Tema för gymnasiearbete

Senast uppdaterad: 2019-05-05

Tillbaka

Först och främst vill vi påtala att det kan finnas möjlighet att TÄVLA med sitt gymnasiearbete, se bl a info på https://www.ungaforskare.se/utstallningen/ .

Här nere samlar vi förslag på olika ämnen som man kan skriva om i sitt Gymnasiearbete:

1. Vad är samhällsnytta? Vem bestämmer vad samhällsnytta är? Kan man mäta den och i så fall hur?

2. Hur påverkar man den globala hållbara utvecklingen genom sina lokala inköp?

3. Hur påverkar globaliseringen utbildningsväsendet och yrkeslivet?

4. Finns det motsatta tendenser - någon sort "av-globalisering", ex. när man går över till att endast handla närproducerat; kan man som enskild person eller en familj "koppla bort" sig från globaliseringen och leva endast i när-samhället? 

5. För- och nackdelar med globaliseringen för människor och för naturen?

6. Nobelpristagare i olika kunskapsområden. Välj några (eller en av dem) och berätta varför just den personen förtjänade att få Nobelpriset. Kom med förslag på nästa nobelpristagare i t.ex kemi, fysik eller litteratur. Förklara varför du tycker att just den personen skulle kunna få Nobelpriset.

7. Uppfinn ett nytt yrke, som idag ännu inte finns men som du tror kommer att finnas i framtiden.

8. Berätta om några yrken som har försvunnit (som fanns förut men inte längre finns): förklara när de försvann och varför. Kan något av de yrken återuppstå i framtiden?

9. Var är "ett bra jobb" och/eller "en bra arbetsplats"? Hur viktig är lönen för att en arbetstagare upplever att hen har "ett bra jobb"? Vilka mätinstrument finns det för att mäta NMI (nöjd medarbetarindex) och är de pålitliga?

10. Folkhälsa och olika faktorer som påverkar den. Hur stor roll spelar det att man "tar med sig jobbet hem" för ens hälsa?

11. Bristyrken - vilka är de och varför är de just "bristyrken"? Hur (och vem) bör agera för att lösa personalbrist inom de yrkena?

12. För den som är intresserad av rymden och astronomi, finns bra information och förslag på teman för gymnasiearbete på sajten Astronomisk Ungdom>>

13. Förintelsen, folkmord och mänskliga rättigheter... dessa ämnen är enormt breda och kan behandlas ur hundratals, om inte tusentals, perspektiv. Exempel på generella frågeställningar kring dessa ämnen kanske inte blir så intressanta just på grund av att det finns så många ingångar.  Men på Forum för levande historia finns det en verksamhet som kallas för Uppsatshjälpen. Elever som ska skriva gymnasiearbete, och som har en idé och tanke om ämne och perspektiv, kan boka in en tid hos Uppsatshjälpen och får då träffa en bibliotekarie och en pedagog som kan hjälpa med litteratur, research, tips, inspiration och idéer.

14. Förslag på teman för GA inom Biologi, Kemi, Fysik och Naturvetenskap - finns på den här sidan: http://www.leijonhufvud.org/gymnasiearbete/amnesforslag/ . Inom Kemi/Biologi/Miljö kan man t.ex jämföra mängd antibiotika per gram kött, lax eller kycklingkött från olika livsmedelsproducenter eller utföra någon mikrobiologisk undersökning, t.ex räkna antal bakterier i olika livsmedel eller på olika föremål, ex. se hur "hälsofarliga" tangenter på datorerna eller pekskärmar på våra mobiltelefoner är.

15. Inspiration & hjälp i uppsatsskrivande kan man hämta på den här sidan: https://www.studienet.se/. Exempel: GA - Sötningsmedel & påverkan på människan.

16. Förslag på ämnen till gymnasiearbete i Biologi/Naturkunskap/Naturbruk finns bl a på http://www.gyf.se men se också förslag som är listade nedan:
•   Föda upp något djur och studera dess utveckling.
Eller plantera några växter och ge dem olika näringstillskott och jämföra deras utveckling (vilka näringstillskott gav bättre resultat, och förklara varför) och/eller analysera färdiga växter vad det gäller "nyttighet" som människo- eller djurföda (innehåll av nyttiga och skadliga ämnen - koppla det till vilka näringstillskott växterna fick under sin uppväxt).
•   Undersöka hur en sjö eller något vattendrag ”mår”. Kolla halter av gift i fisk, pH m.m. Ev. också ge förslag till åtgärder och försöka hitta orsaken till problemen (om det finns några). 

•   Undersöka hur den samlade kunskapen om natur- och resursfrågor tas tillvara i politiken idag.
•   Jämföra växt- och djurlivet i två sjöar och se vad de ev. skillnaderna beror på.
•   Fota ett dött djur dagligen för att följa nedbrytningsprocessen.
•   Plantera växter i olika miljöer (olika ljus, temperatur och fuktighet) för att se vilken miljö som passar dem bäst och sedan diskutera vad det kan bero på att vissa miljöer passar dem bättre än andra och varför det är skillnad mellan olika växter. 

•   Om man genom kunskaper i olika växters kemiska sammansättning (t.ex. om man vet att hundkex innehåller mycket natrium och smörblommor mycket fosfor) kan utvinna olika ämnen på något sätt skulle det vara roligt att göra det. Altenativt undersöka vad olika växter innehåller och om det är mycket skillnad.
•   Räkna på, och undersöka vilka alternativa, hållbara energikällor man skulle kunna satsa på i utvecklingsländer.
•   Undersöka olika växters lämplighet som bränsle.
•   Källsortering: ger den miljövinster eller förluster (med de extra-transporter som tillkommer)?

17. Det finns en uppsjö av intressanta frågeställningar kring radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism. Ett antal förslag på sådana frågeställningar finns att se i detta svaret på en elevs fråga på www.fragasyv.se

Och sist men inte minst - råder vi att undersöka möjlighet att samverka med något företag (förslagsvis - ett lokalt företag), dvs att eleven gör ett riktigt, men inte alltför stort, konkret projekt där hen löser ett problem eller bidrar till att lösa ett problem (så lägger normalt en skola inom Teknikcollege upp gymnasiearbeten).
Vad Gymnasiearbete kan handla om i så fall? Om eleven läser på Teknikprogrammet eller på Industritekniska programmet alternativt på El- och energiprogrammet kan GA (gymnasiearbete) handla om att optimera mindre produktionsflöden, Cad-rita/konstruera. Om eleven läser på Fordons- och transportprogrammet, inriktning Godshantering kan hen utreda något inom transport/godshantering. Oavsett vilket program eleven går, kan hen se över rutiner av olika slag på det aktuellt företaget. Förhoppningsvis kan eleven också komma med nya idéer inom specifika områden: allt från klassisk teknik till miljö och hållbarhetsfrågor, marknadsföring/reklam, personalfrågor mm.
Vi tipsar, alltså, elever om att ta kontakt med ett företag och fråga om det finns något som de vill ha genomlyst, undersökt eller genomfört.

18. Gymnasiearbete i kemi kan göras i samarbete med forskare, för mer info se  http://www.chemistry.umu.se/kemi-i-skolan/  - och bor du för långt från Umeå, hör med den högskola/universitet som finns nära dig;
de kanske också kan erbjuda dig möjlighet att göra ditt GA i samarbete med lärare/forskare på högskolan/universitetet.

19. Om ditt GA handlar om vatten, kan du tävla med det - för mer info se https://www.ungaforskare.se/utstallningen/svenska-juniorvattenpriset/ .

20.  Läser du på Naturvetenskapsprogrammet kan du inom ditt GA undersöka t.ex följande:

 • förekomsten av miljöfarliga och/eller toxiska ämnen i olika produkter; 
 • eller undersöka förekomst av sex-feronomer hos insekter; 
 • försöka få svar på frågan om hur kan det komma sig att multiresistenta "mördar"-bakterier kan bli så otroligt agressiva;
 • undersöka nya metoder inom sjukdomsdiagnostik (t.ex inom canservården);
 • inrikta sitt GA på biologisk bekämpning av parasiter;
 • GA om mykorrhiza: samarbete mellan svampar och växter
   eller om andra former av symbios (när flera levande organismer "samarbetar" på det "kemiska planen".

21. Inom ämnet "Hållbart samhällsbyggande": Hur ser en stad ut som är miljömässigt hållbar? Gör en miljökonsekvensbeskrivning för ett nytt byggprojekt, som t.ex en ny motorväg, tunnel eller flygplats.

22. Släktforska. Ta reda på din familjs historia och knyt den till händelser i Världshistorien. Det kan ev bli ditt tema för GA på Samhällsvetenskapsprogrammet eller på Humanistiska programmet.

23. Vad är Kulturarv? År det borgar och ruiner, gamla hus och föremål? Eller är det minnen och berättelser? Finns det en tydlig definition på vad "kulturarv" är för något? Finns det olika definitioner i olika länder och/eller hur förändringen sett ut genom tiderna?

24. Möjligheter och utmaningar kring AI (artificiell intelligens): AI och etik, juridik och mänskliga rättigheter; hur arbetsmarknaden kommer att förändras på grund av framsteg inom AI (Will a robot take your job?).

25. Har du fler förslag på vilka teman för Gymnasiearbete på olika gymnasieprogram vi kan tipsa oss om det genom att ställa en "fråga" på www.fragasyv.se och komma med dina förslag. Vi ser fram emot dina förslag! ;)

 

*** *** ***

Har du, som läser detta några andra idéer på temat "Tema för gymnasiearbete", kan du skicka "en fråga" till oss via www.fragasyv.se Alla förslag kommer att tas emot med öppna armar och vi tackar på förhand! Vi önskar också alla elever Lycka till med deras gymnasiearbeten!

*** *** ***

 

ÖVRIG INFORMATION
På Skolverkets hemsida kan man hitta information om hur man anger källorna på ett korrekt sätt. Det finns olika system för att ange källor. Handledare för ditt gymnasiearbete kan ge anvisningar för att du ska ange källor på ett speciellt sätt, t.ex. i den löpande texten. Fråga din handledare för GA /gymnasiearbete/ och om du får svar att det är upp till dig, får du i så fall själv välja det system som passar dig utifrån tema för GA och dina personliga preferenser.

Skolverkets Checklista för källkritik på webben

Skolverkets Checklista för källkritik i sociala medier

Ovan finner du länkar med info som förhoppningsvis blir till hjälp i ditt GA-skrivande. 

Fler tips
oavsett vad ditt GA handlar om är det bra om du inkluderar svar på följande frågor:

 1. Varför blev du intresserad av just det ämnet?
 2. Vilka är de viktigaste resultaten som du kom fram till?
 3. Vad överraskade dig under arbetets gång?
 4. Vem kan ha nytta av de resultat du kommit fram till i ditt GA?

 

Lycka till med ditt Gymnasiearbete önskar det glada "Gänget" som bland annat står bakom följande sajter:
fragasyv.se - ställ frågor om studier och få svar från en behörig Studie- och yrkesvägledare;
gymnasieguiden.se - allt om gymnasieval och gymnasiestudier;
yhguiden.se - allt om yrkeshögskolestudier;
framtid.se - tusentals yrkespresentationer med bilder och yrkesfilmer.
 

Tillbaka