adam 20 år

  Jag är 19 år och har inte gått på något gymnasie / inte ens påbörjat. Jag ska nästa år plugga upp gymnasiebetyg från komvux, men har lite frågor. Jag vet om de olika urvalsgrupperna men undrar vilken kommer jag tillhöra? De flesta som läser på komvux komplettera vad jag förstår och hamnar då i kompletteringsurvalsgurppen men kommer jag också hamna där för att jag läser på komvux men även är det ju inte komplettering för mig alls utan jag börjar där? en annan grej, det här med basår teknisk eller naturvetenskapligt då är kraven till det grundläggande behörighet som jag förstått medans basår är särskild behörighetsämnen. har jag rätt att söka om ett basår på någon högskola / universitet efter jag har pluggat upp den grundläggandede behörigheten från komvux som är 2 år tror jag eller tar dem bara emot ansökare från "vanliga" gymnasium? Jag tänker liksom att så länge jag har den grundläggande behörigheten så spelar det väl ingen roll? Det var mina frågor. Tack.

  3 Svar

  Vägledare Anonym SYV

  Hej Adam,
  du behöver ta ut examensbevis från komvux, vilket man läser för i 3 år på heltid (sex terminer). Inom ditt examensbevis kan du ha alla de kurser som också kan läsas på basåren på högskolenivå. Finns, liksom, ingen större mening att inte ta och inkludera även fysik2, kemi2 och matematik 4 (och också biologi 2, om är det naturvetenskaplig behörighet som du behöver skaffa dig).
  Om du läser endast på komvux, och inte kompletterar och kombinerar betyg från gymnasiet och från komvux - kommer du med examensbeviset från komvux prövas i BI, direktgruppen.
  Jag råder dig göra planering mot examensbevis från komvux tillsammans med SYV på komvux, i den kommunen där du är folkbokförd.
  Annars kan du börja med att söka läsa svenska 1, matematik 1 (går bra med matematik 1a, för att den kursen är lättast av alla gymnasiekurser och får även ingå i exam.bevis från alla olika program), engelska 5 och samhällskunskap 1a1 och historia 1a1 - det blir totalt 400 poäng som motsvarar heltidsstudier i 20 veckor. Sedan kan du se hur det går och boka tid för planering tillsammans med syv på komvux.

  • adam Grundläggande behörighet är ju svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1.
  • adam

   Ett vanligt gymnasium tar 3 år som du säger, men då ingår särskilda ämnen. Jag tänkte att bara läsa in de grundläggande ämnena som jag nämnde ovanför sen söka in till ett basår där jag då få de särskilda ämnena, det borde väl gå? medtanke på att de enda kraven för ett basår är somsagt grundläggande behörighet. + komvux i min kommun erbjuder också bara de grundläggande. I ett basår med natur inriktning få man behörighet i Biologi 1+2, Fysik 1+2, Kemi 1+2 samt Matematik 4, vilket är perfekt då inget av kurserna i min kommun erbjuder så om du inte menar att ett basår är endast för folk som komplettera då tycker jag det låter perfekt för just mig?

  • Anna Grundläggande behörighet till högskolestudier kan man uppnå på olika sätt, men endast några få kurser (som du nämner i din kommentar) räcker inte "i sig" utan i så fall i kombination med 3-årig arbetslivserfarenhet + för konkurrens måste du även ha resultat från Högskoleprovet. Jag skriver nu ett nytt svar till dig.
  • adam Förstår inte riktigt vad du menar. På deras sida står det bokstavligen att man kan söka in till deras basår som då ger behörighet till de jag nämnt tidigare om man av vilken som helst anledning saknar just de ämnena, ända kravet dem har är att man just ha godkänt i svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1. Om jag nu har godkänt i det menar du att jag behöver 3 års arbetslivsfarenhet också? Jag tror du kanske missuppfattar vad jag menar. Här är länken till vad jag syftar på: https://www.su.se/sok-kurser-och-program/b%C3%A50002-1.498016
  • Anna På länken du skickar står det bland annat "Särskild behörighet Matematik 3b eller 3c". Alltså behöver du för särskild behörighet även godkänt betyg i gymnasial kurs Matematik 3b eller 3c. Alla högskoleutbildningar i Sverige kräver alltid att man har Grundläggande behörighet. Men du får söka med vilka meriter du vill. Antagning.se kommer bedöma om du är behörig eller inte och du får antingen svar OBEHÖRIG eller så deltar du i konkurrensen om utbildningsplats, om Antagning.se bedömer att du är behörig. :)
  • Julia

   Första meningen på webbsidan, som du skickade länk till som lyder "Vill du studera naturvetenskap men saknar gymnasiebehörigheten? " bör tolkas så här: om man saknar NATURVETENSKAPLIGA gymnasiebehörighet, alltså inom sin gymnasial utbldning inte fått godkända betyg i biologi 2, fysik 2 mm... då kan man skaffa den delen "naturvetenskaplig gymnsiebehörighet" på basåret. Jag kan inte se att det står att man inte behöver gymnasiekompetens/grundläggande behörighet. Och, oavsett vad som skulle stå på någon hemsida, så kräver alla svenska högskoleutbildningar GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET som ej kan uppnås genom de några få kurser som du nämner i din fråga. Lärosätena har inte rätt att avskaffa kravet på grundläggande behörighet.

  • adam Om ni skulle vilja ta eran tid att läsa och göra erat jobb hade det varit enklare. Under alla ord och meningar jag skrivit har jag någon gång sagt att jag tror man kan söka utan någon behörighet alls? Nej det har jag inte. Om ni inte visste kan ni googla "grundläggande behörighet" så får ni fram vilka ämnen som är grundläggande behörighet och det är EXAKT de "få" ämnena som jag nämnde.
  • adam Och ja, Jag såg att man behöver mattematik 3b eller 3c nu men då är det de enda som är "särskilt" Känns som ni svara på saker ni inte ens vet själva för att just svara. Då är det bättre att inte svara alls eller skriva att ni inte kan inom just detta ämnet för ni verkar ju uppenbarligen inte det eller ens läsa vad jag skrivit?
  • Julia

   "Grundläggande ämnen" och Grundläggande behörighet till högskolestudier - behöver inte vara "samma sak". Om ditt mål är att komma in på en högskoleutbildning, i Sverige, även basåren på högskolenivå är utbildningar på högskola-universitet, då kommer du bedömas av Antagning.se: första bedömningen blir om du är behörig eller inte. Du får därför antingen ställa din fråga till Antagning.se eller söka med de meriter du har - så får du svar från de som just gör antagning till högskolestudier i Sverige, nämligen www.antagning.se .. Jag undrar följande: hur tänker du kring det faktum att majoritet av ungdomar läser 3 år på gymnasiet? Om det vore möjligt att komma in på högskola utan de 3-åriga gymnasiala studier, varför skulle så många läsa i 3 år och inte - i stället - utnyttja den möjligheten, som du tror finns? :)

  • adam Svar på dina frågor: Ja självklart är ett 3 årigt gymnasie bättre då man direkt från det program man väljer ger behörighet till både grundläggande och särskilda beroende på vilket program man väljer. Om du inte visste att om man kommer in på ett basår på den skolan så får man inte några högskolepoäng eller något. Den kursen är för folk som saknar behörighet i Biologi 1+2, fysik 1+2, Kemi 1+2 och Matematik 4. vilket är de ämnen som man läser i ett vanligt naturvetenskapprogram på gymnasiet. Och det du menar med att komma in utan 3 års gymnasie studie har jag inte sagt och stämmer även inte alls. Man skippar inget, ingen genväg eller något enklare sätt om det är vad du tror. Jag läser såklart fortfarande de grundläggande ämnena och flera flera ämnen till för att nå 2400poäng. den kursen motsvarar totalt 750gymnasie poäng om jag inte minns fel och är på 1 år, innan jag tar den kursen måste jag fortfarande ha 1650 gymnasiepoäng och det tar ungefär 2 år beroende på vilken takt och hur studieplanen ser ut, sen då när jag har kommit upp i 1650poäng då tar man kursen som är på 750poäng för att då komma upp i 2400poäng. Så det går inte direkt snabbare eller är en genväg eller vad du nu tror.
  Läs alla kommentarer
  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Grundläggande behörighet kan du skaffa dig genom en gymnasieexamen eller genom ett omdöme från en folkhögskola. Båda de utbildningsvägarna tar 3 år på heltid.
  Vill man skaffa sig grundläggande behörighet genom endast några få gymnasiala kurser, kallas det En Annan väg (Reell kompetens) och innefattar bl.a 3-årig arbetslivserfarenhet (på minst halvtid och som du skaffar dig efter det att du fyllde 19 år), men då har du inget att konkurrera med om utbildningsplats på högskolenivå, för att meritvärde får inte räknas ut på ofullständiga gymnasiala betyg; för det behöver du i så fall ha godkänt resultat från högskoleprovet.

  antagning.se läser vi bland annat: "För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  • examen från ett högskoleförberedande program, eller
  • yrkesexamen med godkända betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.

  HÄNVISNINGAR:
  gymnasieguiden.se/gymnasieexamen
  Antagning.se/grundlaggande-behorighet
  studera.nu/behorighet-till-hogskolestudier
  antagning.se/sv/dina-betyg/en-annan-väg

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Adam,
  du har i dina kommentarer uttryckt att du inte tror på att vi på FRåGA SYV vet vad Grundläggande behörighet till högskolestudier är. Jag vet att vi vet vad det är och jag är säker på att svaren både från Vägledaren och från ANNA SYV är korrekta.
  ... men... du behöver inte följa våra råd eller tro på våra svar. Det står dig fritt att ställa din fråga på andra ställen eller söka till högskolestudier med vilka meriter du vill.
  Att få svar från FRåGA SYV är frivilligt och du behöver inte använda oss om du inte vill. Vi har ett erbjudande att kunna snabbt få kvalificerad hjälp i frågor om yrken och studier, men det är, som sagt, helt frivilligt att använda sig av vår hjälp. Du får gärna vända dig till andra ställen, som t.ex fråga på Komvux eller ställ din fråga till Antagning.se.
  Vänligen
  Julia SYV

  • adam Hej Julia SYV. Du kan läsa mitt svar på dina frågor på ditt andra svar du tidigare gjort.
  • Julia

   Jag har skrit ett Svar och några Kommentarer. Både mitt svar och mina kommentarer går ut på att förklara följande: GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET till högskolestudier är ett vedertaget begrepp, och de enskilda lärosätena får inte avskaffa det kravet. Grundläggande behörighet kan uppnås på olika sätt. För dig som är 19 år: du är för ung för att kunnat få ut Slutbetyg eller Samlat betygsdokuemnt, det gäller för äldre personer... Du kan uppnå grundläggande behörighet genom gymnasieexamen, genom omdöme från en folkhögskola eller genom några få kurser men i så fall i kombination med 3-årig arbetslivserfarenhet. Att få grundläggande behörighet genom några få kurser och utan 3-årig arbetslivserfarenhet, kan man inte göra (i alla fall som reglerna ser ut idag), dock finns det planer på att under året 2025 införa ett Kunskapsprov, som skulle eventuellt göra det möjligt att komma in på högskoleutbildningar om man klarar av det provet och kanske oavsett vilken tidigare utbildning man har gått. Ännu är det minst 4 år kvar till Kunskapsprovets införande... så idag behöver du läsa mot examensbevis på komvux, eller söka jobb och jobba i minst 3 år (på minst halvtid) + skaffa dig godkända betyg i de några få gymnasiala kurser som ingår i "en annan väg/reell kompetens". :) Att argumentera mot oss på FRåGA SYV ang.Grundläggande behörighet, tjänar inget till. Då det är inte vi som bestämmer vad Grundläggande behörighet är. FRåGA SYV gör inte heller antagning till högskolestudier. Du får tro på våra svar (eller inte) - vilket som, ... det är upp till dig. Vänd dig gärna till andra källor. Vår avsikt är att hjälpa vägledningssökande, men om de inte vill ha den hjälpen - så är det, som sagt, helt frivilligt! :)

  • adam Svar på dina frågor: Ja självklart är ett 3 årigt gymnasie bättre då man direkt från det program man väljer ger behörighet till både grundläggande och särskilda beroende på vilket program man väljer. Om du inte visste att om man kommer in på ett basår på den skolan så får man inte några högskolepoäng eller något. Den kursen är för folk som saknar behörighet i Biologi 1+2, fysik 1+2, Kemi 1+2 och Matematik 4. vilket är de ämnen som man läser i ett vanligt naturvetenskapprogram på gymnasiet. Och det du menar med att komma in utan 3 års gymnasie studie har jag inte sagt och stämmer även inte alls. Man skippar inget, ingen genväg eller något enklare sätt om det är vad du tror. Jag läser såklart fortfarande de grundläggande ämnena och flera flera ämnen till för att nå 2400poäng. den kursen motsvarar totalt 750gymnasie poäng om jag inte minns fel och är på 1 år, innan jag tar den kursen måste jag fortfarande ha 1650 gymnasiepoäng och det tar ungefär 2 år beroende på vilken takt och hur studieplanen ser ut, sen då när jag har kommit upp i 1650poäng då tar man kursen som är på 750poäng för att då komma upp i 2400poäng. Så det går inte direkt snabbare eller är en genväg eller vad du nu tror.
  • Mikael På basår på högskolenivå (tekniska eller naturvetenskapliga basår) kommer du inte bli antagen om du har ett visst antal gymnasiala poäng, utan du måste få ut EXAMENSBEVIS från gymnasiet (om det är yrkesbevis då med godkända betyg i svenska 2,3 och i engelska 6) eller omdöme om grundläggande behörighet från en folkhögskola. Det går inte skippa kravet på grundläggande behörighet vid ansökan till basåret; detta trots att på basåren så läser man inte högskolekurser utan "gymnasiala kurser", liksom. Det är inte riktigt så att man på höskolans basår läser Gymnasiala kurser: innehåll är liknande gymnasiala kurser i naturvetenskapliga ämnen, men inte identiskt. Du kan argumentera "mot" oss på FRåGA SYV i all evighet. Men det finns ingen vinst för dig i att göra det. FRåGA SYV kan inte bevilja undantag och låta dig komma in på högskolenivå utan grundläggande behörighet, det ligger helt utanför våra befogenheter. Om du har mycket ledig tid och gillar att skriva, då kan du givetvis skriva många kommentarer med samma innehåll som går ut på att du inte tror att du inför basåren på högskolenivå behöver ändå ha 3-årig gymnasial utbildning, men det behöver du skaffa dig. Sådana är reglerna. FRåGA SYV kan inte ändra på de reglerna. Vi kan svara på dina kommentarer (eller låta bli). Det gör ingen skillnad i sakfrågan, dock. :(
  • adam Om ni blir ledsna eller ta åt er av vad jag skrivit är det erat problem, inte mitt. Jag fick frågor ställda mot mig vilket jag svarade på. Jag är medveten om att ni inte har en blekaste makt, att ni bara är en sida där folk kan fråga frågor angående studier osv. Att det har blivit en sån lång sak är för att de tidigare "SYVare" inte verkar läst eller uppfattat vad jag menat då dem skriver grejer från min mun som inte stämde. På komvux i min kommun så erbjuder de inte biologi1+2 fysik1+2 kemi1+2 samt matematik 4, så varför skulle inte just ett sånt här naturprogram basår passa för mig? det står direkt på sidan att programmt/basåret är för dig som "saknar" behörighet inom just dessa ämnena. Varför skulle då folk som har behörighet och godkänt i dessa ämnen då söka till detta?
  • Julia Vilken kommun som inte erbjuder på komvux läsa kurser i biologi, fysik, kemi eller matte 4? Det är extremt ovanligt att de kurserna inte skulle erbjudas på komvux. Vi kan undersöka frågan om just den kommunen som du är folkbokförd i inte erbjuder läsa de kurserna, men då måste vi veta vilken kommun det är. --- För vem är basåren på högskolenivå? I första hand för elever som på gymnasiet eller på komvux läste "fel program", alltså t.ex fick examensbevis från samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet eller från ett yrkesprogram och inom sitt gymnasieprogram inte kunde läsa tillräckligt mycket matte och inte kunde läsa kemi, fysik eller biologi. I andra hand är det för de som läste "rätt program" t.ex naturvetenskapsprogrammet men ej fick godkända betyg i alla de naturvet.ämnena, t.ex missade få Godkänt betyg i någon kurs, t.ex har i sitt examensbevis F i Fysik 2 och/eller i Matte 4. ... Om du tror att man med gymnasiala kurser som man läser i 2 år och som inte räcker för gymnasieexamen kan komma in på högskolans basår, så är det fel, för det kan man inte göra.
  • adam Det är inte alls extremt ovanligt. De flesta kommunerna som inte är i de storstäder som stockholm göteborg osv, erbjuder faktiskt inte kemi fysik biologi på plats då måste man t.ex åka till stockholm. och de du nämner med att basår är framför allt för de som har valt program stämmer inte heller. Det är för dem ja, men absolut inte bara. Har nu kontaktat en högskola som erbjuder basår och min teori verka stämma så vad du nu har fått dina tankar och sånt är fel.
  • adam lite tufft nu när en som inte är syv hade rätt och flera syvare hade fel =)
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Aicha 35 år

   Söka till sjuksköterska utbildning?

   Hej! Jag tog studenten år 2005 och har ett slutbetyg som gör mig behörig till vidare studier jag gick då handels och turism programmet 3 år. Jag har även höjt mina betyg direkt efter gymnasiet på komvux samt läst 2 nya kurser som inte ingick i...

   Anna SYV: Hej, det stämmer att du behöver ha godkända betyg i matematik 2 och naturkunskap 2 om du vill bli behörig till sjuksöterskeprogrammet. Betygen i de kurserna kommer räknas in i ditt... Läs hela svaret
  • Elias 16 år

   Kan man lägga till kurser för meritpoäng utanför IV?

   Hej! Jag undrar om man kan läsa till kurser för att få extra meritpoäng utanför de 2500 poäng man har i sin kursplan. Skolan jag har tänkt på kan jag läsa Matte 1-5 och Engelska 6 och 7, genom att jag väljer Matte 5 och Engelska 7 som IV,...

   Mikael SYV: Hej Eliasviktigt att veta vilket program du kommer läsa på gymnasiet. om vi tar TE som exempel, se programplan: Matte specialisering får på TE läsas som en av de... Läs hela svaret
  • Patil 21 år

   Välja rätt utbildning för att jobba inom forensisk laboratorier?

   Hej! Jag läser gymnasiekurser för naturvetenskapsprogrammet i komvux. Jag har alltid drömt att jobba inom laboratorier. Jag vill veta vad det behövs för att jobba inom forensisk laboratorier. Vilka gymnasiekurser måste jag läsa? Och efter det vilket...

   SYV-besökare Syv: Hej, kika gärna på framtid.se/yrke/forensiker men där finns inte så mycket om utbildning och orsaken är att det är mycket svårt att ge råd och... Läs hela svaret
  • Emma 20 år

   Hur ska jag göra för att få en gymnasieexamen?

   Jag tog studenten den 6 juni 2020 men jag fick inte en examen då jag knappt var i skolan under den andra termin av trean, jag har då fått F i alla det kurserna som jag hade i trean, jag har F i 12 kurser om man räknar från och med första året på...

   Mikael SYV: Hej Emma, du vänder dig till komvux i den kommunen där du är folkbokförd och gör planering mot examensbevis med SYV på komvux. Betyget i idrott och hälsa 1 får ej... Läs hela svaret
  • Anonym 23 år

   Hjälp hur ska jag nå högre poäng?

   Hej, Jag har kikat lite kring förra antagningspoängen på Ekonomie kandidatprogram för VT2020 där i BII-gruppen låg på 19.70... Jag har 16,86 med meritpoäng i spanska 3 och engelska 7. Tänkte läsa spanska 4 så isåfall 17,86....

   Anna SYV: Hej!om du har meritvärde på 16,86 som inkluderar meritpoäng i spanska 3 och engelska 7, är ditt jämförelsetal (snittbetyget) = 15,36 vilket lite högre än "alla C-betyg i alla... Läs hela svaret
  • s 23 år

   hur många högskolepoäng får man läsa?

   hej! jag har precis avslutat min utbildning på 210 högskolepoäng men funderar redan nu att inom ett par år hoppa på en annan utbildning som är på 300 högskolepoäng. hur många högskolepoäng får en person läsa? finns...

   Anna SYV: Hejsan, känner inte till ngn gräns eller regel som skulle säga att "si och så många högskolepoäng får man läsa men ej mer". Du får läsa alla de... Läs hela svaret
  • Alicia 20 år

   Byta studieort (universitet)?

   Hej! Jag har kommit in på socionomprogrammet på ett universitet som ligger väldigt långt ifrån staden jag bor i, ca 9 timmars bilresa. Hur går man till väga om man vill byta till samma program men på en annan skola som ligger närmare?...

   Anna SYV: Hej, det finns ingen garanti på att kunna byta studieort. Om du kommer in från RESERV till den utbildning (på rätt ort) som du vill gå, jättebra! Då löser det sig.Om du inte kommer in... Läs hela svaret
  • Viktoria 30 år

   Vad behöver jag plugga för att kunna söka sjuksköterska i framtiden?

   Hej! Jag har inga godkända betyg från gymnasiet och undrar då i vilken ände det är lättast att börja för att kunna bli sjuksköterska i framtiden. Är det att läsa vård och omsorg eller läsa de kurser som behövs separat?

   Anna SYV: Hej,vilka kurser som det är just för dig lättare att börja med - kan vi på FRåGA SYV inte uttala oss om, för vi vet inte vad du tycker är... Läs hela svaret
  • Hanna 21 år

   Söka till läkarlinjen om man har gått på sam?

   Hej, Jag går på sista året i samhällsvetenskap och har funderingar på att bli läkare. Men det ser ut som att jag inte är behörig. Jag läser nu naturkunskap 2, motsvarar det något utav natur ämnena (ämnena som man behöver...

   Anna SYV: Hej Hanna,det är endast på NA/inriktning naturvetenskap som kurserna ingår som krävs för särskild behörighet till läkarprogrammet. Kurserna är: fysik 2, kemi 2,... Läs hela svaret
  • Ivana 19 år

   Hur fungerar meritpoängen?

   Hej! Jag går sista året på samhällsprogrammet med inriktning på beteendevetenskap. Jag håller på att räkna ihop mina meritpoäng och försöka gissa mig fram för vad mitt meritvärde blir efter studenten. På de flesta sidor där man kan räkna ut sitt meritvärde finns det en liten ruta med...

   Anna SYV: Hej Ivana,jag tycker du fick bra svar i kommentaren till din fråga som My har skrivit. Jag tycker också du kan läsa info på gymnasieguiden.se/informeras/meritpoaeng där det förklaras hur... Läs hela svaret
  • Victoria 45 år

   Kan jag bli samtalsterapeut eller kurator?

   Hej! Jag läser just nu till socialpedagog på yrkeshögskolan. Jag skulle vilja jobba som samtalsterapeut eller kurator. Om jag läser diplomerad samtalsterapeut via te.x. expressa har jag då behörighet att arbeta inom detta område? Jag har svårt att komma in på högskola pga betyg. Finns det...

   Anna SYV: Hej, om yrket Samtalsterapeut - var god läs på framtid.se/yrke/samtalsterapeutDet finns många olika sorters samtalsterapeuter, men det är mycket svårt att få jobb eller uppdrag, i... Läs hela svaret
  • Nawal 17 år

   Hoppas över första året?

   Hej, jag flyttade i sommars till London med min familj. Planen var att jag skulle börja första året i gymnasiet på Växjö fria (samhälls programmet) Så riktigt blev inte fallet och jag flyttade ner hit med familjen, men skolan här är sjukt...

   Anna SYV: Hej Nawal,om jag förstår dig rätt, så kom du in på SA på den här skolan hösten 2020, men började inte läsa där utan flyttade med din familj till London, stämmer... Läs hela svaret
  • Helena 38 år

   Vill leta information, arbete/utbildning?

   Hej. Jag behöver vägledning! Jag skulle vilja arbeta med något där uppgiften består i att gräva/leta/omvandla information. Jag gillar att ha hyperfokus på ett specifikt ämne i taget. Jag har kollat en del på projektledare, men känner att...

   Anna SYV: Hej Helena,du skriver bl.a följande: "Jag håller på att utbilda mig inom administration och är snart klar. " men du skriver inte vilken utbildning du går - vad den heter och inom... Läs hela svaret
  • My 24 år

   Kan en elev söka till apotekarprogrammet efter samhällsvetenskapsprog?

   Hej, som rubriken lyder, är min fråga: Kan en elev söka till apotekarprogrammet efter samhällsvetenskapsprog? Tack för hjälpen My

   Milla SYV: Hej My,det är endast på NA/inriktning naturvetenskap som kurserna ingår som krävs för särskild behörighet till apotekarprogrammet. Kurserna är:... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga