stefan
  Hej!
  1. Om man är osäker på gymnasievalet men vill åt inriktningen bygg (men vad osäkert) och saknar betyg i ett karaktärsämne. Kan det då inte vara en fördel att gå yrkesintroduktion mot privutbildningen? Tänker att man får ju prova på olika inriktningar där också, eller vad är fördelen med priv?
  2. Om man läser upp betygen på ett yrkesintroduktions/priv- program, kan man efter det välja att söka något helt annat gymnasium året efter?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV
  Hej Stefan!

  "Priv" heter numera PRO - om det är det du menar - "Program inriktad individuellt val" och det är en utbildning som formellt sett ligger under IM, Introduktionsprogrammen, men i praktiken så går man i en vanlig klass (oftast) och det är bara i det ämnet som man inte är behörig att läsa på gymnasiet som man "går iväg" till en annan lektion där man läser "sitt ämne" t.ex. matte - på grundskolenivå, medan resten av klassen läser Matte 1a, en gymnasiekurs.

  Yrkesintroduktion är en helt annan sak: behörighet till den är att kunna svenska motsvarande åk6 i grundskola + intresse för "rätt yrke" - i detta fallet Byggnadsbranschen. Individuell bedömning görs och en Individuell studieplan upprättas för varje elev. Klasserna är små och lärartäthet stor. Man kan uppnå behörighet att läsa på gymnasiet och då söker man till ett nationellt gymnasieprogram - och det behöver inte vara bygg, utan vilket program som helst, där man blir behörig att söka till. Det är olika elever som går på yrkesintroduktion: vissa är jättemotiverade men ej kan eller vill läsa teoretiska ämnen, utan bara är motiverade att just "bygga med händerna"; andra elever har eller har haft stora hälsoproblem och läser på deltid. Det brukar vara hög frånvaro på elev sidan på yrkesintroduktion, vilket man kan se på olika sätt: en motiverad elev ser det som en möjlighet att ha läraren "för sig själv" och lära sig mera. En omotiverad elev ser på klasskompisar, som skolkar och kan kanske ta efter, tyvärr... Det ställs inte samma höga krav på elever på yrkesintroduktion som på ett nationell gymnasieprogram, därför att man inte kan ställa samma krav: det finns ju alltid en anledning till varför en elev inte blev behörig till ett nationellt gymnasieprogram. De orsakerna kan vara väldigt-väldigt olika: händelser i familjen, hälsotillstånd och väldigt mycket annat, varierande... Eleverna som går på yrkesintroduktion har ofta (inte alltid) kontakt med psykologer, läkare, soc.tjänst mm. Det beror på att de har viss "problematik" som behöver lösas.
  På yrkesintroduktion kan man gå max 3 år. Han man inte under den tiden uppnått behörighet till nationella gymnasieprogram, är man förhoppningsvis bättre förberedd till att söka jobb än innan man började på yrkesintro. Efter 3 år på yrkesintro kan man skriva in sig på Arbetsförmedlingen och få hjälp med att söka jobb; söka till folkhögskolor; söka till Komvux (men här är det oklart om man kan börja läsa innan 1 juli det kalenderår man fyller 20 år - Komvux i olika kommuner har olika regler på den punkten).

  Jag hoppas att mitt svar förklarar en del. Återkom gärna om du har frågor kvar.
  Bästa hälsningar
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga