Möjlighet till undantag vid antagning till yrkeshögskola

Senast uppdaterad: 2015-04-09

Tillbaka

Möjlighet till undantag kallas ofta också för möjlighet att ansöka till en yrkeshögskoleutbildning i "fri kvot" eller för "prövning i fri kvot". 

I Yrkeshögskoleförordningen lämnas det möjlighet till att göra undantag från de behörighetskrav som ställs till en yrkeshögskoleutbildning. Det innebär att en utbildningsanordnare kan behörighetsförklara en sökande trots att hen inte uppfyller ett eller flera formella krav för att kunna anses som behörig till en yrkeshögskoleutbildning. 

Det är 4 § i Yrkeshögskoleförordningen som anger vad som gäller angående bevilja undantag från behörighetskraven. Bestämmelsen innebär att högst 20 % av de sökande får antas till en utbildning trots att de i formell mening inte är behöriga. Grunder för undantag: den sökande måste av de ansvariga för yrkeshögskoleutbildningen bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter kunna utöva det yrke som utbildningen förbereder för. 

Mer om det och mycket annat kring yrkeshögskoleutbildningar kan man läsa i "Myndighetens syn på tillträde till utbildning".

Tillbaka