Länksamling om att jobba, studera eller praktisera utomlands

Senast uppdaterad: 2017-12-20

Tillbaka

Här nere har vi samlat information om de hemsidor som, enligt Fråga SYV´s bedömning, presenterar aktuell och pålitlig information om arbete, praktik eller studier utanför Sveriges gränser.

Många college och universitet utomlands accepterar endast studenter som uppnått ett särskilt GPAGPA är en förkortning på Grade Point Average. Detta är ett medelvärde av dina betyg. Hur högt eller lågt ditt GPA ska vara för att bli antagen är upp till varje college eller universitet att bestämma. Du kan räkna ut ditt GPA här. 

Vad gäller om man vill göra PRAO eller APL i ett annat land? Läs på http://www.fragasyv.se/info/prao-apl-utomlands

Universitets- och Högskolerådets webbplats Utbyten.se handlar om möjligheter till Internationellt samarbete och utbyte: http://www.utbyten.se/sv/Om-oss/Praktik-utomlands/

Information och tips från Universitets- och Högskolerådet om hur man blir en Freemover, dvs när man på egen hand ordnar eftergymnasiala studier utomlands.

På Skolverkets hemsida finns det info om hur man översätter svenska betyg till engelska.

Om vad som gäller för ansökan om Studiemedel vid studier utomlands läser man på CSN´s hemsida www.csn.se och om något är oklart bör man kontakta CSN (nya regler gäller från 1 juli 2015).

Folkuniversitetets sida Internationella språkexamina erbjuder information om olika internationella språkexamina.

Samlad information om olika språktest som kan krävas vid ansökan om högre studier utomlands.

Tips och råd för dig, som funderar på att börja studera utanför Sverige.

Erasmus + - UHR´s webbplats, www.studera.nu, som bl a berättar om utbytesprogram med möjlighet att studera eller praktisera i länder i Europa.

European Youth Portal - Ställ en fråga om att bo, plugga, praktisera eller volontärarbeta i Europa i ungdomsportalen.

Om att plugga ett år i Frankrike, Spanien eller Tyskland aIt. i Österrike på gymnasienivå - läs på www.gymnasieguiden.se !

Jobba i ett annat land är Arbetsförmedlingens sida om att bo och arbeta utomlands.

Your first EURES job är en plats på Arbetsförmedlingens hemsida med information på engelska.

Hemsida för Portal om jobb inom Europa - https://ec.europa.eu/eures/public/sv/homepage - Den Europeiska Portalen om rörlighet i arbetslivet.

Hemsida om arbete i Norden - http://www.nordjobb.org/sv/ som tillhör en organisation som sedan 1985 hjälper till med rörlighet på den nordiska arbetsmarknaden.

Om att jobba i Norge: http://www.grensetjansten.com - information på sidan finns på norska och på svenska.

För dig mellan 18 och 30 år: sök information och ställ frågor om att arbeta utomlands, få tips på lediga jobb på Facebook sida EURES Sweden !

Arbetsförmedlingens sida om riktad mobilitetsinsats mot personer som är 18-35 år gamla, som vill jobba utanför Sverige.

Tillbaka