Jack

  Hej! Jag har en fråga angående vilket betyg som kommer gälla när jag söker till universitet efter ett basåe Under gymnasiet gick jag på det humanistiska programmet och valde till mattematikkurser upp till Mattematik 3b, där jag fick betyget D. Just nu går jag ett naturvetenskapligt basår vid Uppsala Universitet, där jag plannerar genomföra Ma 3c /Ma 4, Kemi 1 &2, Fysik 1&2 samt biologi 1&2. Universitetsprogrammet som jag tänker söka till (om vi antar att jag får godkänt på samtliga basårskurser) är Marin Vetenskap vid GU, vilket just nu har följande behörighetskrav: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. Under gymnasiet läste jag sammanlagt 2800p. På antagning.se under "mina gymnasiala meriter" ligger Ma3b kategoriserat under "U" (utökat?). Som jag har förstått det, påverkar betygen man får under ett basår inte det tidigare meritvärdet, utan är enbart behörighetsgivande, men eftersom att kursen Ma3b krävs för att vara behörig till den universitetsutbildningen, är jag lite osäker på huruvida betyget från Ma3b kommer att räknas in i mitt meritvärde, eller om det fortsatt kommer att ligga under "U" och inte räknas med? Jag undrar främst eftersom att betyget D eventuellt skulle dra ned mitt meritvärde och göra det svårt att komma in. Tack på förhand för tagen tid och svar! /JH

  1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Jack,
  jag tror att antagningen.se kommer räkna till din fördel och inte räknar in U-kurs matte 3, som skulle i så fall dra ner ditt meritvärde. Eftersom det är matte 4 (och inte matte 3) som krävs till din högskoleutbildning (som du vill komma in på), och du bekräftar din behörighet bl.a vad gäller matten, genom basåret på högskolenivå, så behöver inte matte 3-betyget räknas in. Antagning.se påstår att i alla de fall där man kan räkna på olika sätt så räknar de till den sökandes fördel.

  Om du sökte till högskoleutbildning där matte 3 var kravet, skulle jag vara mer tveksam till hur antagning.se skulle räkna. Men eftersom det är matte 4 som krävs, då behöver man inte ens ha betyget i matte 3 eller 2. Matt 1 krävs för grundläggande behörighet. Det går i så fall "hoppa över" matte 2 och 3 och endast ha betyget i matte 4.
  Tips! gör prövning i matte 4 (på prövningsenheten eller komvux) och om du får högt betyg (sikta på A-betyget), då kommer det betyget dra ditt meritvärde upp! Detsamma gäller andra kurser som du behöver för särskild behörighet: om du får höga betyg (högre än snittet av dina gymnasiala betyg) i kemi2, bio2, fysik2 och/eller matte4, då räknas de betygen in och drar upp ditt jämförelsetal/meritvärde.
  Svarade utifrån hur vi på FRåGA SYV tolkar reglerna och hur antagning.se har bedömt i liknande situationer - tidigare. Men ytterst är det antagning.se som ansvarar för beräknande av meritvärde, så deras tolkning av reglerna gäller. Och reglerna kan också ändras eller tolkningar av reglerna kan ändras.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga