Matematik på gymnasiet

Senast uppdaterad: 2017-01-27

Tillbaka

På gymnasiet är kurserna i matematik indelade i tre spår: a, b och c.

Spår a innehåller följande kurser: Matematik 1a och 2a.

Spår b består av: Matematik 1b, 2b och 3b.

Spår c innehåller: Matematik 1c, 2c och 3c. 

Matematik 4 och 5 samt kurserna i matematik specialisering tillhör inte något spår.

Spår "a" Iäses på gymnasiets yrkesprogram. Spår "b" och "c" Iäses på gymnasiets högskoIeförberedande program (spår "b" är medelsvårt och spår "c" är avancerat och Iäses på Teknik och på Naturvetenskapsprogrammet).

Godkända betyg i gymnasiala kurser i matematik (med undantag av Matematik 1a, 1b och 1c) kan ge Meritpoäng vid ansökan till utbildningar på högskolenivå i Sverige. För att få Meritpoäng räcker det med betyget E men eftersom betyg i kurser, som ger Meritpoäng räknas även in i Jämförelsetal, är det fördelaktigt att ha högre betyg även i meritpoängskurser.

Vad kurserna i matematik innehåller kan man bland annat se på den här hemsidan, där kurserna är upplagda för repetition och självstudier (det är gratis och vi på Fråga SYV kan varmt rekommendera den):  www.matteboken.se

I fall man inte vill läsa mer Matte än det absolut nödvändigaste bör man söka till ett yrkesprogram där endast Matematik 1a läses som en obligatorisk kurs.

Av de högskoleförberedande program läses det minst matte på Humanistiska och Estetiska programmen. På HU och ES är det enbart Matematik 1b som är obligatoriskt att läsa. 

Gillar man Matte och vill läsa så mycket som möjligt - titta extra noga på Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet, där det avancerade c-spåret läses och kurserna Matematik 1c, 2c och 3c är obligatoriska på alla inriktningar.

Matematik 4 ingår som en obligatorisk kurs i en av inriktningarna på vardera Teknik och NA.

På Teknikprogrammet är det på inriktningen Teknikvetenskap och på NA- på inriktningen Naturvetenskap, som kursen Matematik 4 läses som obligatorisk. 

Ekonomi och på Samhällsvetenskapsprogrammet läses det Matematik 1b och 2b som obligatoriska men på inriktningen Ekonomi på Ekonomiprogrammet ingår även Matematik 3b som är obligatorisk kurs.

Kurser i Matematik får läsas som Programfördjupande.

Exakt vilka kurser i Matematik som får läsas som Programfördjupande på Nationella gymnasieprogram kan man se i programplanen för respektive program:

TENAEKSAHU, ESHVRL, HAHTFTBA, INEEVFBF, VO och NB.

Matematik 5 och Matematik specialisering är kurser som inte är obligatoriska på något nationellt program.
Innehållet i Matematik – specialisering kan variera och bestäms ofta av eleverna själva. Exempel på innehåll i kursen är räkning med vektorer, matriser och derivator på funktioner med flera variabler, eller matematisk problemlösning. Innan Gy 2011 hette kursen Matematik Breddning.

På www.mattecentrum.se kan man se om en Räknestuga, där man kostnadsfritt kan få hjälp med studier i matematik, finns i närheten. På www.matteboken.se är alla mattekurser från åk3 i grundskolan till högskolematematik upplagda för självstudier.

Om viIka kurser i matematik som krävs för behörighet tiII eftergymnasiaIa utbiIdningar - kan man t.ex se på http://media1.blogg.gymnasieforbund.se/sites/2/2013/03/Hur-mycket-matte-kr%C3%A4vs-det-f%C3%B6r-att-...

________________________
- Vad är skiIInaden meIIan kurserna matte 3b och 3c?
- Matematik 3c är mer "teknisk" till sin utformning, anpassad till naturvetare och blivande ingenjörer.
Matematik 3b är det mest ekonomer som läser och är anpassad för vidare studier inom området ekonomi.
Båda har differential och integralkalkyl (polynomfunktioner, gränsvärden, derivering, integrering etc. som grund). 
Så, man kan kort säga att att matte 3c är mer tekniskt orienterad, och matte 3b - är inriktad mer mot ekonomi.

Tillbaka