Röster om IB

Senast uppdaterad: 2017-10-05

Tillbaka

International Baccalaureate utbildning förkortas ofta till IB.
Nedan har vi samlat ett antal "röster om IB", citat från de utbildningsansvariga:

"IB Diploma Programme är ett tvåårigt program och där ingår inga kurser i idrott. Däremot finns det en obligatorisk del som går under namnet CAS (Creativity, Activity, Service), där Activity-delen går ut på att hålla sig i fysisk form. Eleverna själva sätter ihop ett antal aktiviteter som passar dem och genomför minst 50 timmar under år två och tre inom den svenska gymnasieskola (DP1 & DP2).
För att passa in i den svenska gymnasieskolan erbjuder alla IB-gymnasieskolor i Sverige ett förberedelseår, vanligtvis kallat Pre-DP. På de flesta gymnasieskolor läser eleverna kurser där de följer svenska kursplaner och får svenska betyg. Kursen Idrott och hälsa 1 är ett sådant exempel. Vilka kurser som ska ingå i Pre-DP, i vilka kurser man får betyg och vilka resultat som krävs i Pre-Dp för att få börja DP1 är inte reglerat, utan beslutas av respektive IB-skola. På Sven Eriksonsgymnasiet >>  har man lagt ut Idrott och hälsa 1 under både Pre-DP och DP1.
IB DP Coordinator, Sven Eriksonsgymnasiet, en kommunal gymnasieskola i Borås".

Varje svensk IB skola bestämmer själv hur de vill lägga upp sitt förberedelseår, dvs åk 1 på gymnasiet. Sedan följer åk 2-3 strikt enligt IBO regulation och där finns inte idrott som ämne men det ingår en obligatorisk del som heter CAS Creativity Activity Service för alla elever. Activity där syftar på idrott och under 2 år ska eleven genomföra ca 50 timmar i ett projekt/aktivitet som de själva designar, genomför och utvärderar.
Åk 1, dvs på pre-IB året, erbjuder de flesta IB-gymnasier i Sverige läsa Idrott och Hälsa 1, och eleverna få också ett svenskt betyg i kursen. Utöver det brukar det inte finnas ngn idrott förutom i CAS då och den betygssätt inte utan man ska ha genomfört godkända aktiviteter.
För att få en bild av hur det ser ut under första året på IB-programmet, bör man helst kontakta alla IB skolor för att höra hur varje skola gör; det finns ingen gemensam struktur för åk 1, förberedelseåret, pre-IB året.

*** *** ***

Elever som funderar på att söka IB på gymnasiet undrar om det finns "gamla inträdesprov" att öva på. Vi ställde den frågan till de ansvariga för IB-utbildningar runt om i Sverige. Här nere kan du läsa deras svar, som kom via epost i slutet av september 2015.

Förutom svar på frågan om "gamla prov" finns det en hel del annan information som kan vara av intresse för den som är intresserad av IB. OBS! antagning till IB på olika skolor kan gå till på olika sätt: på många skolor genomförs det intervjuer, på några av dem - gruppintervjuer och på andra - inga intervjuer. En mindre antal IB skolor har inte heller några tester/prov i engelska och matematik. De som framgår av svar från en viss skola gäller i första hand just på den skolan.

1) "Jag är IB Coordinator på Älvkullegymnasiet... Vi har inga rutiner för att skicka gamla test och vi har heller inga antagningsprov, förutom en engelsk uppsats för "frikvotare" när svenska betyg saknas eller är bristfälliga. Intervjuer är också bara aktuella för frikvotare. Under de senaste åren har alla med behörighet som sökt IB hos oss blivit antagna, oavsett betyg. Vänligen". Magnus Köpman, IB Coordinator, Älvkullegymnasiet,Tel 054-5401941

2) "Tyvärr är testet vi använder detsamma varje år och därför kan vi inte sprida några övningstester. Syftet med testet är att det skall visa den sökandes förmåga att klara undervisningspråk på engelska, mao inhämta kunskap i olika akademiska ämnen på engelska. Skrivtiden är 2 timmar. Testet består av 3 delar. De 2 första delarna är  flervalsfrågor och den sista delen är en uppsats på ca 500 ord. Det går inte att  "plugga" inför testet men att läsa mycket litteratur på engelska samt att öva uppsatsskrivning på engelska, eller alllmän, är en bra förberedelse. Många elever klarar testet oavsett skolbakgrund och elever som har höga betyg i engelska från svenskt skolsystem brukar klara testet bra. Lugna din elev med att resultatet från testet är en bra vägledning inför gymnasievalet. Blir hon godkänd anser vår IB engelska sektion att språket inte kommer att vara ett hinder för att klara studierna på IB  bra. Vänliga Hälsningar" - Ingrid Annett-Nordström, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL 

3) " Jenny Torby, our SYV here at Rubeck is the first contact for students wishing to start an Admissions process. As for examinations, we don't provide our examinations for applicants unless they are invited to sit an internal examination.
Best Regards, Mr Daniel Broadley, Teacher & Diploma Coordinator - International Baccalaureate Rudbecksskolan, Örebro tel: +46 19 21 6449

4) "Eleverna ska söka via Gymnasieantagningen till PDP, det förberedande året. Gymnasieantagningen skickar sedan en lista till mig över vilka elever som är preliminärt antagna. Jag kallar sedan dessa elever till inträdesprov i matte och engelska. Dessa brukar äga rum ca mitten av mars och proven är på baskunskaper i matte och engelska. Sedan meddelar jag resultaten till Gymnasieantagningen som i juli tar beslut om vilka elever som blir antagna. Antagningsbesluten grundas på betyg och att eleverna har klarat de behörighetsgivande inträdesproven. Eleverna ska ha minst 50% rätt på respektive test. Katedralskolan (i Lund) har inte intervjuer för antagning till IB Diploma och vi delar tyvärr inte ut gamla tester. Med vänlig hälsning, Birgitta Roupé, IB Diploma Coordinator på Katedralskolan i Lund.

5) I am afraid we don't give out past exams nor interview questions, we need to know what the student knows so we can rank order the students appropriately. I can recommend the student works hard with year 9 maths questions and examples, reads as much as possible in English, practises writing short texts in both English and Swedish and also to seriously think about why they are applying to IB, at Aranäsgymnasiet, study habits, self-bio etc. Our entrance exams will be held on Wednesday 2nd March 2016 08.30, please don't hesitate to Contact me if you have more questions. Kind regards, Mrs Ruth Walton, B.A (Hons), P.G.C.E, IB Coordinator & Mfl teacher, Aranäsgymnasiet, Gymnasiegatan 44, 43442 Kungsbacka. Tel: +46 300 833455, Mobile: +46 768 007 067

6) "Tyvärr brukar vi inte ge ut gamla prov, men jag kan berätta att matematikprovet har inga uppgifter, som inte täcks av den svenska grundskolans matematikkurs. Vad gäller engelskprovet är det till största delen fritt skrivande kring ett ämne som vi ger. Intervjun sker i grupp på engelska med 5-6 i varje grupp och två lärare, som frågar. Eleverna är välkomna på vårt öppet hus den 18 november 2015 kl 17:00-20:00. Då berättar elever och lärare allt om IB programmet. Vänliga hälsningar, Sven Jonsson, Programrektor för Barn- och Fritidsprogrammet,
Head of International Baccalaureate Diploma Programme, Katedralskolan i Uppsala, 018-56 81 28 (office), 0708-21 66 03".

7) "Antagning till IB på Per Brahegymnasiet går till på följande sätt: Eleven söker IB under ordinarie tid. Alla sökande blir sedan kallade till en testdag här i Jönköping någon gång i mars månad. Det är en test i Matematik och en i Engelska ( skriftliga tester). Vi skickar inte ut några gamla tester  som man kan träna på i förväg. Resultatet är sedan bara vägledande och det som räknas i första hand  är elevens meritvärde från grundskolan. Någon muntlig intervju förekommer inte. Lördagen den 7 november 2015 har vi Öppet Hus på Per Brahegymnasiet om man vill komma hit och titta på skolan och få information om IB. Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Med vänlig hälsning, Gunnar Bergström, SYV, Per Brahegymnasiet, Jönköpings Kommun.

8) "Det är alltid trevligt med intresserade elever. Jag vet att många av dem är nervösa, kanske framför allt för engelskan, innan de börjar. Eftersom vi ägnar första året åt att vänja eleverna vid att använda engelska hela tiden och har extra mycket engelska, matte och naturkunskap på schemat brukar eleverna inte vara nervösa när det väl är dags för riktiga IB, dvs år 2 och 3. Vi har inte intervjuer eller antagningstest. Vi hade dem i början, men det visade sig att de inte gav så mycket. Vad vi är mest intresserade av idag är betygen från årskurs nio och att närvaron för eleven är hög. Om eleven är intresserad så tar vi gärna emot denne för ett besök under en dag. Vi är vana vid sådana besök. Då får man tid med mig som koordinator: jag berättar om programmet, man får möjlighet att ställa frågor. Man får också se lektioner på IB och kan ställa frågor till eleverna. Med vänliga hälsningar, Margaretta Eriksson, lärare i sv och en, IBDP-koordinator, Torsbergsgymnasiet, tel.nr 073 270 4004.

9) "Vi har inga gamla tester vi kan skicka för att träna på. Det är grundläggande tester i framförallt sv, ma och eng som vi tester samt lite allmänna samhällsfrågor och frågor om naturvetenskap. Den bästa träningen för eleverna är att de har goda kunskaper från skolan. IB-programmet bygger mycket på att eleverna ska lära sig att dra slutsatser ifrån vad de har lärt sig och analysera. Det är språkkunskap i form av ordförståelse och skriva en uppsats i både svenska och engelska, på så vis ser vi tydligt hur den språkliga förmågan är hos eleverna. De elever som söker kallas till test under en dag (lunch ingår på skolan). I de fall där vi ser att eleven har kunskapsbrister kallar vi till samtal och för en diskussion om resultaten.Johan Ahlqvist, Rektor/Principal, tel.nr 016-7102921, 070 3402058, [email protected]S:t Eskils gymnasium, Eskilstuna kommun. 

10) "Tyvärr har vi inte gamla tester att lämna ut, men jag kan kort beskriva vad de går ut på. Testerna är i matematik och engelska och omfattar det man normalt lär sej på högstadiet. Matteprovet består av 50 flervalsfrågor, som skall besvaras utan miniräknare. Det är blandade uppgifter inom de stora områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik, sannolikhetslära etc. Provtiden är 60 minuter.
Engelskaprovet består av lästester, ordkunskap samt en uppsats. Personligen tycker jag att engelskaprovet är på en lite mer avancerad nivå än matteprovet, men eleverna klarar detta något bättre än mattetestet. Förklaringen är att alla vet att de söker till en engelskspråkig utbildning och då är det få som känner sej svaga I engelska som söker. De flesta är riktigt duktiga, fast inte alla.
Intervjun förs oftast mest på svenska med delar på engelska. Vi har få fasta frågor utan det handlar om att lära känna varandra lite grand och reda ut tankar och frågor kring utbildningen. Ingen stoppas pga intervjun. Intervjun genomförs som en gruppintervju med 5-8 elever samtidigt. Det är en möjlighet att möta några, som kanske blir ens klasskamrater. Rolf Öberg,IB DP Coordinator på Åva gymnasium phone: 08-55 55 80 29".

11) "De elever som söker IB inom ansökningstiden kommer att, via post, bli kallade till intervjuer (på engelska) och tester (matematik och engelska). Detta sker på Katedralskolan i Växjö.
Det finns ingen möjlighet att titta på tidigare tester eller förbereda sig inför specifika intervjufrågor. Tips till elever som är intresserade av att förbereda sig är: att lyssna, läsa och prata så mycket som möjligt på engelska.

Katedralskolan i Växjö tar emot elever på besök till IB-programmet vid specifika veckor under höst och vår. Dessa veckor kommer inom kort att uppdateras och dyka upp på vår hemsida. Jag kan även tipsa om vårt Öppna Hus. Där kommer att finnas mycket information och det kommer att finnas elever som kan berätta om programmet ur det perspektivet. MVH Jessica Tarland, Katedralskolan i Växjö."

12) "Om hen är behörig från grundskolan så är våra inträdesprov i matematik och engelska huvudsakligen diagnostiska eftersom vi har olika nivåer på IB-kurserna. Med vänliga hälsningar/Best regards, Oliver Lawrence, Biträdande rektor/Deputy Head, Grennaskolan Riksinternat, Tel: 0390 332 04, Mob: 0725 59 00 75."

Ang. Idrott på IB-gymnasieprogram
"Idrott" is not part of the IB curriculum and therefore students do not take the course while in the DP (year 2-3). However, in the pre-IB students do take Idrott which follows the Swedish curriculum, this might not be the case for all schools as the pre-IB can be formed differently school to school.
På IB finns inte ämnet idrott som eget ämne. Man kan utöva idrott inom ämnet CAS. Då är det mycket friare och man har möjlighet att själv påverka vilken sorts idrott man gör. Elever kan gå på gym, rida eller t.ex spela badminton…det är fritt.
CAS står för creativity, activity and service. Då activity är området där man utövar denna idrott. På IB är man mån om att det ska vara balanserat och inte bara akademiskt studerande, därför har man CAS. Inom creativity gör eleverna något kreativt som att skriva i skoltidningen t.ex. Inom service gör man något för någon annan, t.ex gör något välgörenhetsarbete av något slag.
Idrott ingår som en del av CAS programmet som alla elever måste uppfylla för att få sitt IB-diplom. Under t.ex en 18 månaders period ska eleverna löpande engagera sig i creativity, activity (idrott) och service i ungefär lika stora delar.


CAS = Creativity, Activity och Service
På IB Diploma Program finns det en obligatorisk del som heter CAS. Eleverna måste göra CAS under hela de två åren som de läser på IB-gymnasieprogram (i Sverige - under årskurs 2 och 3). Eleverna väljer själva hur dem vill vara kreativa, de välja hur dem vill träna och sedan väljer dem olika projekt för att hjälpa till i samhället. För Activity kan en elev spela i ett lag, simma, springa, gå på Friskis, styrketräna...etc etc. Eleven sätter upp mål för varje aktivitet och reflekterar över hur det går.
Mer info om CAS kan man hitta här: http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/creativity-activity-and-service/Tillbaka