Distans

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Tillbaka

Vad betyder det att "läsa på distans"? 

Distansstudier är ett samlingsnamn för ett ganska stort antal olika studievarianter. Det som är gemensamt för all distansstudier är att man inte går i skolan (eller i alla fall inte i den skolan, där läraren finns) under hela den tiden som man studerar, dvs man kanske går i skola men bara en del av sin studietid.

Ofta krävs det högre studiedisciplin när man studerar på distans än vid "vanliga", d v s lärarledda studier. Detta på grund av att man kan själv bestämma tider och platser som man vill studera på. Att ha kunskap om Studieteknik och ha hittat ett studiesätt som passar en är ännu viktigare när man studerar på distans, jämfört med "vanliga studier".

Vad det gäller studieekonomi (rätten till Studiehjälp eller Studiemedel från CSN), så har man exakt samma möjligheter, oavsett om man studerar på ett "vanligt sätt" (lärarledda lektioner på dagtid), på kvällstid, på "flex" (flexibla studier) eller på distans. Det är nämligen inte studieform utan antal avklarade poäng per vecka som avgör om man har rätt till Studiehjälp eller Studiemedel. 

Det förekommer många olika varianter av distansstudier och bland annat följande:

Heldistans
distans utan obligatoriska träffar, som kallas också för "ren distans", där alla moment i utbildningen sker på nätet och finns oftast en förbestämd mötesplats på internet som alla studerande har tillgång till under hela utbildningen.

Delvis på distans
- distans utan obligatoriska träffar men den studerande måste komma till skolan för att genomföra prov (ett slutprov och ibland även prov i en eller flera delkurser);

- distans med obligatoriska träffar;

- "modifierad distans", "deldistans" - är uttryck som påträffas också när man läser om utbildningar på t.ex. yrkeshögskola. Det gäller att ta reda på exakt vad som menas i varje fall. T.ex. kan modifierad distans innebära att studenten till stor del studerar hemifrån, men kommer till skolan under intensivveckor några (t.ex. 3-4 gånger) per termin;

- "distans med veckovisa seminarier via nätet" + obligatoriska träffar på skolan 2-5 ggr per termin;

- "distans via TV-länk" - studier på en skola, men läraren finns på annan ort och undervisar via tv-länk eller med hjälp av någon annan teknisk lösning, de är en speciell studieform som mer liknar vanlig undervisning eftersom man måste vara på skolan under lektionstid. Det som är "distans" i detta fallet är avståndet mellan studerande och läraren: man behöver inte åka till den skolan där läraren finns. 

 

Utbildningar med inslag av distans
Det här är huvudsakligen traditionell "klassrumsundervisning" men där en del av studiemomenten sker på nätet. Det kan handla t.ex. om uppgifter såsom att hämta information på webben, se en film från exempelvis Youtube eller diskutera en fråga online med sin lärare eller med de andra studerande - mellan lektionerna.  

 

Ett råd som alla sökande till utbildningar på distans kan ha nytta av är: ta reda på exakt vad som menas med "distans" just på den utbildningen som du vill söka!

Tillbaka