Julia
  Jag vill gärna studera till lärare, jag tycker det verkar vara ett kul yrke. Däremot är jag väldigt kluven på vilken lärare jag vill bli. På ett sätt vill jag bli grundlärare i åk 1-3, men jag undrar om det finns möjlighet att arbeta i högre klasser då? Jag tänker att om jag studerar ämneslärare för högstadiet eller gymnasiet så kan man möjligtvis gå ner och arbeta med yngre barn i lägre klasser, men tänker att det är svårare tvärt om? Jag känner på något sätt att jag vill läsa en utbildning som ger mig mest möjligheter att jobba med lite olika åldrar om jag vill. Finns det tex en vidareutbildning om man läst till grundlärare åk 1-3, som man sedan in lösa för att bli behörig lärare till exempelvis 7-9an?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Julia,
  som lärarutbildnings- och lärarlegitimationssystemet fungerar nu (mars 2020) så gäller följande:
  behörig gymnasielärare är behörig att undervisa i samma ämnen även på högstadiet (år 7 - 9 på grundskolan);
  inom lärarutbildningen F-3 (förskoleklass och upp till år 3 på grundskolan) och även inom Förskollärarprogrammet brukar möjlighet finnas att välja till ett ämne i vilket man får "utökad behörighet" och kan t.ex få examen där det står att man är förskollärare + lärare i engelska (eller i bild) upp till årskurs 6. 
  Lerarlegitimation får man från Skolverket enligt den behörigheten som examen uppger, men senare kan man få utökad legitimation om man genom mer utbildning eller genom erfarenhet av att undervisa som obehörig lärare, kan bli "godkänd" och kan då få utökning av lärarlegitimationen. 

  Du får gärna samråda med studievägledare på lärarhögskolorna. Du får också gärna kontakta Skolverkets avdelning för lärarlegitimationer. 
  ******
  Reglerna och hela utbildningssystemet kan också ändras. Det är inte otänkbart att lärarutbildningar görs om.
  Vidare gäller: i avsaknad av behöriga lärare, får obehöriga undervisa och om man har jobbat som lärare i några år, kan man få legitimation utökad av Skolverket pga man de facto kan jobbet - finns inte några regler ang. detta, utan Skolverket beviljar i så fall ett Undantag. 
  ***
  Det finns inte i Sverige idag ngn lärarutbildning som utbildar för alla åldrar och inom alla ämnen. Om du vill ha "bredare" möjlighet att undervisa i olika åldersgrupper, skulle jag råda dig satsa på undervisningsämnen som lärs ut i olika skolformer: både på låg-, mellan, högstadiet och på gymnasiet, det är t.ex idrott, svenska och matematik (i mångt och mycket även engelska). Jämför: om du utbildar dig till gymnasie- eller grundskolelärare i fysik och kemi, då blir det svårt att jobba på lågstadiet, där fysik och kemi ej lärs ut. :) 
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!
  Lycka till!
  Sverige behöver fler duktiga behöriga lärare!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga