1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  om du fått F i gymnasiearbete då har du inte uppfyllt kraven för examen och gick ut gymnasiet utan examensbevis. Du läser, om jag förstår dig rätt, mot examensbevis på komvux. Du kan läsa mot vilken sort examen på komvux som helst (finns flera olika) och du kan med varje av dem bli behörig till utbildningar som leder till yrket Civilingenjör i Datateknik (bara se till att ditt examensbevis inkluderar kurserna, med godkända betyg, svenska 2, 3; engelska 6 och fysik2, kemi1 och matematik4 -- de kurserna kan du ta in i Yrkesexamen från komvux eller från komvux-examen i Samhälle-Humaniora eller i komvux-examen i Naturvetenskap-Teknik). Beroende på vilken typ av examen du läser mot väljer du temat för komvuxarbete "därefter" alltså ett tema som matchar innehåll/inriktning i komvux-examen.
  Samråd gärna med SYV. på komvux i den kommunen där du är folkbokförd.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga