Michael 26 år
  Jag har läst att en YH-utbildning kan ligga antingen på nivå 5 (yrkeshögskoleexamen på 200P dvs ett år) eller 6 (kvalificerad yrkeshögskoleexamen på 400P dvs två år). Det jag inte förstår är att FEI (Företagsekonomiska Institutet) ger endast en yrkeshögskoleexamen, trots att utbildningen är på två år med 400P. Är det något jag har missforstått, eller kan man begära att få en kvalificerad yrkeshögskoleexamen efter att vi säger t.ex. en Account Manager utbildning på 400p under två års heltidsstudier?

  https://www.fei.se/utbildning/account-manager-400-yhp/

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  det räcker inte endast att yrkeshögskoleutb.är på 400 yh, utan det ställs även andra krav (också):

  Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
  För att en utbildning ska kunna leda till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen måste den omfatta minst 400 yrkeshögskolepoäng (2 års heltidsstudier). Den ska också innehålla ett självständigt arbete (examensarbete), utgöras av minst 25 procent Lärande i arbete (LIA) samt uppfylla samtliga krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som ställs i 14 § YHF.

  Läs gärna info på myh.se/yrkeshogskolan/for-utbildningsanordare/examen och ta kontakt med FEI och be om en förklaring varför de inte utfärdar just Kvalificerad examen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga