1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Till grund för gymnasieantagningen ligger de betygen som finns i slutbetyget från grundskolan, alltså det dokumentet eleven får när hen slutar på grundskolan. Exakt vilka betyg som kommer ingå i elevens SLUTBETYG kan vi på Fråga SYV tyvärr inte ge svar på.
  Mycket beror på om läraren kan försäkra sig om att eleven har tillräckliga kunskaper och har uppvisat de färdigheter som krävs för att ha Underlag för att sätta betyg. Vilken är "minimitiden/perioden" för läraren att kunna få underlag för att sätta betyg - finns inte reglerat; det är t o m så att Prövning (i princip - om rektor beslutar om det; ej i detta fallet elevens rättighet) kan genomföras (och det är 2 prov, ingen undervisning) och betyg från prövningen gäller precis som vilket annat betyg som helst.
  Rektor är ytterst ansvarig på skolan. Studie- och yrkesvägledare på elevens skola kan, vid behov, söka råd hos experter.
  Du, som förälder, får gärna kontakta Skolverkets upplysningstjänst; tel.nr 08-527 332 00

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga