PRAO i grundskolan

Senast uppdaterad: 2017-01-23

Tillbaka

Tips: se information "För dig som arbetar med PRAO och praktik" på Svensk NäringsIivs hemsida. Det är en broschyr som man antingen kan skriva ut eIIer Iäsa på dator direkt - här>> är snabbIänk.

Och här nere finns det svar som vi fick från Skolverkets upplyssningstjänst den 14 mars 2016 på frågan om vad som gäller för PRAO (praktisk arbetslivs orientering). Läs Skolverkets svar i sin helhet, nedan:

Det finns ingen specifik reglering om prao i grundskolan. Däremot framgår det i läroplanen (Lgr11) att en samverkan med arbetsliv och närsamhälle ska finnas (se 2.6 Skolan och omvärlden) och att rektor har ett ansvar (se 2.8 Rektors ansvar) för denna samverkan. Hur detta görs är upp till skolan. Det kan t.ex. vara genom studiebesök på arbetsplatser eller genom prao. I timplanen finns det inte avsatt tid specifikt för detta.

Vill man diskutera upplägget för samverkan med arbetsliv och närsamhälle kan man i första hand ta upp frågan med rektor på skolan. I andra hand kan man vända sig till huvudmannen för utbildningen, vilket är kommunen om det rör sig om en kommunal grundskola och styrelsen om det är en fristående skola.

Skolverket har inte tagit fram någon egen information kring prao i grundskolan.

Arbetsmiljöverket har tagit fram en vägledning till deras föreskrifter om arbetsmiljön för minderåriga som berör bl.a. prao i grundskolan. Vägledningen, som heter "Om minderårigas arbetsmiljö", hittar du här: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/om-minderarigas-arbetsmiljo-en-vagledning-...

Ytterligare information gällande bl.a. arbetsmiljön för elever på praktik hittar du här: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/unga-i-arbetslivet/praktik-for-unga/

Länk till läroplanen för grundskolan: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Om man har fler frågor, kontakta Skolverkets upplysningstjänst på 08-527 332 00
eller via epost: [email protected]


Tillbaka