Tobias 16 år
  Jag går mitt första år på teknikprogrammet på gymnasiet och kommer läsa engelska 7 i trean. Mina betyg och intresse i språket är mycket goda.

  Min fråga är vilka kvalifikationer som krävs för att erhålla en plats som professor i engelska på ett universitet. Vilka högskoleprogram finns och vilka gymnasiekurser vill de ha? Kan det vara en bra idea att läsa utomlands?

  Finns det liknande arbeten inom exempelvis lingvistik med engelska som inriktning? Vad kan en professor förvänta sig lönemässigt? Vilken magnitud skulle studierna ha, det vill säga: skulle de vara tunga eller väldigt tunga?

  Jag ber om ursäkt för de många och sporadiskt ställda frågorna. Tack på förhand och svara gärna på hur många eller hur få du vill!
  • Julia Fick nu svar från en sakkinnig: "Man kan mycket väl "bli" lektor i Sverige. Då måste man först doktorera för att kvalificera sig som sökande till en tjänst som lektor."
  • Tobias Okej, jag förstår! Tack så mycket!
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  • Tim Högskolan Dalarnas anställningsordning finns på www.du.se Om man klickar på förstoringsglaset och skriver Anställningsordning kommer den fram som länk, i den kan man läsa om de olika lärartitlarna vi har på Högskolan Dalarna. För att anställas som universitetslektor måste man ha disputerat.
  • Tobias Tack, Tim! Mycket hjälpsamt!
  Läs alla kommentarer

  4 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Tobias!
  Så roligt att du är intresserad i språk och är duktig på engelska!
  För att "jobba med engelska" måste man givetvis kunna engelska mycket-mycket bra (så bra "som möjligt")! :) Engelska används som "verktyg" inom många yrken, där huvudsysselsättning är en annan än att just "syssla med engelska" och därför finns det ett mycket stort behov av att lära sig engelska och då behövs det Lärare som kan undervisa.

  I Sverige är ordet "professor" i första hand en Titel på en befattning inom högskoleväsendet, det är alltså Högskolelärare som fick anställning som just "professor" (de tjänsterna är få och mycket eftertraktade); ofta studerar man i många år och även forskar en hel del innan man kan få en chans att få professors-tjänst; finns inga som helst garantier att ens möjlighet att söka en sådan tjänst kommer att uppenbara sig. Tjänsterna är, som sagt, få och när de är upptagna, måste man vänta på att ngn går i pension och så annonseras tjänsten (om den inte "dras tillbaka" pga resursbrist)...
  men om du menar Lärare i engelska t.ex på gymnasiet eller på en folkhögskola eller på komvux - då är det betydligt lättare att svara ang. arbetsmöjligheter: de är goda och prognosen är att de förblir goda även i framtiden. Kika gärna på framtid.se/yrke/spraklarare
  Det är en fördel att ha engelska som modersmål (men det kan man inte bestämma sig för, utan att det är "som det är") - detta skriver jag för att uppmärksamma dig på att om du konkurrerar om en eftertraktad tjänst mot en person som har engelska som modersmål, så kanske du - av den anledning - förlorar (lärare i språk som har det språket som sitt modersmål kan många ggr prioriteras vid anställning).
  Läs så mycket engelska du kan. inom gymnasiet finns det Eng 5, 6 och 7. Och 5 och 6 är obligatoriska kurser på de högskoleförberedande gymnasieprogrammen, Eng7 är inte en obligatorisk kurs. Om din skola ger möjlighet att läsa engelska 7, välj läsa den kursen.
  Vad du ska läsa efter gymnasiet kanske du inte behöver bestämma dig för just nu. Det är nästan 2 år kvar innan du kan göra ansökan till eftergymnasiala studier och den utbildning du ska gå kanske ännu inte ens finns (utbildningsutbud förändras ju också ibland).

  Jag ser att du läser på teknikprogrammet som fick mig att tänka på följande: kanske vill du satsa på att jobba med att översätta tekniska texter (bl.a instruktioner för användandet av teknisk utrustning) mellan engelska och svenska? För det behöver man goda kunskaper i de båda språken + goda kunskaper även i teknik!

  • Tobias Tack för ditt mycket utförliga svar! Om man då börjar med att bli högskolelektor i engelska språket istället, hur skulle det gå till? Är det ens en yrkestitel som finns i dagsläget, eller är gymnasiet det högsta utbildningsväsendet man når som engelskalärare i Sverige? Måste man försöka konkurrera vid universitet utomlands?
  • Julia Menar du att du vill undervisa i engelska på ett universitet utomlands? eller menar du att du vill läsa engelska utomlands? för att sedan undervisa i Sverige?
  • Julia

   Det är mycket som kan ändras - på kort tid (se exempelvis vad härnder nu pga Covid-19). Att planera på så lång sikt som flera år framöver, kan man tyvärr inte göra... Som elev år1 på gymnasiet, det bästa du nu kan göra är att du lär dig så mycket engelska som möjligt. Även om du nästa år endast läser engelska 6, kan du be din engelsklärare att ge dig extrauppgifter och du kan själv läsa böcker på engelska som inte ingår i kursen som du ska gå. Om det inte vore för Covid-19, skulle jag råda dig försöka resa till ett engelskt-talat land alltså där engelska är modersmål för de flesta (t.ex England eller USA), men nu kan man inte göra det... men kanske nästa sommar? För lärare är det annars viktigt även kunna "lära ut", pedagogisk förmåga, där tålamod och inte bli sur för att behöva upprepa samma sak gång på gång på gång - mycket viktiga. Om man är otålig och tycker att "det här har jag ju redan sagt förra veckan..." då passar man dåligt som lärare (för att nya elever kommer som ej var med då - eller så har de missat en lektion eller inte har förstått...). Att kunna ngt och att kunna lära ut "det" - är inte samma sak. Vissa saker kan man lära sig men tålamod ska man, i grunden, ha - som sitt personlighets drag. Du får gärna även kontakta studievägledare på de lärosäten (högskolorna/universiteten) där undervisning i engelska bedrivs. Som jag ser det, finns det 2 vägar att gå: via ämneslärarprogrammet eller via kandidatprogrammet med engelska som huvudämne (om ett sådant program kommer ges då det är dags för dig att söka) alt. sätta ihop eget program av fristående kurser. Hur som helst, är det en lång väg att gå innan man ev. kan bli universitetslektor. Fem års studier på universitetsnivå är nog minimikravet för att kunna få en chans att t.ex vikariera som högskolelärare, troligtvis behöver ännu fler meriter (helst ska man ha disputerat: skrivit och försvarat doktorsavhandling, vilket tar som kortast 4 år efter 5-årig universitetsutbildning, ofta tar det dock ännu längre tid).

  • Tobias

   Hej, Julia! Det jag undrad var om lektor i engelska var en arbetstitel här i Sverige. Om inte, skulle jag vara tvungen att bli lektor på ett universitet utomlands?

  • Tobias Jag förstår att jag är lite väl tidigt ute; jag har ju inte ens avslutat mitt första år på gymnasiet! Det är klart att det är svårt att planera så långt fram, precis som du säger. Mitt gymnasieprogram hade en tvåveckors språkresa planerad till England som dels blev avbruten av covid-19 och dels av Brexit. Den ska tur nog planeras om (ev. till ett annat land, återigen beroende på Brexit), så på den fronten ser det ljust ut. Förutom det är jag väldigt tålmodig som person, och jag gillar att hjälpa andra. Om jag får vara så fräck, så tror jag att jag skulle kunna bli en ganska hyfsad pedagog (med rätt utbildning, såklart!) eftersom viljan är där. Tack för förslagen på utbildningsmöjligheter. Det var svårt att hitta något med substans så det är stor hjälp med lite expertkunskap!
  • Anna Var god läs Peters svar.
  Läs alla kommentarer
  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej,

  För att undervisa på universitet måste man ha högskoleutbildning och dessutom får man antingen bli doktorand (de oftast jobbar som assistenter på kurser) eller blivande doktor i filolog. Det är en lång väg för att få en chans att bli en professor.

  Lektor behöver inte vara professor men det är åtminstone docent grad som krävs.

  Man kan börja med söka utbildning t.ex på Göteborgs Universitet, vid Institution för språk och litteratur

  https://sprak.gu.se/utbildning

  För mer detaljerad svar gällande kurs urval kan man prata med studievägledare där.

  study.guidance.english@sprak.gu.se, Phone: 031-786 1795.

  Vad det gäller lön, det är individuell avtalat, men man kan förvänta något mellan 40-60 tusen SEK i månaden. Och arbetstid oftast är delad mellan forskning och undervisning, det är ovanlig att någon är 100 % lector utan förskningsuppdrag.

  Här är exempel av vad som står på jobbsökande portalen, var god se nedan:

  Universitetslektor i engelska

  Diarienummer:

  PAR 2020/672

  Arbetsform:

  Tidsbegränsad anställning

  Placering:

  Institution för språk och litteraturer

  Sista ansökningsdag:

  2020-06-03

  Ämnesbeskrivning

  Ämnet engelska är språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt orienterat med examensrättigheter på alla nivåer inklusive utbildning på forskarnivå. Förutom fristående kurser ingår ämnet i Översättarprogrammet, Internationella språkprogrammet och Språk och interkulturell kommunikation samt Ämneslärarprogrammet och Ekonomprogrammet. Ämnet ger både campuskurser och nätbaserade kurser och satsar på att bygga ut nätbaserad undervisning och blended learning inom campuskurserna. Forskningen inom engelska bedrivs inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkdidaktik.

  Arbetsuppgifter

  Anställningen omfattar undervisning, handledning och bedömning inom ämnet engelska på grundnivå och avancerad nivå, främst på kurser inom Ämneslärarprogrammet men också inom fristående kurs, såväl på campus som på nät. Även uppgifter av administrativ art kan ingå, inklusive kursansvar. Den sökande förväntas bidra till hela institutionens verksamhet, vilket även kan innebära undervisning inom ämnesövergripande kurser.

  Behörighet

  Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen i engelska eller i annat ämne som arbetsgivaren bedömer relevant.

  Bedömningsgrund

  Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

  För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen inom ämnet engelska eller annat för anställningen relevant ämnesområde. I urvalsprocessen kommer särskilt att beaktas dokumenterade meriter inom följande områden:

  Pedagogiska meriter, visade genom dokumenterad erfarenhet av planering och genomförande av utbildning, inklusive handledning och examination (kursvärderingar är önskvärda),

  Vetenskapliga meriter, vilka kommer att bedömas i relation till graden av originalitet och internationell förankring,

  Erfarenhet av undervisning inom ämneslärarutbildningen, inkl. erfarenhet av besök och bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU-kurser),

  Ledning och administrering av undervisning (t. ex. kursansvar och koordinering av kurser),

  Förmåga att använda svenska i tal och skrift på modersmålsnivå.

  Egen lärarutbildning (svensk lärarexamen) och högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

  Intervju och referenstagning kan också komma att utgöra grund för bedömning.

  Anställning

  Anställningsform: Vikariat längst t.o.m. 2021-08-31 eller tills ordinarie befattningsinnehavare är åter i full tjänst
  Omfattning: 75 %
  Placering: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborg
  Tillträde: 2020-08-15

  Ansökan

  Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. För anvisningar för läraranställningar hänvisas sökande till Humanistiska fakultetens: https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vid eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: personalhandlaggare@sprak.gu.se.

  Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

  Notera att följande dokument ska bifogas ansökan (PDF-format):
  Doktorsexamensbevis
  Doktorsavhandling
  Eventuella läromedel
  Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  Fullständiga meritportföljer för alla angivna områden
  Förteckning över examina och anställningar
  Förteckning över vetenskapliga, pedagogiska, lednings- och administrativa meriter.

  • Tobias Stort tack för dit svar. Du har verkligen hjälpt mig med att förstå mina möjligheter samt vad ett arbete som lektor omfattar!
  • Mikael vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Vägledare Anonym SYV

  Hej,

  Med titeln adjunkt menar man i Sverige en lärare i teoretiska ämnen på högstadiet och på gymnasiet, med relevant utbildning inom aktuellt ämne och pedagogik (tex ämneslärarexamen om minst 180 hp). Titeln adjunkt är dock på väg att försvinna från skolan i Sverige.

  En lektor i svenska skolan är legitimerad lärare som också har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen) och som under minst fyra års tjänstgöring arbetat som lärare i skolväsendet och under den tiden visat pedagogisk skicklighet.

  Förstelärare är en annan titel i Sverige som betyder att en person är legitimerad lärare och arbetat i minst fyra år och visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. (Se även ”karriärtjänster”.)

  https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-som-forstelarare-och-lektor

  http://www.lararkanalen.se/forstelarare-sa-funkar-det

   

  Med vänliga hälsningar

  • Tobias Tack för de andra alternativen och nya insikter!
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej! vi fick idag svar från Örebro Universitet. Var god läs nedan:
      

  För att bli lektor i engelska är vägen till att försöka bli lärare på högskolenivå, i Sverige:

  ·         grundutbildning på högskolenivå (t.ex kandidatprogrammet, 3 år på heltid)

  ·         sedan utbildning på avancerad nivå: masterprogram, 2 år på heltid eller magisterprogram, 1 år på heltid

  ·         söka doktorandtjänst och skriva doktorsavhandling

  ·         försvara sin doktorsavhandling (som också kan bli underkänd, tyvärr)

  ·         försöka publicera artiklar i vetenskapliga magasin (i hela världen, inte bara i Sverige)
  bevaka om några jobb som högskolelärare/universitetslektor utlyses (helst ska man söka dem i hela världen).

  Du kan läsa mer om detta på UHRs hemsida: https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/lektor

  Hoppas att detta hjälper lite på vägen.

  • Tobias Oj, tack så mycket! Att du skulle ta dig tiden att kontakta ett Universitet var inget jag väntade mig! Tack för informationen!
  • Mikael vi på fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  • Linus 23 år

   Vägen via folkhögskolan?

   Hej, jag har i nuläget otillräckliga betyg för att komma in på det högskoleprogrammet jag önskar och har börjat titta på att gå via ett studieomdöme från folkhögskolan. Utifrån det jag hittat på nätet så behöver man gå en allmän kurs i minst 1år och ha mer än 80% närvaro för att kunna få ett...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • . 15 år

   Byta moderna språk i gymnasiet och fråga om programfördjupning?

   Hej jag går i årskurs 9 och snart är det gymnasieval. Jag har läst spanska sedan årskurs 6 och har A i det. Men jag hatar verkligen spanska från botten av mitt hjärta och min lärare är inte jättebra så jag vet att jag inte har bra förkunskaper till gymnasiet. Jag vill därför byta språk ...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Jonas 16 år

   Handel eller ekonomi för att skapa företag?

   Hej, jag är 16 år och har nyss börjat ekonomi. Jag vill starta företag efter gymnasiet och bara det. Men jag känner att ekonomi har för mycket skolarbete för mig, jag har det väldigt svårt att plugga och hänga med. Jag vill byta till handel för att bland annat så är det mindre skolarbete och...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Filippa 23 år

   Ta ut en generell examen som högskoleingenjör vs kandidatexamen?

   Jag har läst 3 år på ett civilingenjörprogram och funderar på att ta ut en generell kandidatexamen i mitt huvudämne bioteknik. Dock kom jag att tänka på, vad är vanligtvis kraven för en generell högskoleingenjörsexamen? Rankas/anses en sådan examen högre än en generell kandidatexamen, eller...

   Mikael SYV: Olika arbetsgivare kan tänka olika vad gäller vilken utb de föredrar att deras anställda har. Ang.ta ut fler examina så borde du kunna göra det om du uppfyller... Läs hela svaret
  • Simon 17 år

   Kan man läsa en kurs efter prövning?

   Jag går andra året på teknikprogrammet och har en fundering. Jag vill helst läsa så jag får "max" meritpoäng (2.5 extra poäng). Nästa år hade jag tänkt läsa spanska 3, engelska 7, och matte 4-5 för att få dessa poäng, men problemet är att spanska 3 och engelska 7 krockar med varandra i schemat....

   Mikael SYV: Det är ett undantag att få göra prövning i en kurs som är icke-obligatorisk och det är inte läraren utan rektorn som skulle kunna ge dig tillåtelse att göra prövning... Läs hela svaret
  • Anonym 27 år

   Moderna språk komvux?

   Hejsan! Jag har pluggat franska steg 2 och 3 på gymnasiet där jag har fått F i båda kurserna. Är det så att jag måste läsa franska igen på komvux för att uppnå gymnasieexamen? Jag har flera F från gymnasiet jag tänker fixa men vill inte läsa franska igen utan helst något annat. En examen...

   Julia SYV: Hej,i examensbevis från komvux behöver inte kurserna i ämnet moderna språk ingå. Det går bra att ta ut examensbevis från komvux utan ngn kurs inom ämnet "moderna språk", bl.a... Läs hela svaret
  • Hugo 18 år

   Byte av individuella val?

   Hej, Jag har valt två stycken individuella val i Samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet, men har insett att jag måste ha matte 3b för att kunna läsa det program jag vill på universitet. Hur många individuella val kan man egentligen ha, och...

   Julia SYV: Hej Hugo, inom individuellt val är det 200 (gymnasiala)poäng, alltså inte 2 kurser utan kurser á totalt 200p., kan t.ex vara fyra st. kurser á 50p./styck. Eller en kurs som är på... Läs hela svaret
  • Cecilia 25 år

   Märkt att jag nu pluggat fel utbildning och vill skola om mig?

   Hej. Jag har läst dataekonom och tog examen nu i juni 2020 och märker nu att jag inte alls vill arbeta med IT och känner då att jag läst helt fel och vill börja om. Jag har kollat på lärare och jag vet att det finns genvägar för att bli det...

   Julia SYV: Hej Cecilia,ta gärna kontakt med studievägledare på lärarhögskolorna på de orter där du vill (kan) studera.***Allmänt gäller - om du vill läsa... Läs hela svaret
  • Alma 18 år

   Behöver hjälp med ämnen och frågeställningar inför GA?

   Jag går samhällsvetenskapliga programmet och behöver hjälp med att välja ämne och frågeställning inför gymnasiearbetet. Saker som intresserar mig och jag kan tänka mig att skriva om är: Träning Barn kopplat till träning Hur en...

   Julia SYV: Hej Alma, samråd gärna med din handledare för gymnasiearbete. Det är hen som ska sätta betyg på GA. Det är också hen som har sista ordet i vilket tema som... Läs hela svaret
  • Astrid 17 år

   Individuella val?

   Hej! Jag går andra året på ekonomi programmet på gymnasiet. Jag undrar lite om individuella val. Jag har läst spanska 3, läser nu spanska 4 och ska nästa är läsa engelska 7. Vilket gör så att jag kommer upp i 2,5 i merit. Nu till...

   Julia SYV: Hej Astrid,för att bli behörig till eftergymn.utbildningar bl.a till högskola-universitet, behöver du få ut Examensbevis. Se gärna programplan för EK. För att kunna få ut examensbevis... Läs hela svaret
  • Johanna 20 år

   Påverkar komvuxkursen min merit?

   Hej! Jag tog studenten 2019 från samhällsprogrammet med fullständiga betyg samt maxmerit. Jag läser just nu företagsekonomi på komvux för att förbereda mig för framtida studier, jag har inte läst kursen på gymnasiet och jag har inget...

   Julia SYV: Hej Johanna,du som har examensbevis och läser nya kurser som inte krävs för särskild behörighet  och inte ger dig meritpoäng, kommer inte påverkas av betygen i de nya kurserna. Ditt... Läs hela svaret
  • Zahra 18 år

   Psykologi-karriär utan psykologprogrammet?

   Hej! Det är så att jag är väldigt intresserad av det psykologiska fältet. Hade älskat att forska inom det i framtiden, eller iallafall jobba med det på avancerad nivå. Psykologprogrammet hade varit ett jättebra sätt att komma dit på...

   Julia SYV: Hej Zahra,vägen till att kunna forska är lång och osäker. Men någonstans måste man ju börja! :) Så, kika gärna på listan på utbildningar på... Läs hela svaret
  • Liam 18 år

   Kan man välja bort ämnen till meriten som krävs för programmet?

   Hej! Jag går sista året på teknikprogrammet och har istället för 2 individuella val detta läsår 4. Jag har följande kurser : Matematik 4, Matematik 5, Fysik 2 och Engelska 7. När jag sedan ska söka till högskola har jag...

   Julia SYV: Hej Liam, det som gäller är följande: betygen i de kurser som i ditt examensbevis blir markerade med "U"/utökat program räknas in i 2 fall: om kursen krävs... Läs hela svaret
  • Lema 20 år

   Hur söker man till läkarprogrammet i Danmark?

   Hej! Jag har en fullständig gymnasieexamen från naturprogrammet med godkänt i alla ämnen. Jag har ett meritvärde på 17,18 i BI. Jag har även läst allmän linje på folkhögskola med 4,0 i BF. Just nu arbetar jag inom vården. Jag...

   Julia SYV: Hej!med frågor om studier i Danmark måste vi hänvisa till det danska undervisningsministeriet - www.optagelse.dkFråga SYV har inga egna experter på studier utomlands, tyvärr.Vi... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga