tage

  jag har tänkt läsa till en yrkesexamen inom den kommunala vuxenutbildningen och behöver hjälp med sin studieplanering ? Hur många verksamhetspoäng kommer jag kunna läsa per läsår om jag studerar på heltid? Vilka kurser ska alltid innefattas i en yrkesexamen från kommunal vuxenutbildning?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Tarek,

  Heltidsstudier är = 20 gymnasiepoäng per vecka. Alltså en kurs á 100p. läses på heltid på fem veckor.

  Yrkesexamen från komvux (vuxenutbildningen) innefattar 2400p. (lika många poäng som högskoleförberedande examen) men skillnaden är den att i yrkesexamen behöver inte kurserna svenska2,3 och engelska 6 ingå (de Får ingå, om personen vill samtidigt vara behörig till högskolesuier). Som vi tolkar reglerna, så måste minst 400 poäng yrken som är specifika för just "det yrket" ingå med godkända betyg (det är = 20 veckors studier på heltid.
  För övrigt, måste svenska 1, matematik 1 och engelska 5 ingå med godkända betyg (det är 300poäng = heltidsstudier á 15 veckor). GA, gymnasiearbete, 100poäng, måste också ingå med betyget E (godkänt).
  Kurserna Religionkunskap1, samhällskunskap 1a1 och naturkunskap 1a1 måste också ingå, men de kan ingå med F (icke-godkänt betyg).
  Max 150p.F kurser får ingå i examensbevis från komvux.

  Om du uppger inom vilket Yrke du är intresserad av examen, kan vi ge mer info.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga