Marie

  Hej, Vad händer om man inte får något slutbetyg i något ämne i 9:an? Kan man gå på t.ex. yrkesintroduktionutbildning på gymnasiet och läsa in eng/sve/matta + 5 andra ämnen? Hälsningar Marie

  • Julia : Vi fick idag svar från Skolverket. Jag klistrade in det i "mitt svar", se nedan. :)

  3 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Marie!
  så vitt jag vet så krävs svenska-kunskaper = godkänt betyg i årskurs 6 på grundskolan + intresse för valt yrke, för att vara behörig till IMY. alltså, krävs inte några godkända betyg från högre studier än årskurs 6 i grundskolan, i alla fall som jag tolkar reglerna.
   

  • : Tack för svaret. Finns det någonstans jag kan läsa om det? Och vet du om man läser in engelska, matte och svenska på yrkesintroduktionen
  • Milla :

   Konstigt nog kan inte hitta att det skulle stå ngt konkret om behörighet till IMY... :( Vi har nu ställt frågan till skolverkets upplysningstjänst. Vi återkommer när vi får svar från skolverket. Du kan så länge läsa mitt svar, där jag hänvisar till skolverkets webbplats och till gymnasieförordningen.

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Marie!
  Elever som börjar på IMY gör individuell studieplanering: diverse kurser kan ingå i den planeringen, beroende på elevens önskemål och vad gymnasieskola kan erbjuda läsa. Men om eleven vill läsa svenska, eng och matte så har jag svårt att tro att hen inte ska få göra det på IMY! :)

  Hänvisar också till gymnasieförordningen 5§ och info på skolverkets hemsida.

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Hej,
  • : Stort tack för svaret
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej! vi fick idag svar från Skolverket; var god läs nedan:

  Hej!

  Tack för din fråga om behörighetskrav till yrkesintroduktion.

  Enligt skollagen står yrkesintroduktion öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. De står dock inte öppna för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Det finns alltså inga generella behörighetskrav som det t.ex för introduktionsprogrammet Programinriktat val.

  Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas av huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas behov. Eftersom introduk­tionsprogrammen inte har en nationellt fastställd struktur blir skolhuvudmannens plan för utbildningen och elevens individuella studieplan särskilt viktiga.

  Planen för utbildningen ska innehålla

  vilket syfte utbildningen har

  utbildningens längd

  vad som ska vara utbildningens huvudsakliga innehåll

  Planen kan också beskriva

  hur utbildningen skiljer sig från eventuella andra introduktionsprogram huvudmannen har

  hur grundskolan och gymnasieskolan ska samverka med varandra

  hur eleverna ska kunna gå vidare från introduktionsprogrammet till ett nationellt program, till den kommunala vuxenutbildningen, annan utbildning eller till yrkeslivet.

  Skolverket har två publikationer: Plan för utbildningar på introduktionsprogram och Yrkesintroduktion av varierande längd. I den första kan du se exempel på hur en plan för utbildning för yrkesintroduktion kan se ut. Där finns en formulering om vilka grundläggande kunskaper i svenska språket en elev förväntas ha för att kunna tas emot. I det exemplet används nivåerna i Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska.

  Den andra publikationen riktar sig till huvudmän och rektorer som har ansvar för att organisera yrkesintroduktion. I den kan du läsa mer om målgruppen för programmet.

  I gymnasieförordningen kan man läsa att yrkesintroduktion i huvudsak ska innehålla yrkesinriktad utbildning. Den får innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. Utbildningen ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande. Yrkesintroduktion får också innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen.

  För att veta hur yrkesintroduktion är organiserad på en viss skola, ska man alltså kontakta skolans huvudman och be att få se huvudmannens plan för utbildning.

  På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om introduktionsprogrammen. Se länkar nedan.

  Källor:

  Yrkesintroduktion: 17 kap. 11 § skollagen

  Utbildningsplan och individuell studieplan: 17 kap. 7 § skollagen

  Yrkesintroduktion: 6 kap. 5 § gymnasieförordningen

  Skollagen och förordningar: www.skolverket.se/lag

  Introduktionsprogram: www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram

  Planera utbildning på introduktionsprogram: www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/anordna-utbildning-pa-gymnasial-niva/planera-utbildningen-pa-introduktionsprogram

  Plan för utbildningar på introduktionsprogram: www.skolverket.se/publikationer?id=6729

  Yrkesintroduktion av varierande längd: www.skolverket.se/publikationer?id=3793

  Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Skolverkets upplysningstjänst på 08-527 332 00.

  Med vänlig hälsning

  Skolverkets upplysningstjänst

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga