Marie 52 år

  Hej, Vad händer om man inte får något slutbetyg i något ämne i 9:an? Kan man gå på t.ex. yrkesintroduktionutbildning på gymnasiet och läsa in eng/sve/matta + 5 andra ämnen? Hälsningar Marie

  • Julia Vi fick idag svar från Skolverket. Jag klistrade in det i "mitt svar", se nedan. :)

  3 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Marie!
  så vitt jag vet så krävs svenska-kunskaper = godkänt betyg i årskurs 6 på grundskolan + intresse för valt yrke, för att vara behörig till IMY. alltså, krävs inte några godkända betyg från högre studier än årskurs 6 i grundskolan, i alla fall som jag tolkar reglerna.
   

  • Marie Tack för svaret. Finns det någonstans jag kan läsa om det? Och vet du om man läser in engelska, matte och svenska på yrkesintroduktionen
  • Milla

   Konstigt nog kan inte hitta att det skulle stå ngt konkret om behörighet till IMY... :( Vi har nu ställt frågan till skolverkets upplysningstjänst. Vi återkommer när vi får svar från skolverket. Du kan så länge läsa mitt svar, där jag hänvisar till skolverkets webbplats och till gymnasieförordningen.

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Marie!
  Elever som börjar på IMY gör individuell studieplanering: diverse kurser kan ingå i den planeringen, beroende på elevens önskemål och vad gymnasieskola kan erbjuda läsa. Men om eleven vill läsa svenska, eng och matte så har jag svårt att tro att hen inte ska få göra det på IMY! :)

  Hänvisar också till gymnasieförordningen 5§ och info på skolverkets hemsida.

  • Marie Hej,
  • Marie Stort tack för svaret
  • Anna vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej! vi fick idag svar från Skolverket; var god läs nedan:

  Hej!

  Tack för din fråga om behörighetskrav till yrkesintroduktion.

  Enligt skollagen står yrkesintroduktion öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. De står dock inte öppna för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Det finns alltså inga generella behörighetskrav som det t.ex för introduktionsprogrammet Programinriktat val.

  Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas av huvudmannen. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas behov. Eftersom introduk­tionsprogrammen inte har en nationellt fastställd struktur blir skolhuvudmannens plan för utbildningen och elevens individuella studieplan särskilt viktiga.

  Planen för utbildningen ska innehålla

  vilket syfte utbildningen har

  utbildningens längd

  vad som ska vara utbildningens huvudsakliga innehåll

  Planen kan också beskriva

  hur utbildningen skiljer sig från eventuella andra introduktionsprogram huvudmannen har

  hur grundskolan och gymnasieskolan ska samverka med varandra

  hur eleverna ska kunna gå vidare från introduktionsprogrammet till ett nationellt program, till den kommunala vuxenutbildningen, annan utbildning eller till yrkeslivet.

  Skolverket har två publikationer: Plan för utbildningar på introduktionsprogram och Yrkesintroduktion av varierande längd. I den första kan du se exempel på hur en plan för utbildning för yrkesintroduktion kan se ut. Där finns en formulering om vilka grundläggande kunskaper i svenska språket en elev förväntas ha för att kunna tas emot. I det exemplet används nivåerna i Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska.

  Den andra publikationen riktar sig till huvudmän och rektorer som har ansvar för att organisera yrkesintroduktion. I den kan du läsa mer om målgruppen för programmet.

  I gymnasieförordningen kan man läsa att yrkesintroduktion i huvudsak ska innehålla yrkesinriktad utbildning. Den får innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. Utbildningen ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande. Yrkesintroduktion får också innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen.

  För att veta hur yrkesintroduktion är organiserad på en viss skola, ska man alltså kontakta skolans huvudman och be att få se huvudmannens plan för utbildning.

  På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om introduktionsprogrammen. Se länkar nedan.

  Källor:

  Yrkesintroduktion: 17 kap. 11 § skollagen

  Utbildningsplan och individuell studieplan: 17 kap. 7 § skollagen

  Yrkesintroduktion: 6 kap. 5 § gymnasieförordningen

  Skollagen och förordningar: www.skolverket.se/lag

  Introduktionsprogram: www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram

  Planera utbildning på introduktionsprogram: www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/anordna-utbildning-pa-gymnasial-niva/planera-utbildningen-pa-introduktionsprogram

  Plan för utbildningar på introduktionsprogram: www.skolverket.se/publikationer?id=6729

  Yrkesintroduktion av varierande längd: www.skolverket.se/publikationer?id=3793

  Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Skolverkets upplysningstjänst på 08-527 332 00.

  Med vänlig hälsning

  Skolverkets upplysningstjänst

  Frågor och svar

  • Abdi 16 år

   Hur byter jag program i gymnasiet, från Natur till Ekonomi?

   Hej! Jag har nu gått i Natur-programmet i gymnasiet nu i snart en termin, men jag mår inte bra och vet inte vad jag ska göra. Är det ens möjligt för mig att byta linje från natur till ekonomi nu utan att gå om en Årskurs? Problemet var den att jag inte valde några andra linjer under...

   Anna SYV: FHej Abdi,om du får många godkända betyg (helst alla) under första året på ditt program, så är det inte helt omöjligt att du skulle kunna läsa... Läs hela svaret
  • Mary 19 år

   Räknas betyg i utökade kurser?

   Hej, jag ska snart söka till högskola/universitet och har läst en gymnasiekurs på distans utöver min gymnasieutbilding (2500 poäng). Mitt betyg i den kursen blev tyvärr väldigt lågt och jag undrar om jag måste räkna med det betyget...

   Liselotte Johansson: Hej Mary!om kursen ej ingår i ditt examensbevis från gymnasiet (eller från komvux) och inte krävs för behörighet, kommer betyget i den kursen räknas in ENDAST OM den kursen ger... Läs hela svaret
  • Elin 25 år

   Behörighet kurs?

   Hejsan! Jag gick ut -16 med F i Gymnasiearbete och har bara studiebevis. Nu har jag sökt till komvux den kursen för att fixa ett examensbevis och förhoppningsvis klara av det! Grejen är den att jag hade gärna velat söka kursen webbutveckling 1 samtidigt jag...

   Liselotte Johansson: Hejdet finns yrkeshögskoleutbildningar som för särskild behörighet kräver bland annat godkänt betyg i gymnasial kurs Webbutveckling 1, det är t.ex yrkeshögskoleutbildning Frontend / App Developer hos... Läs hela svaret
  • Linnea 24 år

   Tips och råd kring val av universitet och utbildning?

   Hej! Behöver lite råd och tips kring val av utbildning. Just nu går jag sjuksköterskeprogrammet sen ht-21 i Umeå och kommer till sommaren ha gått två läsår av tre. Och nu står jag i valet och kvalet att fortsätta eller inte....

   Liselotte Johansson: Hej Linnea!Roligt att du fick så pass högt resultat på högskoleprovet! Vad gäller "hoppa in" i år tre på sjuksköterskeprogrammet, så kan det... Läs hela svaret
  • Persia 21 år

   Merit, jätte viktig fråga?

   Hej! Jag gick på handel och administration i gymnasiet. Jag tog ej examen, eftersom jag gjorde inte naturkunskap 1a1 och religionskunskap 1. Jag skall läsa till fastighetsmäklare. Behörigheten är engelska 6, matematik 3b och samhällskunskap 1 eller 1a1 och 1a2....

   Liselotte Johansson: Hej Persia,för att komma på en universitetsutbildning i Sverige konkurrerar du med ditt Meritvärde.Meritvärde är en siffra = summan av jämförelsetalet (samma som snittbetyget) + eventuella merit-... Läs hela svaret
  • Sia 22 år

   2300 sökning till yrkeshögskola?

   Jag undrar om man kan ansöka till yrkeshögskola med 2300 från komvux?

   Liselotte Johansson: Hej Sia,yrkeshögskola kan ta in obehöriga. Det finns därför chans att komma in på yrkeshögskoleutbildningar även utan examensbevis från gymnasiet eller från komvux.
  • Lovisa 35 år

   ES/SA behörighet?

   Jag har hört att den enda behörighetsskillnaden på det estetiska programmet jämfört med samhällsvetenskapsprogrammet är matte b - stämmer det? I så fall är det ju enkelt att få SA-behörighet på ES. Tacksam för svar!

   Liselotte Johansson: Hej Lovisa,svar på frågan du ställer är - I princip, ja! Men det finns viktiga detaljer. T.ex kan inte matte 2 eller högre kurser i ämnet matematik garanteras på ES. Det är endast obligatoriska... Läs hela svaret
  • Sally 29 år

   Grundläggande behörighet högskola?

   Hejsan. Jag har slutbetyg från gymnasiet från år 2012. Totalt 2500 poäng. Jag läste inte Engelska B, det ingick inte i handels och administrationsprogrammet. Behöver jag läsa upp Engelska B på komvux nu för att ha grundläggande...

   Liselotte Johansson: Hej Sally!Enligt informationen på antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/gymnasieskolan/slutbetyg-2010-och-framat/grundlaggande-behorighet behöver du inte, för grundläggande behörighet, ha godkänt betyg i engelska B eller engelska 6.
  • ORINTA 37 år

   Yrkesvägledning?

   Hej ! Jag velar mellan fritidsledare och fritidslärare utbildning. Min första tanke var att sudera till fritidsledare och se om jag trivs med utbildningen och sen vidare utbilda mig till pedagog. Men min fråga då är måste jag studera ytterligare 3 år ?...

   Liselotte Johansson: Hej Orinta!till Fritidsledare utbildar man sig på en folkhögskola, och till olika sorters lärare - på lärarhögskolorna (på högskolenivå, alltså). Det är utbildningar inom olika... Läs hela svaret
  • ifakharul 22 år

   Högskoleprovet?

   Hej, är det inte ett krav på att alla universitet ska ta emot hp ansökande. När jag söker upp antagningspoänger i antagning.se finns det många universitet som inte tar emot sökande med högskoleprov. Varför är det så? Jag undrar...

   Liselotte Johansson: Hejsan,på Jönköpings universitets hemsida/webbplats (just där de berättar om den utbildningen som du nämner i din fråga) läser man bland annat följande: "65 procent av platserna... Läs hela svaret
  • Emil 19 år

   Nekad av komvux, tillåtet?

   Hej Jag har försökt läsa upp några ämnen på komvux för att kunna söka dietistpogrammet eftersom min examen från livsmedelsprogrammet inte räcker så långt. Jag har läst en kurs på komvux distans, dock blir jag...

   Liselotte Johansson: Hej Emil!Jag råder dig boka tid med SYV på komvux. Du kan också kontakta rektor på komvux och förklara din situation. Komvux har begränsade resurser. Komvux väljer därför oftast... Läs hela svaret
  • ifakharul 22 år

   Ansökan till högskolan?

   Hej, jag studerar i komvux där jag har 450 poäng kvar för examen, vilket är 2250 poäng minimum för att kunna ta ut en examen. Jag tänkte läsa allt på en termin genom att göra en prövning och läsa resten av kurserna på komvux....

   Liselotte Johansson: Hej och tack för din fråga!För examensbevis från komvux krävs 2400 betygsatta poäng. Av de får max 150poäng vara F. Det är alltså 2250 GODKÄNDA poäng som du... Läs hela svaret
  • Cajsa 23 år

   Kan jag höja mitt meritpoäng med andra kurser?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet (ekonomiprogrammet med inriktning juridik) med F i matte 3c och 4 (individuella val alltså). Kan jag läsa 2 andra 100-poängskurser på komvux för att höja mitt meritvärde istället för att göra om mattekurserna? Har i nuläget 13,86.

   Liselotte Johansson: Hej Cajsa!i examensbeviset som du fick när du gick ut gymnasiet kommer ingenting att ändras, får inte ändras, helt enkelt. Om du vill få upp ditt meritvärde så finns det... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga