1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Leif,
  eftersom godkänt betyg i Engelska 7 ger 1.0 i merit, är det fördelaktigare att ha E betyg i eng 7 än A betyg i en annan 100 poöngs-kurs i stället. Detta om eleven ej får max i merit, som är 2.5, genom Andra kurser - moderna språk3 och 4 och högre kurser inom matte.

  Exempel: en elev har alla A-betyg på gymnasiet men endast E betyg i Engelska 7. Så här räknas meritvärde ut för den eleven; jämförelsetal blir 19.6 + 1.0 i merit = meritvärde 20.6
  men
  om eleven har alla E betyg i alla kurser men A-betyg i en av 100 poängskurserna /men ej i någon kurs som ger meritpoäng/... Så här räknas meritvärde ut: jämförelsetal blir 10.4... och med inga meritpoäng blir jämförelsetal = meritvärde.
  Skulle eleven i exempel nr.2 haft godkänt betyg i Eng 7 i stället för A betyg i en annan 100 poängskurs, skulle hen ha 11.0 i meritvärde: 10.0 i jämförelsetal + 1.0 i merit.
  Det är alltså alltid mer fördelaktigt att få godkänt betyg i en kurs som ger MERITPOÄNG än A betyg i en annan, likastor kurs, som inte ger meritpoäng.

  Hälsningar
  D:

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga