1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sara,

  det yrket du ställer en fråga om, och liknande yrken som t.ex  FörlagsredaktörContent-manager och Webbredaktör, är i Sverige icke-reglerade. Det betyder att arbetsgivare är inte tvungna att följa några regler kring vilken utbildning som "ger jobbet", utan kan fritt anställa vem de vill. Det gör det mycket svårt att ge råd om vilken utbildning du bör skaffa dig. De som idag jobbar som "tidningsredaktörer" har väldigt olika utbildningsbakgrunder och många gånger gick de utbildningar som idag inte längre finns, som har gjorts om eller försvann helt. 
  Du får gärna titta på många olika utbildningar och även på fler yrken, som t.ex yrken Manusförfattare och Multijournalist.
  Vad gäller utbildningar, så förändras utbildningsutbud och nya utbildningar skapas samtidigt som "gamla" - försvinner eller görs om, döps om och förändras (ibland så mycket att man inte känner igen att det är den "gamla" utbildningen, utan tror att det är en helt ny utbildning).
  Om du idag är 16 år, så kommer du inte söka till en eftergymnasial utbildning inom kort, utan först om några år. Vilka utbildningar som blir sökbara då, kan ingen säga med någon större säkerhet. Du får givetvis kika på de utbildningar som finns idag och de kanske också finns kvar när det blir dags för dig att söka. Exempel på en relevant utbildning:
  utbildning/redaktionell-praktik-litteraturvetenskapligt-kandidatprogram
  ***
  Du frågar också om utbytestermin i Korea. Om du är intresserad av Korea som land, då tycker jag du bör försöka lära dig så mycket du kan om kulturen och språket i det landet. Jag hoppas du ska få möjlighet att studera i Korea, men kan inte lova det. Utbytesterminer och utbytesår kan finnas inom högre svenska utbildningar (men det är ingenting som man kan på förhand vara säker kring). "Saker" kan hända, t.ex under "coronas värsta år" så stoppades de flesta utbytesprogram och de som skulle åka på utbytesår eller terminer fick stanna och läsa i Sverige. Även andra saker kan sätta stopp för utbytesstudier som t.ex den politiska situationen. 
  Du får gärna kontakta de så kallade Internationella koordinatorer på de svenska lärosätena (högskolorna och universiteten). Jag tror dock tyvärr inte de kan ge något konkret svar om vilka program som om några år ska inkludera utbytestermin i Korea. Vidare är det också så att det är inte alla som åker på utbytestermin (och inom "allmänna kandidatprogram" - definitivt inte alla åker till samma land); däremot om programmet handlar om just Korea eller koreanska språket, så kanske förläggs utbytestermin just i Korea för alla studerande men då är det inte en utbildning som handlar om att bli en redaktör, utan snarare om att bli Korea-kännare (expert på det landet). 
  Jag förstår att jag ger dig en mycket "vagt svar" men det är inte möjligt att på förhand (med lång framförhållning) känna till utbud av utbildningar. Det är först när du läser årskurs 3 på gymnasiet, på vårterminen (från mitten av mars) som du ska kunna se alla de svenska högskole- och universitetsutbildningar som blir sökbara till hösten samma år. 
  Jag hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp för dig!
  Lycka till med dina studier och med allt annat!
  P.S: högskole-universitetsutbildningar i Sverige kan hittas på det gemensamma sida www.studera.nu och de sökbara - på www.antagning.se
  En sajt som heter www.framtid.se presenterar över 2.ooo olika yrken och du får gärna kika på många av dem!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga