Jonatan
  Hej, har under en längre period kännt att jag skulle vilja studera vidare utomlands efter gymnasiet. Frågan jag ställer härstammar från att mina betyg från årskurs 9 är "okej" och att jag också från årskurs 1 kommer få något lägre betyg, som drar ner vad som i det amerikanska systemet hade varit mitt "GPA", meritvärde en hyffsad del.

  Som internationell applikant behöver man vara attraktiv betygsmässigt samt med andra aspekter av en själv och därför funderar jag på huruvida, om jag är seriös med att studera utomlands, att ta studenten med IB betyg ( de 2 sista åren av gymnasiet ) hade varit bättre för mig än resultaten från 9-3:an. Sedan så finns det också andra fördelar med IB programmet antar jag när det kommer till internationella studier.

  Så generellt sätt är min fråga då om något byte från Årskurs 1 på natur till Årskurs 2 ( första faktiska IB året ) vid skola med IB programmet, utanför mitt län hade varit görbart, för att nå de mål jag söker.

  Respons uppskattas!

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Jonatan,
  jag håller med dig om att det finns fördelar i att läsa gymnasiet på IB-diploma programmet om man senare vill läsa utomlands. Undervisning på IB genomförs på engelska och man vistas i mer internationell miljö; personal som jobbar på IB-skolorna är också mer van vid elever som senare ska söka sig till utlandet och har bättre rustade till att ge råd, stöd och hjälp vad gäller söka högre utbildning utomlands. Du kan därför söka till IB-diplomaprogrammet och jag hoppas du kommer in.
  Information om IB-diploma programmet finns på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IB
  och en lista på gymnasieskolorna som erbjuder den utbildning i Sverige - se Gymnasieguiden.se/gymnasium?IB

  Du har taggat din fråga med "flytta för gymnasiestudier" och du skriver också att du vill läsa i ett annat län, är det för att ingen IB-gymnasieutb.finns inom pendlingsavstånd? eller finns det en annan orsak till varför du vill flytta för att gå på gymnasiet i ett annat län?
  Frågan om att flytta under gymnasiestudier är inte så enkel. Fram tills dess att du fyller 18 år är det dina vårdnadshavare som bestämmer vad du ska bo. När du fyller 18 år kan du bestämma själv, men då kommer frågan om studieekonomi. Har du råd, kan du givetvis hyra bostad på skolorten, men om du inte har råd, då kanske det blir omöjligt. De bidragen (inackorderingsbidrag och studiebidrag) räcker inte för att bekosta boende på annan ort, det säger alla man pratar med som är insatta i den frågan. Elevens familj betalar några tusen varje månad för att det ska "gå ihop" ekonomiskt, om eleven bor på annan ort och frågan är då om din familj har både möjlighet och lust att hjälpa dig ekonomiskt under den tiden som du ska läsa på gymnasiet på annan ort? Någon automatisk rätt att få alla kostnader "täckta" eller att ngn ska hitta bostad för dig till rimlig pris, finns tyvärr inte. Du eller din familj bör ordna allt själva - både hitta bostad för dig och betala mellanskillnaden mellan det du kan få i bidrag och vad det faktiskt kostar. Att man blir antagen på en viss gymnasieskola betyder inte att "någon", t.ex gymnasieskolan, åtar sig att fixa bostad och omkostnader - tyvärr är det så. Många elever blir överraskade (och även deras vårdnadshavare) - när gymnasieskolan svarar att skolan inte har ngn skyldighet (och inte heller möjlighet) att fixa allt kring studierna. Så, det händer att eleven blir antagen men sedan inte kan använda sin studieplats för att bostads- och ekonomiska frågor inte gick att lösa. Så, det är någonting jag tycker du bör ha i åtanke.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga