1 Svar

    Mikael SYV på FrågaSYV

    Det finns inga svenska högskole-/universitetsutb. som kräver att man har betygen i Eng 7 eller Matematik 5. Många elever vill dock läsa de kurserna för att det är bra att kunna mer engelska och matte + för att de kurserna ger meritpoäng/extrapoäng.

    Frågor och svar

    Hittar du inte din fråga?

    Skapa en ny fråga