Elias12

  Jag går just nu på teknikprogrammet och vill bli läkare. Jag behöver alltså läsa kemi 2 samt biologi 1 och 2 för att få behörighet till läkarprogrammet. Därför har jag valt att plugga dessa kurser på ett basår då basåret inte påverkar mitt meritvärde. Jag har läst på er hemsida att man hamnar i BI gruppen om man läser ett basår då det inte påverkar meritvärdet. Men i antagning.se läste jag att man hamnar i BII gruppen om man har läst ett basår. Här läste jag att man hamnar i BI: https://www.fragasyv.se/fragor/vilken-urvalsgrupp-hamnar-jag-i-laest-betygsystemet-och-teknisktbasar Här läste jag att man hamnar i BII i antagning.se: https://www.antagning.se/sv/efter-anmalan/platsfordelning-och-urval/betygsurval/#betygsgrupp-ii-bii Jag vill veta vilken betygsgrupp jag hamnar i om jag läser basåret på ett universitet för att får behörighet utan att påverka meritvärdet. Hamnar jag i BI eller BII? Och ifall jag kommer hamna i BII gruppen av att läsa i ett basår, finns det ett annat sätt att läsa dessa kurser utan att hamna i BII, då det är mycket svårare att bli antagen till läkarprogrammet i BII gruppen?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  du blir inte direkt efter gymnasiet behörig utan behöver behörighetskomplettera och därför kommer du prövas i BII, kompletteringsgruppen. Du bör utgå från informationen på www.antagning.se 
  Du läste svar på en fråga, är i forumet, som är mer än 8 år gammal och på den tiden fanns andra urvalsgrupper BIex, t.ex, som har upphört och reglerna ändras över tid. Så, det som gällde för många år sedan gäller inte idag. 
  Idag är det så att du behöver komplettera för att du utan komplettering är obehörig. Och kompletterar man, då prövas man i kompletteringsgruppen (BII). 
  Jag vill råda dig göra högskoleprovet för att prövas även i HP-urvalet. 
  Du kan också söka till folkhögskolornas allmänna kurser där du kommer läsa mot Studieomdöme om grundläggande behörighet och du kan där också läsa både kemi och biologi och bli behörig till läkarprogrammet. Du kan hinna få ut ett sådant omdöme på ett läsår (som kortast; snabbare går det inte...). Med omdöme prövas du i BF-urvalet. Högsta möjliga omdöme är 4.0.
  Ännu ett sätt är att försöka komma in på komvux för att där läsa mot examensbevis från komvux. Men om du får ut examensbevis (alltså uppfyller kraven för examen från TE) kommer du endast kunna läsa mot ett yrkesexamensbevis på komvux (mycket tveksamt att du får plats på yrkeskurserna...). Skulle du däremot ej uppfylla kraven för examensbevis och endast få ut ett studiebevis, då kan du på komvux läsa mot examensbevis men då behöver du läsa i minst 2 år för att få ut komvux-examen som placerar i BI(direktgruppen). Komvux-examen måste innehålla minst 2/3 delar av poängen lästa på komvux (alltså minst 1600 komvux-poäng och max 800 gymnasie-poäng); även om det är samma kurser så är det olika koder på kurserna om kursen betygsattes på gymnasiet respektive på komvux. Komvux kan också vägra ge dig plats på fler kurser än vad som krävs för att snabbast få ut examen (det är dyrt att ge undervisning "i onödan", kan komvux-motiveringen vara). 
  Det som inte är omöjligt (men jag kan inte lova att så blir det...) att om du söker till komvux med ett studiebevis (alltså ej uppfyllde kraven och ej kunde få ut examensbevis från gymnasiet) och säger att du vill bli Undersköterska, som är ett bristyrke och nästan alla kommuner erbjuder utbildningar till Undersköterska, då skulle du sedan kunna ta ut yrkesexamen som Undersköterska som innehåller bl.a svenska 2,3; engelska 6, eng7, moderna språk och/eller högre mattekurser - för meritpoäng + fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4 som krävs för särskild behörighet till läkarprogrammet. Du behöver i vilket fall läsa biologi1 och 2 samt kemi2 (det är 300 gymnasiala poäng = heltidsstudier i 15 veckor, nästan en termin). Utbildning till undersköterska på komvux bör, enligt skolverkets rekommendation, innehålla 1500poäng, se skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/nationella-yrkespaket-for-komvux/yrkespaket-vard-och-omsorg (av de 100p. svenska 1 och 50p.- kursen samhällskunskap 1a1 - kurserna som du inte behöver läsa). Vi säger att du i så fall läser 1350p. mot yrke Undersköterska + 300p biologi och kemi, det blir 1650p., vilket är mer än minimum för att ta ut examensbevis som placerar i BI (direktgruppen). Upp till 2400p., som krävs för gymnasieexamen från komvux fyller du på med de kurser som krävs för behörighet till läkarprogrammet + kanske också kan ta in några kurser för meritpoäng. Du kan på så sätt få ut ett examensbevis med mycket högt meritvärde och som också placerar dig i BI. Dessutom kommer du i kontakt med vården snarast möjligt (vilket för någon som vill bli läkare, borde vara mycket värdefullt). För meritpoängen (om du inte redan uppnådde max, som är 2.5) skulle du kunna läsa engelska 7 (ger 1.0) och matematik 5 och specialisering (ger 1.5, totalt, som är max inom matten): se info på gymnasieGudien.se/meritpoäng - OBS! studieekonomi (studiemedel)... beroende på din ålder, så kan det bli så att du ej ska kunna få studiestöd (ekonomiskt) från CSN under hela 2 läsår på komvux. 
  ***
  Om du redan har sökt på www.antagning.se till ett naturvetenskapligt basår, se om du kommer in. Det går alltid tacka nej till erbjuden studieplats. Men du kan läsa på basåret och samtidigt träna på högskoleprovet och hoppas in i HP-urvalet. Du kan samtidigt försöka höja dina betyg från gymnasiet genom prövningar. Om du har lägre än A i matematik 1c, 2c eller 3c, kan du göra prövningar i lite enklare kurser (matematik 1a, 2a och 3b) och högre betyg i de kurserna kommer räknas in i stället för betygen i c-spåret. Du kommer ju ändå prövas i BII, så det är ju ingen nackdel att försöka höja ditt meritvärde.
  Det finns flera olika vägar att gå mot ditt mål. Du kan söka många olika utbildningsplatser samtidigt, det är inte förbjudet. Det är inte heller förbjudet att samtidigt läsa i olika utbildningsformer (om man hinner och orkar).

  Det blev ett långt svar som kanske också är rätt krångligt med flera olika tips och förslag, ber om ursäkt för det. Men det finns inte några garantier på att komma in, oavsett vilken utbildning man söker till och har man ett tydligt mål som man är mån om att uppnå, så kanske man får försöka "gå flera olika vägar samtidigt" - för att inte lägga alla äggen i samma kort, så att säga! :)

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga