Allmän information om Folkhögskola

Senast uppdaterad: 2016-04-22

Tillbaka

Folkhögskola
Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Det finns 154 folkhögskolor i Sverige.112 av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 42 folkhögskolor drivs av landsting och regioner.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan arbetar istället efter egna verksamhetsplaner.
Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger.

Leva och bo på folkhögskolans internat
Internat betyder att du kan bo på skolan. Många folkhögskolor har internatboende, där du kan bo tillsammans med andra kursdeltagare.
Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö. Bor du på internat ingår du i en gemenskap med andra deltagare även på fritiden, då många folkhögskolor brukar ordna kultur- och gemenskapsaktiviteter, som till exempel utflykter, konserter eller sportturneringar.
Ofta bor man blandat med deltagare från olika kurser, så att man har chans att lära känna fler än bara sina klasskamrater. Att bo på internat ger dig också möjligheten att leva ett år på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars. Du slipper bekymra dig över att leta studentrum och du har alltid nära till skolan.
Du som väljer att bo på skolans internat betalar för kost och logi. Kostnaderna för detta varierar mellan olika skolor, beroende bland annat på rumsstandard och antal måltider som serveras. Men som riktvärde brukar vi kunna ange cirka 4 500 kronor/månad.
Om du bor på skolan och är skriven där så kan du, under vissa förutsättningar, ansöka om bostadsbidrag.


Ansökan till folkhögskola görs till varje enskild folkhögskola, samlad information finns på www.folkhogskola.nu.

Tillbaka