte sätter några betyg och inte har kompetens i betygssättningen, har förstått av det jag läst (på egen hand) om betygssättningen efter gymnasiereformen Gy-2011/Vux-2012. Det "avrundas" alltså neråt... för att få betyget A så ska man i alla kriterier finnas på längst A-nivå; om eleven ligger med alla kriterier, förutom en på högre än A men med en kriterier inte uppnår ens E, då måste läraren sätta betyget F (det är i alla fall min uppfattning enligt hur betygskraven är formulerade, men sätter inte själv några betyg då jag är SYV och inte en lärare).
  Ytterst ansvarig på varje skola är det rektorn. Så du kan efter det att du har pratat med läraren även vända dig till rektorn.
  Men det är svårt och speciellt när viss tid har gått... Eftersom betyget ska sättas utifrån de kunskaper som eleven uppvisar den dagen som betyget sätts, så blir det i efterhand, efter lång tid, extremt svårt att göra bedömning "bakåt"... Exempel: vi säger att eleven fått B i kursen Engelska 5 och sedan har eleven läst Engelska 6 och kanske t o m Engelska 7 och efter det vill höja sitt betyg i engelska 5. Eleven säger; "ni kan testa mig! jag har extremt goda kunskaper i eng5", och ja, eleven kan ha de kunskaperna idag, men frågan om hen hade de extremt goda kunskaper den dagen som betygen sattes? ... 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga