Språktest inför studier utomlands

Senast uppdaterad: 2017-01-02

Tillbaka

Ofta kräver den utländska skolan (college eller universitet) att sökande deltar i ett språktest. Skolan dit du söker bör tala om för dig vilket test du ska göra och var de sätter gränsen för att bli godkänd som sökande till önskad utbildning. Universiteten ger ibland intensivkurser i undervisningsspråket som förberedelse inför en eventuell utbildning. Kontakta den skolan du är intresserad av för information om dessa kurser.

Var ute i god tid, proven ges bara vid vissa tillfällen och det ibland kan ta ganska lång tid att få resultaten.

Nedan ges exempel på de vanligaste språktesten i engelska. Observera att resultaten från TOEFL och IELTS endast är giltiga i 2 år medan en Cambridge-examen är giltig "tillsvidare", d v s det finns ingen tidsbegränsning i hur länge det är giltigt.

  • IELTS, the International English Language Testing System - är ett internationellt erkänt språktest i engelska. Det finns 2 varianter av testet: General & Academic. Sökande till universitet eller college eller som söker kvalificerat arbete i en engelsktalande länd är vanligtvis hänvisade till att välja genomföra den akademiska varianten. Om man däremot ska påbörja studier på gymnasienivå eller emigrera till ett engelsktalande land, utan att ha planer på att söka ett kvalificerat arbete eller studier på eftergymnasial nivå, kan man välja göra General variant av testet. Provet består av 4 delar: Speaking, Listening, Reading & Writing (testdelar Speaking & Listening är identiska för båda varianter av testet). ***
  • Cambridge English examina är ett erkänt internationellt bevis på kunskaper i engelska. Testet mäter engelskafärdigheter hos personer som har ett annat modersmål än engelska, dvs engelska har de som andraspråk. Det testet är välkänt bland arbetsgivare och skolorna världen över. Det finns ett tiotal olika varianter av Cambridge-examen: exempelvis kan man göra test i allmän engelska, i affärsengelska eller i engelska med yrkesinriktning. Man kan göra test Cambridge English examina på flera olika avancerade språknivåer.Testet är baserat på brittisk engelska. ***
  •  TOEFL, Test of English as a Foreign Language - är ett språktest som testar kunskaperna i engelska (främst amerikansk engelska) hos en person som inte har engelska som modersmål. De flesta som deltar i testet har för avsikt att studera vid universitet eller college i USA. För närvarande finns TOEFL i två olika former: papper (PBT) och Internet (IBT). Vilken form du skriver beror på var du tar testet och vilka valmöjligheter som erbjuds. Anmälan till TOEFL gör man på Educational Testing Service hemsida.

    *** Anmälan till IELTS och till Cambridge English examina kan man göra på Folkuniversitetets hemsida.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

För dig som vill söka till eftergymnasiala studier i USA gäller följande: vissa skolor kräver inga ansökningsprov alls, andra skolor kräver ett prov eller en kombination av flera ansökningsprov. För information av vilka ansökningsprov som krävs för den skolan dit du vill söka se på CollegeBoard & på skolans egen hemsida. Det finns tre olika ansökningsprov som universiteten i USA kan kräva att man gör i samband med sin ansökan: SAT, ACT & TOEFL.

  • SAT (Scholastics Aptitude Test) Reasoning är det vanligaste ansökningsprovet som används av universitet i USA & som kan beskrivas som en variant av Högskoleprovet men SAT fokuserar mer på elevens förmåga att hantera stress & tänka logiskt. SAT är ett prov i tre delar: critical reading (testar läsförståelse & förmåga att fullborda meningar); writing  (innehåller en kort uppsats & testar förmågan att identifiera grammatiska & andra fel); mathematics  (består av frågor kring geometri, aritmetik, algebra, statistik & sannolikhetslära). För SAT test måste man registrera sig
  • The ACT Writing Test is a 30-minute essay test that measures your writing skills. In case you have questions about this test you can get contact information here >>

Tillbaka