Sjuksköterska efter VO

Senast uppdaterad: 2017-11-27

Tillbaka

En av frågorna som blivande gymnasieelever och deras föräldrar ställer: Kan man söka högskoleutbildning till Sjuksköterska direkt efter Vård- & Omsorgsprogrammet? 

Svar: Det är möjligt att bli behörig att söka till Sjuksköterskeprogrammet* direkt efter Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet men den behörigheten får man inte automatiskt. Det gäller att välja de rätta valbara kurserna.

*Blir man behörig att söka till sjuksköterskeprogrammet, blir man samtidigt behörig att söka utbildningar som leder till att man kan jobba som Tandtekniker, Röntgensjuksköterska, Tandhygienist, Arbetsterapeut och Socionom samt PsykoIog (för att det krävs samma behörighet till alla de utbildningar, förutom att psykologprogrammet kräver inte Naturkunskap 2). Om man dessutom får godkänt betyg i den obligatoriska kursen Idrott och hälsa 1 - blir man även behörig till Fysioterapeutprogrammet, som leder till yrket Fysioterapeut (fd yrket Sjukgymnast).

Det är brist på sjuksköterskor i Sverige idag och prognosen är att det blir fortsatt brist. Det blir därför med stor sannolikhet lätt att få jobb om man är legitimerad sjuksköterska.

Vilken behörighet krävs för att kunna söka till en högskoleutbildning "Sjuksköterska"?
Särskild behörighet består av godkända betyg i följande gymnasiala kurser:
Matematik 2 (a, b eller c), Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b (eller 1a1+1a2). Dessutom måste man till alla högskoleutbildningar ha även Grundläggande behörighet.

I programplanen för VO ser man längst ner i Tips från SYV!-rutan hur man på VO uppnår Grundläggande behörighet. Det är varje elevs rättighet att få läsa kurser för grundläggande behörighet.

Inom Programfördjupningen behöver du även välja Matematik 2a. Inom Individuellt val kan du välja Naturkunskap 2**.
Men man kan utnyttja den s k  "ersättningsmöjlighet":** i stället för Naturkunskap 2 - om man har examen från Vård- & omsorgsprogrammet med kurserna Naturkunskap 1a1 , Hälsopedagogik, Medicin 1 & Etik och människans livsvillkor - som alla läses obligatoriskt på VO, men då måste man bara se till att man har lägst betyget E (godkänt betyg) i alla de kurserna. Om man skulle få F i någon av dem, blir man inte behörig vad det gäller Naturkunskap 2. 

Sammanfattning
För att bli behörig att söka till högskoleutbildningar som ger möjlighet att arbeta som Sjuksköterska, Röntgensjuksköterska, Tandhygienist, Arbetsterapeut, Socionom, Psykolog och Arbetsterapeut eller Fysioterapeut eller som Tandtekniker (direkt efter Vård- och omsorgsprogrammet) bör man lägga till följande kurser:
inom Programfördjupningen: Svenska/svenska som andra språk 3, Engelska 6 och Matematik 2a
och inom Individuellt val: kan man välja Naturkunskap 2 (som extra säkerhet, i fall man missar få godkänt betyg i någon av "ersättningskurser", se info ovan) men om man får godkända betyg i de obligatoriska på VO kurser, behöver man inte läsa Naturkunskap 2, utan kan inom Individuellt val fritt välja andra kurser.
***
Om du inte uppnår behörighet under gymnasiet, kan du efter gymnasiet komplettera med betyg genom att läsa på Komvux eller göra prövningar. Hur lång tid det tar att komplettera, beror på studietakt (heltid/deltid) på Komvux + hur många kurser som fattas. Till Komvux/Vuxenutbildningen, söker man i sin "hemkommun", d v s i den kommunen där man är folkbokförd.

Tillbaka