Tory
  Hello, I go to gymnasium and I will have 20 point by studenten next year. I want to be a doctor/dentist . But with 20 i maybe wont be able to come in sweden. Is there any way other than komvux/högskola provet that i can study läkareprogram?

  I do not want to study komvux/högskola provet.

  I want to know if there is any course which i need to do before läkare program

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Tory!
  I Sverige ges läkarprogrammet endast på svenska, alltså undervisningsspråk är svenska och man måste därför kunna svenska väldigt bra. Viss kurslitteratur är på engelska men det huvudsakliga undervisningsspråk är svenska. Man måste också ha lägst godkänt betyg i tredje gymnasiekurs: Svenska 3 eller SAS, svenska som andraspråk 3 eller med godkänt resultat klara av det svåra TiSUS-testet (test i svenska för universitets-studerande).
  Läkar- och tandläkarprogrammen är i Sverige mycket populära. Att endast ha alla högsta betyg från gymnasiet brukar inte ge plats på programmen, utan man måste även ha extra-meritpoängen. Plats på utbildningen kan inte garanteras även om man har allra de högsta betygen eller högsta resultat på högskoleprovet (eftersom en situation kan uppstå att antal sökande med högsta meriter är fler än antal utbildningsplatser, och det är i så fall utlottning bland sökande med de högsta meriter som kan behöva tas i bruk).

  I din fråga skriver du "20 points". Jag är inte säker på exakt vad du menar med det. Är ditt uppskattade jämförelsetal eller meritvärde som blir 20 poäng? Ingen kan på förhand veta hur höga meriter som kommer ge plats på utbildningen. Antagningsgränser kan åka upp och ner. Gör ditt bästa i varje kurs du läser, är mitt råd.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga