Michaela
  Hej! Har kikat på några skolor för inriktning ämneslärare. Dock är det inte många skolor som har inriktning bild. Finns det någon annan väg att gå för att bli ämneslärare och ha bild som inriktning? Går det att studera upp detta ämne på distans efter studier på högskola?
  Eller vad är mest passande? För vill gärna mixa bild med antingen svenska/engelska eller psykologi.
  • Eva : De lärosäten jag känner till som har examinationsrätt för lärare i Bild är: Göteborgs Universitet, Konstfack i Sthm, Umeå Universitet och Malmö högskola.
  • Daniel : Linnéuniversitetet har examinationsrätt för lärare i Psykologi; bara det lärosätet i Sverige - ensamt. Därför tycker jag att om du är intresserad av att bli lärare i psykologi, vänd dig till studievägledningen på Linnéuniversitetet.

  6 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Roligt att du vill bli >> bildlärare 

  men det är tyvärr extremt krångligt vad gäller lärarutbildning ! :(

  Mitt råd är följande: om du inte hittar ngt program på Lärarhögskolan, kontakta i så fall studievägledare på de lärosätena där du vill läsa och be om råd. Lärarutb är under ständig förändring; och man hinner i princip inte lära sig vad som gäller, innan det är förändrat; olika projekt och speciella varianter "dyker upp" med jämna mellanrum. Ännu ett sätt är att börja jobba som obehörig lärare och söka sig till ett projekt där man får hjälp att bli behörig. 

  Hej igen, vi fick nu svar från en sakkunnig, var god läs nedan.

  "I dagens behörighetsförordning så finns det utrymme för att komplettera för utökad behörighet till äldre åldrar, däremot är det ju Skolverket som gör den bedömningen i slutändan.

  Och eftersom det oftast inte finns något ”kurspaket” man kan läsa för utökad behörighet så ställer det stora krav på studenten själv att hitta lämpliga fristående kurser för ändamålet.

  Man kan läsa mer om detta på Skolverkets hemsida, under ”Behörigheter utöver examen”:

  https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-behorighet-1.237096

  Med vänliga hälsningar

  ____________________________________
  Studie- och karriärvägledare
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
  Stockholms universitetet

  Om du vill ha behörighet i psykologi i din Ämneslärarexamen kan du läsa fristående kurser i psykologi följt av KPU, Kompletterande Pedagogisk Utbildning.

  En annan väg är att ta ut en lärarexamen först och därefter läsa in psykologi via fristående kurs och lägga till behörighet i ämnet i din lärarlegitimation.

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Michaela,

  jag håller med Julia om att det är ganska krångligt att sätta ihop sin egen lärarutbildning. Det är mycket bekvämare att läsa på ett ämneslärarprogrammet.

   
  Men om man vill eller är tvungen att sätta ihop sin egen lärarutbildning - då måste man till slut komma in på KPU, kompletterande Pedagogisk Utbildning som är utbildning på 90 hp, dvs 3 terminer på heltid /eller 3 år på halvtid/ eller kan också finnas snabbvariant på 1 år, då man läser på mer än heltid och utan lov eller uppehåll över jul. 
  För att bli behörig till KPU måste man ha ett visst antal akademiska poäng godkända inom "dina undervisningsämnen"; hur många akademiska poäng man behöver ha och vilka ämnen som kan kombineras - beror på... 
  1. om man vill bli lärare på grund- eller på gymnasieskolan;
  2. och vilka ämnen som lärosätet som erbjuder KPU har examinationsrätt i;
  3. samt om tillräckligt antal söker och utbildningen kan starta... och om för många söker, då görs urval och de som aspirerar på att bli behöriga lärare i fler ämnen /t.ex i 3 ämnen/ får företräde till KPU. kika gärna på http://lararutbildning.gu.se/utbildning/kpu - exempel på KPU som Göteborgs Universitet erbjuder. 

  Det som är bra att veta om lärarutbildningar är bl a följande:
  en behörig gymnasielärare är också behörig att undervisa i samma ämnen på grundskolan;
  att man som legitimerad lärare kan sedan utöka sin lärarlegitimation och det är både akademiska studier och arbetslivserfarenhet som kan leda till legitimations-utökning. Därför en framkomlig väg kan bl a vara att skaffa sig LÄRAREXAMEN inom vilka ämnen som helst och utöka sedan... detta om utbildning till lärare i "de rätta ämnena" inte erbjuds på den högskola/universitet där man vill eller kan läsa.
  Annars så kan man börja i "andra ändan" - i ditt fall genom att läsa högskolekurser i Bild och i Psykologi, svenska och/eller engelska - välj i så fall 2 ämnen om du vill bli gymnasielärare. Vill du bli grundskolelärare, så undervisas inte psykologi på grundskolan, och det är 3 ämnen som en grundskolelärare vanligtvis är behörig i - då blir det i ditt vall Bild, svenska och engelska. 
  Gymnasielärare som är behörig i 2 ämnen /vilket är det vanligaste/ har 120 hp (fyra terminer på heltid) i sitt "huvudämne" + 90 hp (tre terminer på heltid) i sitt "biämne" och så KPU, 90 hp ovanpå det. Så, om du t.ex läser fyra terminer Bild och sedan 3 terminer psykologi - borde du kunna läsa KPU "ovanpå det" och bli behörig lärare i de 2 ämnen. Dock kan man inte vara säker på att det om fyra år, när det blir aktuellt för dig att söka till KPU - att KPU kommer att erbjudas för kombinationen Bild och Psykologi... eller om KPU kommer att erbjudas över huvudet taget. Lärarutbildnignar genomgår ständiga och stora förändringar. Därför är det säkrare att satsa på ett ämneslärarprogrammet. 

  Vi har skickat din fråga till några sakkunniga. Vi återkommer om vi får svar från de sakkunniga.
  Mvh

  Milla SYV

  Studie- och yrkesvägledare
  SYV-besökare SYV

  Hej. Vid LNU >> kan man kombinera ämnena psykologi och bild och man behöver då söka in med psykologi som ingångsämne och kan sedan ha bild som ämne 2. Båda ämnena erbjuds via studieort Kalmar. Vill man kombinera ämnet svenska och bild så måste man ha svenska som ingångsämne (eftersom det är ett 120 hp ämne). Det finns risk att ämnet svenska ställs in i Kalmar HT18 men kan i så fall erbjudas att läsa ämnet via studieort Växjö. När det gäller ämneskombinationerna bild och engelska så kan man välja vilket av dessa man vill ha som ingångsämne och båda ämnena kan man läsa via studieort Kalmar.

  Jag har inga uppgifter om vilka lärosäten som har examinationsrätt i respektive ämnen utan det bästa är nog att söka fram dessa via antagning.se

  Ämneslärarprogrammets inriktningsutbud vid LNU finner du i nedanstående länk:

  https://lnu.se/sok/?dm=list&q=%C3%A4mnesl%C3%A4rarprogrammet&main=Utbildning&educationtype=Program 

  Exempel på kurser som man kan läsa vid LNU för att bli behörig till KPU (årskurs 7-9) är följande:

   

  Bildpedagogik I, 30hp, 1BP700

  Bildpedagogik II, 30 hp, 1BP713

  Bildpedagogik III, 30 hp, 2BP72E

  Vill man bli behörig till KPU mot gymnasiet så kan man bygga på ovanstående med en magisterkurs 91-120 hp i ämnet bildpedagogik vid något lärosäte som erbjuder det.

  Hälsningar

  ____________________________

  Studie- och yrkesvägledare

   

  Linnéuniversitetet

   

  Kansliet för lärarutbildning

  Hej igen, jag fick nu svar från en kollega. Var god läs hennes svar nedan:

  LGBD21, LGBD31 som fristående kurs inför KPU och BVKGD1 (fr.o.m ht-18 är en didaktikkurs på 7.5hp som passar väldigt bra då den läses på distans) är kurser vi rekommenderar utifrån din fråga.

  Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.

   

  Med Vänlig Hälsning/Best Regards

  Studievägledare/Student Counsellor

  Högskolan för Design och Konsthantverk/Academy of Design and Crafts

  Göteborgs Universitet/University of Gothenburg

  Kristinelundsgatan 6-8, Box 131, 405 30 Göteborg

  Saga SYV

  Hej!

  Vid Stockholms Universitet kan vi enbart examinera lärare i Bild och Form för årskurs 1 – 6 och då inom ramen för Grundlärarprogrammen (fritidshem och åk 4 – 6).
   
  När det kommer till vilka andra lärosäten som har examinationsrätt i Bild och Form samt eventuella listor/förteckningar över detta så finns det inte till min kännedom någon sådan lista utan man får söka sig fram till denna information. De enda lärosätena jag på rak arm är säker på som har Ämneslärare Bild är Konstfack i Stockholm och Göteborgs Universitet (som även har KPU mot Bild).
   
  För bättre hjälp i frågor om vilka ämnen man kan kombinera Ämneslärarprogrammet, Bild med så rekommenderar jag dig att kontakta ett av de lärosäten som erbjuder utbildningen. Detta då eventuella ämneskombinationer styrs helt av lärosätets egna utbud/eventuella samarbetspartners utbud.
   
  Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledare vid Göteborgs Universitet som har både Ämneslärarprogrammet, Bild och erbjuder möjlighet att plocka ut en examen inom Bild via KPU:
  http://utbildning.gu.se/program/program_detalj/?programid=L1ÄGY&focusid=BDBD
   
  Allt gott,
  Med vänliga hälsningar
  ____________________________________
  Studie- och karriärvägledare
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Stockholms universitetet
  106 91 Stockholm

  • : Hej! om man väljer att söka till grundlärarprogrammet inriktat mot bild och form, kan man då efter studierna, studera upp till även äldre klasser? Alltså även 7-9? Och hur gör jag isåfall? MVH Michaela
  • Julia : Tar man ut Lärarexamen och lärarlegitimation, kan man senare Utöka sin lärarlegitimation - till andra ämnen eller till andra åldersgrupper. Grundskolelärarutbildningar är under "översyn" och kommer troligtvis att förändras ganska mycket IGEN! Vi vet därför inte hur det blir om några år... vilka utbildningar som ska finnas; hur utbildningarna ska se ut eller exakt vilka regler som kommer att finnas för utökning av sin legitimation.
  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej! Konstfack erbjuder följande Lärarprogram:

  - Ämneslärarprogram med inriktning mot årskurs 7-9, 270 hp, med Bild (90 hp), Slöjd (90 hp). I Slöjd ingår både trä-, metall- och textilslöjd

  - Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasiet, 300 hp, Bild (120 hp) och Media (90 hp)

  - Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasiet, 300 hp, Bild (120 hp) och Design (90 hp).

  Ang. andra lärosäten - bland annat Umeå universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola och högskolan Dalarna har bild inom sina lärarprogram.

  Angående frågor om KPU behöver du kontakta ett lärosäte som erbjuder Bild inom sitt KPU, exempelvis Göteborgs universitet. Der finns inte KPU på Konstfack.

  Vänliga hälsningar

  Studievägledare 

  Daniel SYV

  Hej, enligt vad jag vet så är det endast Linnéuniversitetet som har examinationsrätt för lärare i Psykologi. 
  Följane lärosäten har examinationsrätt för lärare i Bild; Göteborgs Universitet, Högskolan i Dalarna, Konstfack, Linnéuniversitetet, Malmö högskola & Umeå Universitet.

  Svenska och engelska är det många lärarhögskolor som har examinations rätt i.
  Man kan med fördel vända sig direkt till studievägledningen på de högskolor/universitet som har examinationsrätt för just de ämnena som man vill bli behörig lärare i. 
  Hälsningar

  Daniel SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga