Svenska gymnasieskolor i utlandet

Senast uppdaterad: 2017-03-23

Tillbaka

Det uppstår behov ibland om att hitta en svensk skola i utlandet (t.ex om familjer flyttar utomlands p g a en av föräldrarna får jobb i ett annat land). Det finns ett antal svenska skolor i olika länder som erbjuder undervisning för årskurser 1 - 6. Det finns ett mindre antal skolor som erbjuder handledning på distans för högstadieelever (årskurs 7 - 9) men det finns också några skolor som erbjuder undervisning enligt de svenska läroplanerna på gymnasial nivå.

Här nere har vi samlat information om de sist nämnda skolorna, d v s de som erbjuder undervisning på gymnasienivå.

SVENSKA SKOLOR I EUROPA

Tyskland Välkommen till Svenska skolan i Berlin!
SSB Schwedische Schule in Berlin GmbH             Reguljär undervisning för barn i förskoleklass och för årskurser 1-6 samt distansundervisning för åk 7-9 och för gymnasieelever.

*** *** ***

Spanien

1) Välkommen till Svenska skolan på Palma de Mallorca!   Reguljär undervisning för barn i förskoleklass och för årskurser 1-9 samt distansundervisning för gymnasieelever.

2) Skandinaviska Skolföreningen, Colegio Escandinavio Madrid   Reguljär undervisning för barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och gymnasiet med fyra högskoleförberedande program.

3) Gran Canaria, Svenska skolan/Colegio Sueco, Rocas Rojas   Reguljär undervisning för årskurs 1 - 6 och handledning på distans på heltid för högstadie- och gymnasieelever.

4) Fuengirola, Svenska skolföreningen på Costa del Sol, El Colegio Sueco  Reguljär undervisning för barn i förskoleklass, årskurs 1-9 samt för gymnasieelever.

 *** *** ***

Frankrike Paris

Svenska skolföreningen i Paris
Reguljär undervisning i förskola, förskoleklass, grundskola 1-9 samt på gymnasiet.

*** *** ***

England
London

Swedish School Society in London Ltd
Reguljär undervisning i barn i förskoleklass, grundskola 1-9 samt på gymnasiet.

*** *** ***
Tillbaka