Studera utomlands

Senast uppdaterad: 2018-11-28

Tillbaka

Att tänka på om man vill studera utanför Sverige:

1. Ta reda på om utbildningen är CSN-berättigad. Se information om möjlighet att med studiemedel läsa utomlands på csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/utlandsstudier-med-studiemedel.

2. Kontrollera om du har ett giltigt pass och om visum krävs. Ansök om passet, om du saknar ett giltigt pass eller om det kommer att gå ut inom kort, och om visum, om visum krävs, i god tid.

3. Kolla upp om du kan söka stipendier för att finansiera resan.

4. Ta reda på hur du översätter din utländska examen till en svensk motsvarighet - i fall du senare vill söka arbete i Sverige.

5. Fundera på hur du vill bo under dina utländska studier: på campus, hos värdsfamilj eller i egen lägenhet.

6. Försäkringar är också viktigt att tänka på: kontrollera om du även under utlandsvistelse omfattas av de försäkringar som dina föräldrar (eller andra personer i samma hushåll) har. Om inte, teckna egna försäkringar.

7. Vaccinationer kan behövas när man reser till vissa länder. Vissa vaccinationer bör tas upprepade gånger med några veckors eller till och med månaders mellanrum. Undersök därför frågan om hälsobestämmelser och vaccinationer i god tid inför utlandsresan.

8. Många college och universitet utomlands accepterar endast studenter som uppnått ett särskilt GPA.

GPA är en förkortning på Grade Point Average. Detta är ett medelvärde av dina betyg. Hur högt eller lågt ditt GPA ska vara för att bli antagen är upp till varje college eller universitet att bestämma. Du kan räkna ut ditt GPA här.

9. Spårkkunskaper är viktiga när man planerar studera utanför Sverige. Man kan sällan hitta utbildningar utanför Sverige med undervisningsspråk "svenska", vilket innebär att man antingen måste kunna "landets språk" (t.ex. spanska om man vill läsa i Spanien) eller så söker man studier med undervisningsspråk engelska.
Exempel på en skola i Finland som har svenska som undervisningsspråk är Novia (en motsvarighet till en svensk yrkeshögskola & högskola).

Oftast läser man som svensk utomlands på engelska och för att bevisa att man kan tillräckligt mycket engelska (för att klara av sin utbildning utomlands)
brukar man göra kunskapstest i engelska.

10. Studier utomlands är alltid förknippade med vissa kostnader. Det är i princip omöjligt att ordna sina utländska studier utan att behöva betala någonting. Vad kostnaderna går ut på är det väldigt olika, beroende på vilka studier det är och i vilket land samt på vilken skola.
Vad det gäller studier på svenska gymnasieskolor utomlands så gäller (mars 2017) följande:
Hemkommunerna erbjuder oftast eleven att ta med sig sin skolpeng för studier utomlands. I så fall betalar föräldrarna/vårdnadshavare mellanskillnaden (skolavgift – skolpeng) samt det som kostar att bo på internatet.

***

Bra information om att studera utomlands på högskolenivå finns på högskolornas gemensam hemsida www.studera.nu

Skolverkets hemsida finns info om hur man översätter svenska betyg till engelska.

En länksamling
bra hemsidor som handlar om att studera, söka praktik eller jobb utomlands finns här >>

*** *** ***

 Vart bör man vända sig om man söker information om studier utomlands?

Det första man oftast tänker på är att söka information på Internet och fråga Studie- & yrkesvägledare på den egna skolan eller på Komvux i den egna kommunen. Det är två bra vägar att gå, men SYV på skolorna är ej insatta i studier utomlands för att det är omöjligt att kunna vara expert på alla möjliga studier i alla möjliga länder. Det finns ingen SYV som vet allt om alla studier världen över. Information på Internet finns, men man måste se upp för ”bluff”: skolorna som "lovar runt men håller tunt”. För att inte råka ut för bedragare, råder vi kontrollera att det är en riktig och seriös skola som du söker utbildning på. Hur kan man kontrollera det? - Vi råder att ta kontakt med ambassaden och/eller konsulatet där det ofta finns någon sort "utbildningsansvarig". Den personen är insatt i reglerna och kan ge relevant och aktuell information om vad som gäller för studier i just "det landet”: t.ex. om man vill studera i USA, kan man både ta kontakt med den amerikanska ambassaden i Sverige och i den svenska ambassaden i USA.

Arbetsförmedlingen kan ibland bistå med rådgivning (speciellt om du har frågor om ett EU land). Det finns EU-rådgivare på AF som är experter på olika länder inom EU. Deras jobb är att ge råd och stöd till personer som söker jobb i olika EU länder, men p g a de vet mycket om det ”aktuella landet” kan man ibland få bra tips från dem även i fall man inte söker jobb utan studier & det är också så att du ev. vill jobba och studera utomlands samtidigt (t.ex. studera på deltid och jobba på deltid eller jobba extra vid sidan av studierna). I detta fallet finns det all anledning att söka råd hos en EU-rådgivare via AF.

Om man har en fråga om en utbildning som man vet finns på en viss skola utomlands, kan man i så fall med fördel ta kontakt direkt med just den skolan för att få svar på specifika frågor, detaljer och få det allra senaste informationen. Personal på skolan vet också om några ändringar planeras inom snar framtid (de ändringar som ännu inte syns på skolans hemsida). Det är alltså bra att få information "straight from the horse´s mouth” men lita inte enbart på det som skolans personal säger till dig, utan dubbelkolla och i fall du har möjlighet att göra en kortare resa och personligen besöka skolan där du senare vill studera, är det en mycket bra idé att göra en sådan ”utforskande resa” (och speciellt om du måste betala en studieavgift - innan du betalar bör du vara säker på vad du ger dig in på).

På Skolverkets hemsida finns info om hur man översätter svenska betyg till engelska

Tillbaka