1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Elin,
  rent formellt, så är man "klar med skolan" (alltså uppfyllt sin skolplikt) om man genomförde studier på grundskolan och fick ut ett slutbetyg i slutet av årskurs 9. Men i praktiken är även gymnasiet en obligatorisk skola, för att det inte finns några realistiska alternativ. Några få ungdomar kan kanske få jobb som pizzabud eller som telefonförsäljare/telefonkommunikatör eller som städare/lokalvårdare men även här möter de som är under 18 år och inte har körkort och inte får jobba ensamma, eller med tunga luft, får inte jobba natt, inte ansvara för värdesaker - så arbetsgivare föredrar att anställa de som är Över 18 år, som har körkort, och där arbetsgivaren inte behöver tänka på att den här ungdomen får ej göra det här eller det där eller jobba sent på kvällen eller ta ansvar för värdesakerna. Det är väldigt besvärligt för arbetsgivare att anställa ngn som är mycket begränsad i vad hen får göra (och det bestämmer inte arbetsgivaren om utan svenska lagar... t.ex de som är under 18 år får inte ha körkort och i många yrken, även som pizzabud eller lokalvårdare så krävs det ofta att man ska köra bil).
  Testa fråga på de närliggande pizzerior om du får jobba med leverans av pizzor när du är under 18 år och inte har körkort. Om du har tur så kanske du ska få uppdrag att leverera pizzorna gåendes eller cyklandes - fråga om det. I Sverige får man jobba från det att man fyllt 13 år, men problemet är att man inte får ngt jobb, med några få undantag: om det inom familjen finns ett företag där det finns arbetsuppgifter som en väldigt ung person kan/får göra, eller i de yrken där inga speciella kunskaper krävs och där man kan (ofta) klara sig utan körkort, t.ex som lokalvårdare eller som reklamutdelare.
  Du får gärna kika på många olika yrken på www.framtid.se där det berättas om över 2.ooo yrken.
  Börja t.ex med yrke/växtskötare - man tycker kanske att det inte krävs så mycket kunskap för att vattna växter som är utplacerade på olika kontor, men problemet är att växterna är ofta stora/tunga och levereras och hämtas med bil (och du som är under 18 år kan inte ha körkort). Jobbar man i par med ngn som har körkort, då kanske det kan gå... men här vill arbetsgivare helst anställa ngn som har specialkunskap om väster och även kan/får behandla dem mot sjukdomar med kemikalier (vilket en mycket ung person inte får göra pga hälsorisker).
  Om vi tar och tittar på yrken där "ingen speciell utbildning krävs", t.ex telefonkommunikatör, så står det att arbetsgivare kräver ofta gymnasiekompetens för att få anställning och förklaringen man får när man frågar "varför?" är den att de med gymnasiekompetens är både äldre (har mer personlig mognad och får jobba sent på kvällen) och mer kunniga som bl.a lär sig snabbare när de ska i början av sin anställning få utbildning på arbetsplatsen.

  I praktiken är det tyvärr så att inte ens gymnasiekompetens räcker, och många ggr inte ens eftergymnasial utbildning utan man både måste ha eftergymnasial utbildning, körkort, och praktisk arbetslivserfarenhet och kanske även då först börja som praktikant för att visa upp sig och förhoppningsvis efter praktikperioden få anställning.

  Framtid.se/gymnasiekompetensyrken ser man info om yrken inom vilka det kanske är möjligt att få anställning utan eftergymnasial utbildning, alltså med endast gymnasial utbildning.

  Sedan finns det några få undantag: t.ex när en person har mycket stor talang som sångare eller skådespelare, eller inom idrott - så kan man försörja sig (i alla fall under viss tid) utan ngn speciell utbildning, kanske t o m med oavslutad grundskola. De exemplen är mycket få. De hör till undantagen. Finns också några få exempel när personer med mycket låg utbildning startade framgångsrika företag. Då ska man ha kommit på en mycket bra affärsidé och lyckas få igång sitt företag: det är svårt om man är mycket ung och inte har startkapital, tillräckligt erfarenhet och övriga resurser. Se gärna info om yrket:Entreprenör/egenföretagare.
  Studier på andra ställen än gymnasieskola? Folkhögskolorna tar emot från det att man är 18 år, eller fyller 18 år mycket snart. På en folkhögskola kan man läsa korta (t.ex helgkurser) som allt som oftast är en Komplement, alltså i sig inte leder till ngt jobb, eller långa utbildningar. På allmänna kurser läser man mot omdöme i 3 läsår (alltså lika lång tid som på gymnasieskolan).
  Arbetsmarknadsutbildningar - Arbetsförmedlingen kan köpa utbildning för arbetssökande. Du kan kanske skriva in dig på arbetsförmedlingen. Ngn ersättning utgår inte för arbetssökande som är under 18 år (i alla fall enligt den info vi tidigare fått från AF, men fråga gärna på AF). Unga personer kan ses som långtidsarbetslösa redan efter cirka 3-månaders inskrivning på AF och då kan AF skicka dem på praktik eller ngn arbetsmarknadsutbildning, men som sagt, utan ngn ersättning fram tills dess att man fyller 18 år.
  Är man mycket skoltrött och känner att man absolut inte klarar av att läsa på gymnasiet, så kanske går det att bli inskriven på IMA (Individuellt alternativ inom Introduktionsprogrammen), som egentligen är ett av möjliga altrnativ för obehöriga till gymnasiet***. Fördelen (om vi jämför med att inte ha ngn sysselsättning eller inkomst) av att vara inskriven på IMA är att man kan då gå på praktik som personal på IMA kan hjälpa till att ordna och under tiden få studiehjälpen från CSN ("studiebidraget" som gymnasieelever får). En sådan lösning brukar kallas för "helpraktik", alltså att eleven går på praktik på heltid. Har du tur och lyckas bli inskriven på IMA, så kanske du kan testa vara praktikant på många olika arbetsplatser och med det skaffa dig viss arbetslivserfarenhet och kunskap om många olika yrken.
  Förhoppningsvis "fastnar" du för något yrke som inte kräver så mycket utbildning, eller så kommer du fram att du kan stå ut med utbildningstiden om du ser ett mål framför dig - att få jobba inom ett viss "dröm"-yrke! :)
  ___
  *** Obehörig till gymnasiet?
  Då finns det flera olika lösningar, ett av dem IMA, som är mycket dyr lösning för kommunerna och det är bl.a därför som mycket få elever får den möjligheten. En annan av möjliga lösningar är IMY, Yrkesintroduktion.Tanken är att man efter 3 år på IMY blir anställningsbar eller kan komma in på gymnasiets nationella program.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga