Högskoleprovet

Senast uppdaterad: 2019-09-29

Tillbaka

Det finns ett mycket stort intresse bland sökande till eftergymnasial utbildning att göra högskoleprovet eftersom man då vid ansökan till högskola/universitet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp. 

Dessutom använder man (på vissa högskoleutbildningar, t.ex. vid antagning till läkarprogrammet) resultatet på högskoleprovet som urvalsverktyg*** och på så sätt blir det nästan nödvändigt att göra högskoleprovet om man vill söka till en sådan högskoleutbildning. Du behöver ta reda på hur antagningen görs till just den högskoleutbildning som just du är intresserad av.

*** Provresultatet används i detta fall för att kunna skilja mellan sökande med samma meriter i betygsurvalet.

Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov, som mäter kunskaper och färdigheter som anses vara av stor vikt i alla högskoleutbildningar och ett resultat på högskoleprovet uppvisar ett mått på personens förmåga att vara framgångsrik i högre studier. 

Alla som vill får skriva högskoleprovet (det finns inga begränsningar på ålder, medborgarskap eller tidigare avklarade studier), men man måste kunna svenska för att provet finns bara på svenska (en av delarna är på engelska men provledaren ger instruktioner på svenska - och då är det svårt att klara även den delen om man inte kan tillräckligt bra svenska). 

Det är viktigt att anmäla sig under en av anmälningsperioder och även betala den obligatoriska avgiften som är på 450 kronor. Viktigt att tänka på att anmälan är personlig och avgiften återbetalas inte.

Mer information om högskoleprovet kan man få genom att läsa på www.studera.nu, genom att beställa hem en gratis broschyr om Högskoleprovet eller ladda ner den via dator. 

Och här>> kan man läsa några enkla men viktiga Tips inför högskoleprovsdagen (för den som anmälde sig och ska göra HP inom kort). 

  Lycka till med högskoleprovet!

 

Tillbaka